Ve­ro­ni­ka Hon­ka­sa­lo: Tur­val­li­suusa­lan kou­lu­tus­ten pi­tuut­ta on tar­kas­tel­ta­va ja val­von­taa ki­ris­tet­tä­vä

Yksityisen turvallisuusalan ongelmat ovat nousseet tänä vuonna julkisuuteen, kun useita järjestyksenvalvojia vastaan on nostettu pahoinpitelysyyte, useaa epäillään kuolemantuottamuksesta ja esiin on nostettu vartijakoulutuksessa kohdattu rasismi ja häirintä.

Vasemmistoliiton kansanedustaja ja varapuheenjohtaja Veronika Honkasalo jätti tänään ministerille vastattavaksi kirjallisen kysymyksen, jossa perää toimia yksityisen turvallisuusalan koulutuksen pidentämiseksi ja valvonnan lisäämiseksi.

 

– Kun julkista valtaa yksityistetään, luovutetaan yksityisille tahoille samalla valtaa rajoittaa yksilöiden perusoikeuksia. Tämän ei pitäisi olla mikään pikku juttu, vaan tosissaan varmistettu, että työntekijöillä on koulutuksen myötä mahdollisuus ymmärtää, mitkä perusoikeudelliset velvollisuudet heitä sitovat, Honkasalo sanoo.

Sisäministeriön on mahdollista säätää asetuksella vartijan ja järjestyksenvalvojan koulutusten pituudesta.

Yksityinen turvallisuusala on kasvanut voimakkaasti viime vuosikymmeninä. Uusin turvallisuuspalveluita koskevan lain kokonaisuudistus on tehty vuonna 2015. Uudistuksen yhtenä päätavoitteena oli sääntelyn selkeyttäminen keskittämällä hajanaista sääntelyä yhteen lakiin. Siinä ei kuitenkaan kiinnitetty riittävää huomiota koulutukseen.

 

– Koulutuksen laajuutta on tarkasteltava uudelleen. Henkilön soveltuvuutta alalle ei arvioida missään vaiheessa, vaikka siinä käytetään erityistä valta-asemaa ja asiakaskunnassa on paljon yhteiskunnallisesti heikossa asemassa olevia ihmisiä. Sisäministeriön on mahdollista säätää asetuksella vartijan ja järjestyksenvalvojan koulutusten pituudesta.

 

Honkasalo nostaa koulutuksen lisäksi esiin puutteet valvonnassa. Vaikka poliisilla on mahdollisuus ottaa pois tuomion saaneen järjestyksenvalvojan tai vartijan toimintalupa, niin ei käytännössä aina tapahdu.

 

– Valvontaviranomaisten resurssit valvoa yksityistä turvallisuusalaa eivät ole lisääntyneet elinkeinolupien määrän lisääntyessä. Apulaisoikeusasiamies on nostanut esiin jo yli kymmenen vuotta sitten tarpeen valvontaan panostamiselle sekä poliisin valvontakäytänteiden arvioinnille. Myös alan tutkijat ja toimijat ovat peräänkuuluttaneet viranomaisvalvonnan kehittämistä. Arvoisa ministeri, miten valvontaa aiotaan parantaa, kehittää ja yhtenäistää? Honkasalo kysyy.