Va­sem­mis­to­liit­to jul­kis­ti kär­ki­ta­voit­teen­sa ja kyn­nys­ky­sy­myk­sen­sä hal­li­tus­neu­vot­te­lui­hin

Vasemmistoliitto julkisti kärkitavoitteensa ja kynnyskysymyksensä hallitusneuvotteluihin. Puolueen tavoitteena on paikka eriarvoisuuskehityksen pysäyttävässä ja ilmastonmuutosta tehokkaasti hillitsevässä hallituksessa.

Vasemmistoliiton puoluevaltuusto päätti tänään puolueen tavoitteista hallitusneuvotteluihin. Puolueella on tavoitteena paikka punavihreässä hallituksessa. Vasemmistoliiton puheenjohtaja ​Li Anderssonperää tulevalta hallitukselta vastuunkantoa ilmastonmuutoksessa ja eriarvoisuuden ehkäisemisessä.

– Ilmastonmuutoksen pysäyttämisellä on kiire ja lapsiköyhyys on Suomessa ennätyslukemissa. Hallitusvastuuseen tarvitaan vastuunkantajia, jotka ryhtyvät päättäväisiin toimiin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja pysäyttävät Suomen eriarvoistumisen, vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson sanoo.

Kynnyskysymyksinä eriarvoisuuden hillitseminen ja ilmastonmuutos

Vasemmistoliitto tähtää hallitusneuvotteluihin kynnyskysymysten kanssa, joilla se haluaa edesauttaa vastuullisen hallituspohjan syntymistä.

Puolue nostaa kynnyksikseen erityisesti eriarvoistumisen pysäyttämiseen ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseen liittyviä kysymyksiä. Kynnyksinään puolue mainitsee esimerkiksi perusturvan heikennyksistä pidättäytymisen, epäonnistuneen aktiivimallin purkamisen, sekä ilmastopolitiikan, jonka raamit ovat linjassa 1,5 asteen tavoitteen kanssa.

– Epäonnistuneen aktiivimallin peruminen on meille kynnyskysymys. Aktivoinnin sijaan se rankaisee kymmeniä tuhansia parhaansa yrittäviä ihmisiä ja leikkaa toimeentuloa jo valmiiksi kaikista heikoimmassa asemassa olevilta, Li Andersson sanoo.

Tavoitteena parempi hoiva ja tasa-arvoisempi koulutus

Vasemmistoliitto edistää politiikan läpinäkyvyyttä julkistamalla myös kärkitavoitteensa hallitusneuvotteluluihin osallistumiselleen. Puolue asettaa tavoitteekseen muun muassa 0,7 hoitajamitoituksen kirjaamisen lakiin, koulutuksen tasa-arvon vahvistamisen, sekä tasa-arvoisen perhevapaauudistuksen.

– Vasemmistoliiton perhevapaamalli on kunnianhimoinen ja tasa-arvoa edistävä. Se antaa mahdollisuuden kuuden kuukauden ansiosidonnaiselle perhevapaajaksolle kummallekin vanhemmalle, jonka lisäksi vanhemmat saavat vapaasti päättää, miten kolmannen jakson vapaat jaetaan, puoluevaltuuston puheenjohtaja ​Pia Lohikoski​ sanoo.

Pääset tutustumaan vasemmistoliiton kärkitavoitteisiin ja kynnyskysymyksiin tästä.