Va­sem­mis­to­lii­ton tu­le­vai­suus­oh­jel­ma in­hi­mil­li­sen Suo­men puo­les­ta

Suomi on suuren murroksen äärellä – vasemmistoliitto tekee siitä ihmiselle hyvän

Vasemmistoliiton tulevaisuusohjelma ”Tehdään yhdessä inhimillinen Suomi” sisältää konkreettisia muutosehdotuksia kohti oikeudenmukaisempaa Suomea. Teksti on samalla hallitusohjelma, kuten vasemmistoliitto sen kirjoittaisi.

Puolueen puheenjohtajan Li Anderssonin mukaan Suomi on tällä hetkellä ennennäkemättömän laajojen murrosten edessä. Nopeaa muutosta aiheuttavat erityisesti teknologinen kehitys, kansainvälinen kilpailu ja ilmastonmuutos.

– Voimakas muutoksen tuuli puhaltaa nyt kaikkien alojen työntekijöiden arjessa. Työpaikan pysyvyyteen ei voi enää luottaa samassa määrin kuin ennen. Digitaaliset teknologiat ovat todella muokanneet suomalaisten arkea ja työnkuvia. Nyt on yhteisen tulevaisuutemme kannalta elintärkeää panostaa suomalaisten osaamiseen, Andersson sanoo.

Vasemmistoliitto vauhdittaisi oppimista esimerkiksi luomalla elinikäisen oppimisen rahoitusjärjestelmän, joka helpottaisi sekä työntekijöiden että työnhakijoiden kouluttautumista työnkuvien muuttuessa.

Ilmastonmuutos voidaan Anderssonin mukaan torjua luoden samalla oikeudenmukaisempaa yhteiskuntaa. Tulevaisuusohjelmassaan puolue leikkaisi ympäristölle haitallisia verotukia 500 miljoonan euron edestä ja käyttäisi varat eriarvoistumisen pysäyttämiseen.

– Helteinen sinileväkesä on tuonut kiihtyvän ilmastonmuutoksen kotirannoillemme. Meidän tavoitteemme on pysäyttää ilmastonmuutos ja luoda samalla tasa-arvoisempaa maailmaa, Andersson sanoo. 

Kutistummeko leikkaamalla vai menestymmekö osaamalla?

Vasemmistoliiton mukaan eriarvoistuminen uhkaa murroksen keskellä karata käsistä, ellei sen torjumiseen keskitytä erityisellä tarmolla. Tulevaisuusohjelmassaan puolue luo tasa-arvoa säätämällä lain minimipalkasta, luopumalla työvoimapoliittisista karensseista ja ottamalla askelia kohden perustuloa.

– Tämän hallituskauden aikana suomalaiset ovat jakautuneet yhä enemmän niihin, joilla menee hyvin ja toisiin, jotka tippuvat kelkasta. Ensi hallituskaudella tarvitaan päättäväisyyttä, jotta saamme korjattua Sipilän hallituksen virheet, Andersson sanoo.

Puolue korostaa myös koulutuksen ja tutkimuksen merkitystä eriarvoisuuden ehkäisemisessä ja asettaa tavoitteekseen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoituksen (TKI) nostamisen viiteen prosenttiin bruttokansantuotteesta seuraavien kahden hallituskauden aikana.

– Suomi on nyt suurten ratkaisujen edessä. Seuraavissa vaaleissa päätetään, haluammeko jatkaa leikkausten linjalla vai luommeko hyvinvointia panostamalla osaamiseen, Andersson korostaa.

Poimintoja tulevaisuusohjelman konkreettisista ehdotuksista inhimillisemmän Suomen puolesta

  • Säädetään laki minimipalkasta ja kriminalisoidaan alipalkkaus.
  • Luovutaan byrokraattisesta aktiivimallista ja työvoimapoliittisista karensseista.
  • Yhtenäistetään perusturva ja nostetaan sen tasoa.
  • Turvataan kaikille oikeus jatkuvaan oppimiseen. Lisätään esimerkiksi aikuiskoulutusta ja ammatillista työvoimakoulutusta.
  • Korotetaan opintotukea.
  • Nostetaan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoitusta (TKI).
  • Taataan jokaiselle oikeus päästä maksuttomaan lääkärihoitoon viikossa.

 

Tutustu ohjelmaan alta tai lataa ohjelma tästä (pdf).