Va­sem­mis­to­liit­to: Ko­ro­na­krii­si otet­ta­va huo­mioon myös hä­vit­tä­jä­han­kin­nois­sa

Vasemmistoliiton puoluehallitus katsoo, että Suomen hallituksen on harkittava uudestaan, miten HX-hanke maan ilmavoimien nykyisten hävittäjien korvaamiseksi toteutetaan. Koronakriisin vuoksi Suomen bruttokansantuote on supistunut jo rajusti. Vasemmistoliitto korostaa, että HX-hankkeen budjettiin on suhtauduttava kuten kaikkiin muihinkin valtion menoihin. Kun kuntien talous on selvästi heikentynyt ja erityisesti sosiaali- ja terveydenhuolto ja koulutus kamppailevat jatkuvasti liian vähäisten resurssien kanssa, on myös puolustusmenojen suhteen on oltava tarkkana. Kunnallisalan kehittämissäätiön (KAKS) heinäkuussa julkaiseman tutkimuksen mukaan 53 prosenttia suomalaisista kannattaa ja 23 prosenttia hyväksyy hävittäjähankintojen lykkäämisen julkisen talouden vakauttamis- ja sopeuttamistoimenpiteenä. Vain 17 prosenttia suomalaisista ei hyväksyisi tällaista ratkaisua. HX-hankkeen ympärillä on käyty varsin vähän avointa julkista keskustelua ja kansalaiskeskustelua, jossa olisi perusteltu ja toisaalta kriittisesti arvioitu hankkeen kokonaishintaa ja tarvittavien hävittäjien määrää. Huoltovarmuus on otettava konehankinnoissa huomioon. Mahdollista hankintapäätöstä on kaavailtu ensi vuoden lopulle. Alkavan syksyn ja tulevan kevään aikana pitäisikin käydä hankinnasta laajaa keskustelua, johon vasemmistoliitto haastaa mukaan muut puolueet ja kansalaistoimijat. Vasemmistoliiton puoluehallitus katsoo, että HX-hankkeen osana tehtävän lentokonehankinnan kokonaiskustannusten on vastattava koronakriisin jälkeisen valtiontalouden asettamaa kehystä. Lisäksi on selvitettävä, onko mahdollista lykätä hanketta.