Va­sem­mis­to­lii­ton so­te­vaa­lioh­jel­ma: pa­rem­mat pal­ve­lut ja työ­olot so­si­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lui­hin

Vasemmistoliiton tärkein tavoite tammikuun sotevaaleissa on, että vuonna 2023 toimintansa aloittavat hyvinvointialueet asettavat ihmisen palveluiden ja uudistuksen keskiöön ja ihmisten välinen tasa-arvo lisääntyy. Vasemmistoliitto haluaa turvata ihmisten toimivat lähipalvelut ja varmistaa, että hyvinvointialueet ovat parhaita mahdollisia työnantajia. Hyvinvointialueilla pitää alentaa asiakasmaksuja ja poistaa terveyskeskusmaksu. Sote-alan työvoimapula on akuutti kriisi, joka on pakko ratkaista. Puolue julkaisi tänään sotevaaliohjelman tammikuussa 2022 käytäviin sotevaaleihin.

– Suomen sosiaali- ja terveyspalvelut ovat kriisiytymässä. Sotevaaleissa valittavilla päättäjillä on mahdollisuus muuttaa nykykehityksen suunta ja vaikuttaa siihen, että jokainen suomalainen saa tulevaisuudessa hyvät ja oikea-aikaiset palvelut varallisuuteen, asuinpaikkaan tai taustaan katsomatta, vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson toteaa.

Vasemmistoliitolle sotevaalien tärkeimpiä tavoitteita ovat hoitoon pääsyn nopeuttaminen ja jonojen lyhentäminen, lähipalveluiden vahvistaminen sekä sote-alan työvoimapulan ratkaiseminen työoloja ja palkkausta parantamalla.

Sote-palveluiden tasa-arvoisen saatavuuden varmistamiseksi on välttämätöntä huolehtia siitä, että sote-alojen työntekijät voivat työssään hyvin.

– Sote-alan työvoimapulaan vastaamiseksi tulee lisätä koulutusmääriä, mutta ongelma ei tule ratkeamaan, ellei lisäksi paranneta sote-alan ammattilaisten palkkausta ja työoloja. Hyvinvointialueilla tulevina työnantajina ja niiden päättäjilläon tässä aivan keskeinen rooli. Vaadimme, että jokainen hyvinvointialue laatii välittömästi toimenpideohjelman, jossa selvitetään rekrytointitarpeet ja yhteistyössä alan ammattijärjestöjen kanssa linjaa toimenpiteistä työolojen parantamiseksi. Pätkätöiden ja ylitöiden teettämisen sijaan on panostettava ihmisten jaksamiseen ja esimerkiksi jatkokouluttautumismahdollisuuksiin, Andersson painottaa.

Eroon asiakasmaksuista

Vasemmistoliiton tavoite on poistaa terveyskeskusmaksut ja alentaa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja. Vasemmistoliiton lähtökohta on, että ihminen on tulevaisuudessa kaikkien palveluiden ja hoidon keskiössä. Hyvinvointialueiden on pantava voimaan seitsemän vuorokauden hoitotakuu koko perusterveydenhuollossa.  Kaikissa sosiaali- ja terveyskeskuksissa pitää olla tarjolla perustason mielenterveyden hoitoon liittyvää osaamista ja palveluita.

– Suomella ei ole varaa enää yhteenkään hoivakotikatastrofiin tai siihen, että ihmiset joutuvat jonottamaan kuukausia saadakseen apua mielenterveysongelmiin. Sote-palveluiden laatu ja saatavuus turvataan parhaiten, kun palvelut tuotetaan pääosin julkisesti.

Vasemmistoliitto ei halua vain säilyttää lähipalveluita, vaan kehittää niitä. Harvaan asuttujen alueiden palveluita vahvistetaan esimerkiksi kiertävien ammattilaisten avulla sekä digitaalisin keinoin. Näin erikoisosaamista vaativia palveluita voidaan tuoda myös sellaisille paikkakunnille, joilla niitä ei nyt ole.

Väärät valinnat tulevat kalliiksi sekä ihmisille että koko yhteiskunnalle. Vasemmistoliitto katsoo ihmisten tarpeiden, hoidon sekä kustannusten kokonaisuutta, ei vain kustannuksia. Vasemmistoliitto on Suomen uskottavin hyvinvointipuolue.

 

Lue Vasemmistoliiton sotevaaliohjelma

Lue lisää sotevaaleista