Va­sem­mis­to­liit­to puo­lus­taa ikään­ty­nei­tä työn­te­ki­jöi­tä 

Vasemmistoliiton puoluevaltuusto katsoo, että työttömyysturvan lisäpäivien, eli niin sanotun eläkeputken, mahdollinen poistaminen ei voi tapahtua ilman pehmentäviä toimia. Talouskriisin ja kasvavan pitkäaikaistyöttömyyden aikana se olisi vasemmistoliiton mielestä vastuutonta.

Ikääntyvien työntekijöiden asemaa voitaisiin vahvistaa ottamalla käyttöön irtisanomiskorvaus, joka perustuu työuran pituuteen, kun kyseessä on samalla työnantajalla jatkunut työsuhde. Tällä kannustettaisiin työnantajia pitämään kiinni ikääntyneistä työntekijöistä sekä turvattaisiin irtisanottavan työntekijän taloudellinen asema.

Työntekijöiden muutosturvaa on vahvistettava kautta linjan. Työnantajan vastuuta ikääntyvien työntekijöiden uudelleentyöllistymisestä, koulutuksesta ja työterveyshuoltopalveluista on lisättävä. Koulutuksella ja elinikäisen oppimisen tukemisella on mahdollista saavuttaa kaikkia osapuolia hyödyttäviä ratkaisuja. Koulutus on tärkein keino työllisyysasteen nostamiseksi.

Työmarkkinajärjestöt käsittelevät paraikaa ikääntyvien työllisyyden kokonaisuutta ja heidän on määrä antaa hallitukselle esitys marraskuun loppuun mennessä. Vasemmistoliitto pitää tärkeänä, että työmarkkinajärjestöille annetaan työrauha, vaikka työelämän laadusta ja työllisyydestä käydäänkin keskustelua.

Vasemmistoliiton puoluevaltuusto painottaa, että Suomi tarvitsee investointeja osaamiseen, työkykyyn ja elinkeinorakenteen uudistamiseen, ei sosiaaliturvan tai työehtojen heikennyksiä.

Hyväksytty puoluevaltuuston kokouksessa 22.11.2020