Va­sem­mis­to­lii­ton vaih­toeh­to­bud­jet­ti vä­hen­tää köy­hyyt­tä ja tu­loe­ro­ja ja pa­nos­taa so­si­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lui­hin, osaa­mi­seen ja ym­pä­ris­töön

Vasemmistoliitto julkisti oman vaihtoehtobudjettinsa Reilun ja kestävän talouden Suomi tiistaiaamuna eduskunnassa. Omassa budjetissaan vasemmistoliitto vähentää köyhyyttä ja tuloeroja sekä panostaa sosiaali- ja terveyspalveluihin, osaamiseen ja ympäristöön.

– Hallitus ottaa pienituloisilta ja antaa rikkaille. Me perumme hallituksen epäoikeudenmukaiset jättileikkaukset ja parannamme sosiaaliturvaa. Vaihtoehdossamme pienituloisten toimeentulo paranee merkittävästi, budjetin esitellyt vasemmistoliiton kansanedustaja ja valtiovarainvaliokunnan jäsen Hanna Sarkkinen sanoo.

– Esimerkiksi pienituloiselle palkansaajaperheelle jää vasemmistoliiton ehdotuksessa keskimäärin 360 euroa kuussa enemmän käteen, opintorahaa ja asumistukea saavalle opiskelijalle lähes 120 euroa. Noin 73 000 ihmistä nousee köyhyysrajan yläpuolelle, Sarkkinen sanoo.

”Me perumme hallituksen epäoikeudenmukaiset jättileikkaukset ja parannamme sosiaaliturvaa.”

Suhteessa hallituksen talousarvioon vasemmistoliiton vaihtoehto vähentää valtion velkaantumista yli 300 miljoonalla eurolla. Vasemmistoliiton verouudistukset tilkitsevät Suomen veropohjan aukkoja, kiristävät suurten tulojen ja varallisuuksien verotusta ja tehostavat verotuksen ympäristöohjausta.

– Oikeistohallitus on valinnut toimettomuuden Suomea kohtaavien isojen rakenteellisten ongelmien, kuten veroasteen laskun, heikon tuottavuuskehityksen tai väestörakenteen heikkenemisen, edessä. Me hillitsisimme veroasteen laskua, panostaisimme osaamiseen ja koulutukseen, sujuvoittaisimme maahanmuuttoa ja parantaisimme talouden ympäristökestävyyttä, vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jussi Saramo sanoo.

Vasemmistoliiton budjetista löytyy myös ratkaisuja ajankohtaisiin ongelmiin, kuten sosiaali- ja terveyspalveluiden tilanteeseen, nuorten pahoinvointiin, rakennusalan ahdinkoon, hiilinielujen heikkenemiseen sekä globaaleihin ongelmiin.

Rakennusalan työllisyyden tukemiseen ja investointien vauhdittamiseen vasemmistoliito on valmistellut 450 miljoonan euron tukipaketin, jolla saataisiin liikkeellä jopa useamman miljardin euron edestä hankkeita. Luonnonsuojelun rahoitusta puolue kasvattaisi 100 miljoonalla eurolla.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden kriisin lievittämiseksi vasemmistoliitto peruisi Orpon hallituksen sote-leikkaukset, lisäisi hyvinvointialueiden rahoitusta ensi vuonna 500 miljoonalla eurolla ja uudistaisi rahoitusmallia palveluiden turvaamiseksi pidemmällä aikavälillä.

Vasemmistoliitto alentaisi myös asiakasmaksuja ja lääkeomavastuuta. Kiireettömän hoidon lakisääteinen hoitotakuu lasketaan seitsemään päivään, mielenterveyspalveluiden rahoitusta kasvatetaan merkittävästi ja vanhuspalveluiden henkilöstömitoitusta parannetaan.

”Osa suomalaisista aiotaan kokonaan syrjäyttää tuhoisilla sosiaaliturvaleikkauksilla. Me valitsemme pitää kaikki suomalaiset mukana.”

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Anderssonin mielestä Orpon ja Purran oikeistohallituksen budjetti on kurjistava ja näköalaton, eikä tarjoa minkäänlaisia näköaloja parempaan huomiseen Suomelle.

– Hallitus on tehnyt valinnan leikata pienituloisilta ja jakaa hyvätuloisille uusia etuja. Samalla työntekoa vaikeutetaan suojaosat poistamalla, ilmastotoimet jätetään tekemättä ja osa suomalaisista aiotaan kokonaan syrjäyttää tuhoisilla sosiaaliturvaleikkauksilla, Andersson sanoo.

– Me valitsemme pitää kaikki suomalaiset mukana, valitsemme paremman työhyvinvoinnin, valitsemme suojella luontoa sekä valitsemme panostaa Suomen kaikkein parhaaseen valttiin eli koulutukseen ja osaamiseen, Andersson sanoo.