Ve­ro­ni­ka Hon­ka­sa­lo: Pää­omit­ta­mi­sel­la ei voi kor­va­ta kor­kea­kou­lu­jen suo­raa ra­hoi­tus­ta

Vasemmistoliiton varapuheenjohtaja, kansanedustaja Veronika Honkasalon mielestä korkeakoulujen perusrahoitusta ei voi korvata pääomittamisella.

Kokoomuksesta on ehdotettu, että korkeakoulujen rahoitusta voitaisiin vahvistaa siirtämällä valtion sijoitusyhtiö Solidiumin omistamat osakkeet korkeakoulujen omistukseen. Tällainen pääomittaminen lisäisi korkeakoulujen sijoitusvarallisuutta ja tuottaisi niille osinkotuloja.

Honkasalo ennakoi, että pääomittamisella yritetään kiertää suoran rahoituksen tarvetta.

– Hallitusneuvottelijoilla on nyt näytön paikka, ettei oikeisto jälleen petä koulutuslupauksia ja että yhteisesti sovitusta tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoituksen kasvattamisesta pidetään kiinni, Honkasalo sanoo.

Korkeakoulujen taseen vahvistamisessa ei itsessään ole Honkasalon mielestä vikaa, mutta se on pidettävä erillään perusrahoituksen tason nostamisesta. Hitaasti kertyvät osinkotulot eivät vastaa korkeakoulujen ja suomalaisen yhteiskunnan osaamis- ja tiedepanostusten tarpeeseen.

– Suomessa vallitsee laajasti jaettu yhteisymmärrys siitä, että koulutus, osaaminen ja tiede ovat modernin hyvinvoivan yhteiskunnan edellytyksiä. Korkeakoulutuksesta sumuttamalla säästäminen ei lisää hyvinvointiamme, Honkasalo sanoo.

– Vasemmistoliiton mielestä Suomen koulutus- ja osaamistason nosto vaatii korkeakoulujen rahoituksen ja henkilöstön toimintaedellytysten turvaamista. Aloituspaikkojen lisäykset on kompensoitava täysimääräisesti korkeakouluille, tutkimuksen ja tieteen rahoitusta on nostettava sekä huolehdittava yliopistodemokratian toteutumisesta.