Va­sem­mis­to­liit­to: Gazaan on saa­ta­va vä­li­tön tu­li­tau­ko

Vasemmistoliitto tuomitsee terroristijärjestö Hamasin ja sen yli tuhanteen israelilaiseen siviiliin kohdistuneen terroriteon. Kyseessä on suuri israelilaisiin siviileihin kohdistunut joukkomurha. Kaikki Hamasin ottamat panttivangit on vapautettava välittömästi.

Israelilla ei ole oikeutta rikkoa kansainvälistä oikeutta vastatessaan Hamasin iskuun. Vasemmistoliitto tuomitsee kaikki siviileihin kohdistuvat iskut. Kansainvälisen yhteisön on nyt voimakkaasti vaadittava ja tehtävä töitä tulitauon aikaansaamiseksi Gazaan. YK:n arvion mukaan Israelin iskuissa Gazaan on kuollut  tähän mennessä jo yli 4 000 ihmistä, joista suurin osa on siviilejä. Lapsia on YK:n arvion mukaan kuollut 1 873. Myös Suomen pitää ilmoittaa yhtyvänsä vaatimuksiin välittömästä tulitauosta sekä kansainvälisen oikeuden noudattamisesta. 

Gazan palestiinalaiset elävät humanitaarisen katastrofin keskellä. Hamasin iskujen seurauksena Israel on asettanut alueelle täydellisen saarron, mikä tarkoittaa, että Gazan asukkailla ei ole vettä, sähköä, polttoainetta ja ruokaa. Täydellinen saarto on kansainvälisen oikeuden vastainen. YK ja EU ovat jo tuominneet sen. Humanitaarisen avun sekä ruuan, veden, sähkön, lääkkeiden ja polttoaineen saanti Gazaan on turvattava välittömästi. 

Väkivalta ja sotatoimet eivät ratkaise Israelin ja Palestiinan konfliktia. Kestävän rauhan saavuttamiseksi tarvitaan poliittisia toimia kahden valtion ratkaisun uskottavuuden palauttamiseksi, Gazan saarron lopettamista, Palestiinan miehityksen purkamista ja Palestiinan valtion tunnustamista kansainvälisesti. Suomen on lisättävä huminitaarista apuaan palestiinalaisille, sillä tuen tarve on nyt suurempi kuin koskaan.

Terrorismia ei voida hyväksyä missään olosuhteissa, eikä mikään oikeuta viattomien siviilien tappamista. Tavalliset siviilit eivät ole vastuussa Israelin valtion ja Hamasin toiminnasta, eikä kollektiivinen kosto ole missään muodossa hyväksyttävää. Vasemmistoliitto ilmaisee syvän huolensa sekä antisemitismin ja islamofobian kasvusta Lähi-idän tilanteen seurauksena ja toimii systemaattisesti kaikkea vihapuhetta ja sen pohjalta kumpuavaa väkivaltaa vastaan.