Ve­ro­ni­ka Hon­ka­sa­lo: Af­ga­nis­ta­ni­lais­ten oles­ke­lu­lu­pa­pro­ses­se­ja tu­lee hel­pot­taa

Kansanedustajat Veronika Honkasalo (VAS) ja Inka Hopsu (Vihr.) jättivät kirjallisen kysymyksen sisäministerille afganistanilaisten oleskelulupahakemusten sujuvoittamisesta.

Kirjallisen kysymyksen allekirjoitti Honkasalon ja Hopsun lisäksi yhdeksän eduskunnan ihmisoikeusverkostoon kuuluvaa kansanedustajaa.

–  Afganistanin ihmisoikeustilanne romahti syksyllä 2021 Talebanien valtaannousun myötä, hyvin heikko se on ollut jo pitkään esimerkiksi hazaroiden osalta. Tilanne on yksinkertaisesti kestämätön ja monet afganistanilaiset elävät jatkuvassa hengenvaarassa, yli 12-vuotiaiden tyttöjen kouluun pääsy ei onnistu ja moni ihmisoikeuksia puolustanut joutuu piilottelemaan. Toimivien ja sujuvien turvapaikka- ja oleskelulupaprosessien varmistaminen on vähintä, mitä voimme tehdä, Hopsu toteaa.

Kirjallisessa kysymyksessä huomioidaan, että turvapaikan hakeminen on afganistanilaisille käytännössä lähes mahdotonta. Ainoa laillinen maahantulokeino Suomeen on oleskelupa, jonka hakemista ja myöntämistä koskevat prosessit toimivat hankalasti ja epäselvästi. Edustajat ovat saaneet lukuisia palautteita ja kuvauksia prosessin haasteista.

–  Mikäli henkilö onnistuu saamaan haastatteluajan oleskelulupia käsittelevän maan lähetystöön, pääsemään Afganistanista haastattelumaahan ja oleskelemaan siellä laillisesti tarvittavan ajan, haasteita aiheuttavat Suomen viranomaisten roolien ja ohjeiden epäselvyydet, edustajat toteavat kysymyksessään. Oleskeluluvan saaminen on prosessin myötä äärimmäisen hankalaa.

–  Olemme nähneet, miten hienosti ukrainalaiset on otettu Suomessa vastaan ja prosessit on saatu toimimaan. Tilanne on valitettavasti kuitenkin paljastanut sen, miten eri tavoin hätää kärsiviä kohdellaan ja miten eri tavoin heihin täällä suhtaudutaan kansallisuudesta riippuen. Ulkomaalaisasioissa meillä vallitsee räikeät kaksoisstandardit, toteaa Honkasalo.

Edustajat nostavat kysymyksessään esille esimerkiksi sen, kuinka afganistanilaisten oleskelulupaprosessissa ihmisiä roikotetaan epävarmassa tilanteessa pitkiä aikoja ja ihmisiä ohjeistetaan oleskelulupaprosessissa eri tavoin ja aikaa vievästi viranomaisten toimesta siinäkin tapauksessa, että hakijoiden oleskelulupaperusteet selvästi täyttyvät.

–  Koemme tärkeäksi kiinnittää ministerin huomion oleskelulupaprosessiin liittyviin ongelmiin ja kysyä miten ylipäänsä varmistetaan, että afganistanilaisille turvataan nykyistä paremmin laillisia ja turvallisia reittejä Eurooppaan, edustajat päättävät.

Lisätiedot: Veronika Honkasalo, puh. 09 432 3037, Inka Hopsu, puh. 09 432 3054

 

Kirjallinen kysymys kokonaisuudessaan alla.

 

 

Kirjallinen kysymys

Afganistanilaisten oleskeluprosessien sujuvoittamisesta

 

Eduskunnan puhemiehelle

Afganistanin ihmisoikeustilanne on huonontunut syksyn 2021 talibanien valtaannousun myötä. YK:n arvion mukaan jopa 23 miljoonaa afganistanilaista kärsii aliravitsemuksesta ja 9 miljoonaa uhkaa nälänhätä. Jopa 95 prosentilla afganistanilaisista ei ole saatavilla tarpeeksi ruokaa. Monet ulkomaalaisille järjestöille ja medioille työskennelleet, sekä Taliban-hallinnon vastustajat ovat jatkuvassa vaarassa. Mielenosoittajia uhataan teloituksilla. Monet terveydenhuoltoalan ammattilaiset ovat paenneet Afganistanista eikä lääkkeet ja välineistö riitä. Erityisesti naisten oikeus työhön, opiskeluun ja vapaaseen liikkumiseen ei toteudu. Työnteko on monilta osin kielletty. Etenkin ulkomaalaisten yritysten ja järjestöjen kanssa toimineet toimittajat ja muut työntekijät ovat vaarassa. Afganistanin ihmisoikeustilanne on kestämätön, ja monet afganistanilaiset elävät jatkuvassa hengenvaarassa.

