Va­sem­mis­to­liit­to: Is­rael to­teut­taa Gazas­sa kan­san­mur­haa

Kansainvälisen paineen kasvamisesta huolimatta Israelin hyökkäys Gazaan on jatkunut yli puoli vuotta. Israelin iskuissa on kuollut yli 35 000 ja loukkaantunut yli 60 000 siviiliä. Tapettuja on Gazassa moninkertaisesti enemmän kuin missään viime vuosien konflikteissa, mukaan lukien kolmatta vuotta jatkuvassa Venäjän hyökkäyksessä Ukrainaan. 

Israel sanoo taistelevansa terroristijärjestö Hamasia vastaan, mutta on iskenyt Gazassa muun muassa sairaaloihin, ambulansseihin ja avustusjärjestöjen kuljetuksiin. 70 prosenttia pommituksissa kuolleista on lapsia ja naisia. Pelastakaa lapset ry:n mukaan hieman yli kaksi prosenttia Gazan lapsiväestöstä on kuollut tai loukkaantunut.

Israelia vastaan on nostettu kansainvälisessä tuomioistuimessa kanne joukkotuhonnasta eli kansanmurhasta. Jotta kynnys tuomiolle ylittyy, on Israelin osoitettava toimineen tarkoituksellisesti palestiinalaisten kansanmurhan toteuttamiseksi. Kansainväliselle tuomioistuimelle toimitetussa aineistossa on mukana lukuisia lausuntoja Israelin hallinnon edustajilta, missä Gazan väestö tahdotaan hävittää tai pakkosiirtää pois Palestiinasta.

– Gazassa tuhotaan kokonaista sukupolvea palestiinalaisia. Lapsiuhrien määrä, yli 13 000 tapettua lasta, on suurempi kuin kaikissa maailman sodissa yhteensä vuosina 2019–2022, toteaa vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson.

– Kuten YK:n palestiinalaisalueiden erityisraportoija on raportissaan todennut, on perusteltuja syitä uskoa, että Israel toteuttaa Gazassa kansanmurhaa.

70 prosenttia Gazan asuinalueista on tuhottu. Israel on pakottanut neljä viidestä Gazan asukkaasta jättämään kotinsa ja siirtymään kapealla kaistaleella yhä rajatummille alueille. 

Suurin osa Gazan yli kahdesta miljoonasta asukkaasta on nyt pakkautunut Egyptin rajalla sijaitsevaan Rafahiin, jonne Israel on nyt kansainvälisen yhteisön lähes yksimielisestä tuomitsemisesta huolimatta suorittanut ilmaiskuja ja valmistelee maahyökkäystä. Israelin laaja maahyökkäys Rafahin kaupunkiin Gazassa on pyrittävä kaikin diplomaattisin tavoin estämään.

– On selvää, että pelkkä paheksunta ei riitä lopettamaan verenvuodatusta Gazassa, Andersson sanoo.

– Euroopan Unionin ja muun kansainvälisen yhteisön on asetettava tuntuvia taloudellisia pakotteita ja diplomaattisia sanktioita Israelille. Israel on pakotettava pysyvään tulitaukoon ja humanitaarisen avun päästämiseen alueelle. Vapaakauppasopimus EU:n ja Israelin välillä on jäädytettävä. Suomen on edistettävä pakotteita ja lopetettava välittömästi kaikki Israelin kanssa käytävä asekauppa. Suomalaisten korkeakoulujen on syytä katkaista yhteistyö israelilaisten yliopistojen kanssa samaan tapaan, kuin on toimittu venäläisten korkeakoulujen suhteen.

Yhteydenotot

Li Andersson
vasemmistoliiton puheenjohtaja
li.andersson@eduskunta.fi
+358 40 508 8697