Vä­hen­näm­me köy­hyyt­tä ja kit­kem­me eriar­voi­suut­ta

Kuvittele yhteiskunta, jossa yhdenkään lapsen koulumenestys ei ole kiinni vanhempien tulotasosta ja jossa jokaisella nuorella ja aikuisella on samat mahdollisuudet tulla toimeen taloudellisesti, onnistua opiskeluissa ja työelämässä. Kuvittele yhteiskunta, jossa aivan jokainen vanhus voi luottaa siihen, että hauraalla hetkellä tarjolla on riittävää hoivaa ja huolenpitoa, ja jossa yksikään ikäihminen ei joudu miettimään, riittääkö eläke ruokaan tai tärkeisiin lääkkeisiin. Sellaisen yhteiskunnan eteen me teemme töitä – ja hyvästä syystä.

Perus- ja sosiaaliturvan leikkausten seurauksena kaikista pienituloisimmat ovat jääneet ansiokehityksessä jälkeen.

Vuonna 2018 julkaistujen tilastojen valossa varallisuuserot ovat nyt Suomessa suurempia kuin vuosikymmeniin. Tämä näkyy rikkaiden rikastumisena ja köyhien köyhtymisenä. Perus- ja sosiaaliturvan leikkausten seurauksena kaikista pienituloisimmat ovat jääneet ansiokehityksessä jälkeen, kun taas kaikista suurituloisimpien ansiot ja omaisuus ovat kasvaneet entisestään.

Eriarvoisuuden kasvu näkyy ongelmien kasautumisena, köyhyyden ja alhaisen koulutustason periytymisenä sukupolvelta toiselle, merkittävinä terveyseroina sekä asunnottomuutena. Oppilaan perhetaustan ja oppimistulosten välinen yhteys on Suomessa, entisessä Pisa-tulosten ihmemaassa, kasvanut nopeammin kuin yhdessäkään toisessa OECD-maassa. Tutkijoiden mukaan selitys ei löydy koulujen seinien sisäpuolelta vaan laajemmasta yhteiskunnallisesta eriarvoistumisesta.

Eriarvoisuus on lisääntynyt, katkaistaan tämä kehitys

Suurituloisten ja pääomatulojen suosiminen verotuksessa on lisännyt myös sukupuolten välistä taloudellista eriarvoisuutta – ylimmissä tuloluokissa yliedustettuina ovat miehet, alimmissa naiset.

Talouden pitkittynyt taantuma ja epävarmat työllisyysnäkymät ovat hidastaneet tai lähes pysäyttäneet nuorten aikuisten tulokehityksen muihin ikäluokkiin verrattuna. Suomen pankin mukaan syitä tähän ovat esimerkiksi kasvanut nuorisotyöttömyys ja epätyypillisten työsuhteiden yleistyminen.

Nuorten aikuisten elämää leimaavat entistäkin suuremmat opintolainat, maksuhäiriömerkinnät ja velkaantumisesta johtuvat ongelmat. Myös eläkeläisten köyhyys on Suomessa merkittävä ongelma. Ikäihmisten toimeentuloon vaikuttavat niin edellisen hallituksen sosiaaliturvaleikkaukset kuin sosiaali- ja terveydenhuollon ylisuuret asiakasmaksut.

Nämä kehitykset me haluamme katkaista. Inhimillinen, tasa-arvoinen ja turvallinen elämä kuuluu kaikille.