Ve­ro­ni­ka Hon­ka­sa­lo: Edus­kun­ta vaa­ti ve­si­huol­lon yk­si­tyis­tä­mis­ten es­tä­mis­tä – Mi­kä mak­saa?

Vasemmistoliiton kansanedustaja Veronika Honkasalo on jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen Vesi on meidän -kansalaisaloitteessa edellytetyn lainsäädännön tilanteesta.

”Elämme aikaa, jona huoltovarmuuskysymykset tulee ottaa vakavasti.”

Eduskunta hyväksyi syyskuussa 2021 Vesi on meidän -kansalaisaloitteen, jolla haluttiin estää julkisten vesihuoltotoimintojen myynti kaupallisille yksityisille toimijoille. Aloitteen oli vain viikoissa allekirjoittanut lähes 90 000 suomalaista. Eduskunta edellytti kansalaisaloitteen pohjalta, että valtioneuvosto ryhtyy mahdollisimman ripeästi toimenpiteisiin sellaisen lainsäädännön valmistelemiseksi, jolla varmistetaan kunnan järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvien julkisomisteisten vesihuoltotoimintojen säilyminen kuntien omistuksessa ja määräysvallassa.

– Globaalin pandemian sekä Euroopassa tapahtuvan hyökkäys- ja valloitussodan aikana kysymys yhteiskunnan perustoimintaedellytyksiin kuuluvasta vesihuollosta on vain ajankohtaistunut. Elämme aikaa, jona huoltovarmuuskysymykset tulee ottaa vakavasti. Vesihuollon pitäminen julkisessa omistuksessa ja määräysvallassa on juuri tällainen kysymys. Tätä vielä korostaa Supon tuorein uhka-arvio, jonka mukaan Venäjä uhkaa Suomen infrastruktuuria mahdollisin painostustoimin, vesihuolto mukaan lukien, Honkasalo toteaa kysymyksessään.

Loppuvuodesta 2022 käynnistynyt vesihuoltolain uudistushanke on näillä näkymin jatkumassa kesäkuuhun 2025 asti. Honkasalo kysyy hallitukselta, mikä on eduskunnan edellyttämän lainsäädännön aikataulu ja miten yksityistämiset aiotaan estää.