Va­sem­mis­to­lii­ton vaa­lioh­jel­mas­sa val­tion­ta­lous ta­sa­pai­no­te­taan oi­keu­den­mu­kai­ses­ti ja kes­tä­väs­ti

Vasemmistoliiton vaaliohjelma julkaistiin tänään. Vasemmistoliiton eduskuntavaaliohjelman kärkiteemoja ovat valtiontalouden tasapainottaminen oikeudenmukaisesti ja kestävästi, reilu ilmastopolitiikka, koulutuksen kunnianpalautuksen jatkaminen ja sosiaali- ja terveyspalveluiden kriisin ratkaiseminen. 

Vasemmistoliitto tavoittelee vaaliohjelmassaan puolen miljardin euron panostuksia koulutukseen, sosiaaliturvaan ja sosiaali- ja terveyspalveluihin. Verouudistuksia vaaliohjelmassa esitetään 2,5 miljardin euron edestä, menosäästöjä 0,5 miljardin euron edestä ja 1,5 miljardia euroa työllisyyden ja tuottavuuden parantumisen kautta.

– Kestävä talouspolitiikka katsoo yli hallituskausien ja investoi tulevaisuuteen panostamalla esimerkiksi koulutukseen ja reiluun siirtymään. Oikeudenmukainen talouspolitiikka ei leikkaa tulevaisuudennäkymiä pienituloisilta tai riko koulutusjärjestelmäämme, vasemmistoliiton puheenjohtaja, opetusministeri Li Andersson sanoo.

Vaaliohjelmassa painotetaan kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa. Vasemmistoliitto haluaa tehdä Suomesta reilun ilmastopolitiikan edelläkävijän, sillä ilmastokriisin pysäyttämiseksi on välttämätöntä toimia nyt. Ilman riittäviä toimia tulemme pian maksamaan kallista hintaa niin euroissa kuin inhimillisesti.

– Samalla kun tehdään kunnianhimoisia ilmastotoimia, luodaan uusia työpaikkoja, sillä monet uudet investoinnit kohdistuvat juuri sähköistymiseen ja päästöttömään energiantuotantoon. Reilulla siirtymällä pidetään kaikki mukana, sanoo Andersson.

Koulutuksen kunnianpalautusta on jatkettava ja sosiaali- ja terveyspalveluiden kriisit ratkaistava

Ilmastopolitiikan lisäksi vasemmistoliitto painottaa myös koulutukseen panostamista. Tämä hallitus on vihdoin kääntänyt suomalaisen koulutuspolitiikan suunnan. Vasemmistoliitto on vuosikymmeniä jatkuneiden leikkausten jälkeen ollut mukana kasvattamassa koulutuksen rahoitusta kaikilla koulutusasteilla, mutta työ on vielä kesken ja muutokset näkyvät hitaasti.

– Vasemmistoliitto haluaa jatkaa koulutuksen kunnianpalautusta, sillä kyseessä on koko hyvinvointivaltion tulevaisuus. Koulutus on kannattava investointi – niin yksilölle kuin yhteiskunnalle, Andersson sanoo.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden kriisin ratkaiseminen on myös keskeisessä roolissa vasemmistoliiton vaaliohjelmassa, sillä avun pitää olla jokaisen saatavilla. Työvoimapulan selättämiseksi tulee ennen kaikkea parantaa sote-alalla työskentelevien työoloja ja -ehtoja sekä palkkausta. Lisäksi mielenterveyspalveluita on vahvistettava kaikilla tasoilla. Lastensuojelun sijaishuollon voitontavoittelu on kiellettävä, ja tarvitaan päihdepolitiikan kokonaisuudistus huumekuolemien välttämiseksi. Saavutettavilla ja laadukkailla sosiaali- ja terveyspalveluilla luodaan hyvän elämän perusta.

Koko vaaliohjelmaan pääset tutustumaan tällä sivulla.