 

Afganistanilaisille on varmistettava sujuvat ja asianmukaiset turvapaikka- ja oleskelulupaprosessit suojelun saamiseksi ja oleskelulupaperusteiden täyttämiseksi. Tällä hetkellä prosesseissa on kuitenkin haasteita.

 

Turvapaikan hakeminen on käytännössä lähes mahdotonta. Ilman viisumia poispääsy Afganistanista on vaikeaa, eikä Suomi tällä hetkellä myönnä viisumeita afganistanilaisille. Turvapaikkaa ei voi hakea lähtö- tai naapurimaasta.

 

Ainoa laillinen maahantulokeino Suomeen on oleskelupa, joiden hakemista ja myöntämistä koskevat prosessit toimivat hankalasti ja epäselvästi. Maahanmuuttoviraston mukaan afganistanilaisten oleskelulupahaastattelut täytyy järjestää paikan päällä New Delhissä, Intiassa ja tietyissä tapauksissa Teheranissa, Iranissa. Haastatteluajan saaminen on vaikeaa ja käsittelyajat voivat olla jopa kuukausia. Oleskelulupaa varten henkilöllä tulee oleskella laillisesti maassa, jossa oleskelulupahakemus jätetään, mikä vaikeuttaa prosessia.

 

Mikäli henkilö onnistuu saamaan haastatteluajan, pääsemään Afganistanista haastattelumaahan ja oleskelemaan siellä laillisesti tarvittavan ajan, haasteita aiheuttavat Suomen viranomaisten roolien ja ohjeiden epäselvyydet.

 

Muun muassa afganistanilaisten asiakirjojen laillistamista koskevat ohjeistukset ovat epäselviä ja ristiriitaisia. Ulkoministeriön mukaan, jos asiakirja on myönnetty maassa, joka ei kuulu Haagin Apostille-sopimuksen piiriin, laillistus tapahtuu seuraavasti: 1) Asiakirjan myöntäneen maan ulkoministeriö laillistaa sen oikean viranomaisen antamaksi 2) Maassa toimiva Suomen edustusto laillistaa asiakirjan liittämällä siihen todistuksen kyseisen maan ulkoministeriön virkamiehen oikeudesta antaa tällaisia todistuksia. Suomen viranomaiset tulkitsevat ja ohjeistavat laillistamista koskien ristiriitaisesti ja joissakin tapauksissa asiakirjojen laillistaminen on tullut tehdä alkuperämaan lähetystössä alkuperämaassa, haastattelumaan lähetystön sijaan. Joissakin tilanteissa asiakirjat on ohjeistettu laillistuttamaan asiakirjan alkuperämaassa toimittamalla paperiversiot kyseiseen maahan, toisissa tilanteissa ohjeistuksen mukaan alkuperämaan suurlähetystö on riittänyt.

 

Prosessi kestää ja ihmisiä roikotetaan epävarmassa tilanteessa pitkiä aikoja. Ihmisiä ohjeistetaan oleskelulupaprosessissa eri tavoin ja aikaa vievästi ulkoministeriön notaaripalveluiden, suurlähetystöjen, Maahanmuuttoviraston ja rajavartiolaitoksen toimesta siinäkin tapauksessa, että hakijoiden oleskelulupaperusteet selvästi täyttyvät.

 

Suomen tulee osana EU:n linjausta, pystyä tarjoamaan laillisia ja turvallisia reittejä Eurooppaan, jossa eri viranomaistahot toimivat yhdenmukaisesti ja tehokkaasti.

 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

 

Kuinka sisäministeriössä aiotaan varmistaa, että afganistanilaisten oleskelulupaprosessit sujuvat sujuvasti ja tehokkaasti, ja että eri ministeriöiden ja toimijoiden toiminta on jatkossa selkeää ja yhdenmukaista?

 

Kuinka sisäministeriö varmistaa, että afganistanilaisille turvataan nykyistä paremmin laillisia ja turvallisia reittejä Eurooppaan?

 

Helsingissä 14.6.2022

Veronika Honkasalo vas

Inka Hopsu vihr

Erkki Tuomioja sd

Sari Essayah kd

Johan Kvarnström sd

Eva Biaudet r

Mari Holopainen vihr

Suldaan Said Ahmed vas

Mai Kivelä vas

Pia Lohikoski vas

Elina Valtonen kok