Va­sem­mis­ton ajan­koh­taus­kat­saus työ­elä­mää uh­kaa­vis­ta hei­ken­nyk­sis­tä – jä­se­net val­mii­na toi­min­taan

Vasemmistoliitto järjesti marraskuussa jäsenwebinaarin, jossa käsiteltiin hallituksen kaavailemia työehtojen heikennyksiä. Jäsenwebinaarissa asiantuntijapuheenvuoron piti Teollisuusliiton järjestöasiantuntija Ville-Petteri Risberg ja puolueen suhtautumisesta ja tilanteesta alusti puheenjohtaja Li Andersson. Paneelikeskusteluun osallistuivat vasemmistoliiton 2. varapuheenjohtaja, pääluottamusmies Jouni Jussinniemi, Teollisuusliiton järjestöasiantuntija Ville-Petteri Risberg, JHL:n sopimusasiantuntija Laura Tuominen sekä Baronan pääluottamusmies (PAM) Liisa Tamminen. 

Hallituksen leikkaukset osuvat työntekijöihin 

Orpon oikeistohallitus on ajamassa läpi pikavauhtia merkittäviä muutoksia työelämään. Näiden muutosten seurauksena työntekijöiden asema heikkenee ja työelämän epävarmuus ja eriarvoisuus lisääntyy. Hallitus kaavailee rajuja heikennyksiä muun muassa työehtoihin, lakko-oikeuden kaventamista ja sosiaaliturvaleikkauksia. Toteutuessaan näillä toimilla olisi pitkäkestoiset vaikutukset ihmisten hyvinvointiin ja työelämään. 

Ensimmäisten työttömyysturvaheikennysten on tarkoitus astua voimaan jo 1.1.2024 alkaen. Esimerkiksi työttömyysturvan ja asumistuen suojaosien poisto vaikeuttaa työn vastaanottamista ja heikentää osa-aikatyötä tekevien taloudellista tilannetta. Kyse on Orpon hallituksen tekemistä arvovalinnoista, ei työllisyyden parantamisesta. 

Jäsenet valmiita vastatoimiin 

Vasemmistoliitto kartoitti marraskuussa kyselyllä puolueen jäsenten kantoja hallituksen kaavailemiin heikennyksiin. Kyselyyn vastasi noin 1300 jäsentä.  

Jäsenten kanta on selvä: hallituksen suunnittelemia työelämän heikennyksiä ja sosiaaliturvan leikkauksia pidetään erittäin huolestuttavina. Kyselyssä kaikista haitallisimmaksi hallituksen heikennykseksi nousi selvästi rajoitukset lakko-oikeuteen. Samoin korostui huoli toimeentulotuen leikkaamisesta. Kyselyyn vastanneet ovat valmiita toimimaan heikennysten torjumiseksi esimerkiksi osallistumalla mielenilmaukseen, ulosmarsseihin työpaikoilta sekä ryhtymällä lakkoon. Kyselyyn vastanneet toivovat puolueelta vahvaa oppositiopolitiikkaa, välikysymyksiä, tietoa hallituksen heikennysesityksistä selväsanaisesti, yhteistyötä ammattiliittojen kanssa sekä lakkojen tukemista ja mielenosoitusten järjestämistä. 

Niin puolueessa kuin liitoissa ollaan valmiita vastarintaan. Nyt tarvitaan jokainen ihminen mukaan puhumaan näistä asioista työpaikoilla, kouluissa ja harrastusporukoissa. Vielä on mahdollista kaataa hallituksen esittämät heikennykset!