Ve­ro­ni­ka Hon­ka­sa­lo: Val­vo­tut käyt­tö­ti­lat huu­mei­ta käyt­tä­vil­le nyt

Vasemmistoliiton kansanedustaja, puolueen varapuheenjohtaja Veronika Honkasalo iloitsee Valvottu käyttötila huumeita käyttäville -kansanalaisaloitteen saapumisesta eduskunnan käsittelyyn tänään keskiviikkona 12.9.2023. Kansalaisaloite sai yli 55 000 allekirjoitusta. Honkasalo teki samasta aiheesta kirjallisen kysymyksen vuonna 2021.

–  Käyttötilat eivät ratkaise kaikkia päihteiden käyttöön liittyviä ongelmia, mutta niillä on tutkitusti todettu olevan positiivisia vaikutuksia niin huumeidenkäyttäjien terveyteen ja hyvinvointiin kuin ympäristön turvallisuuteen. Helsinki on vedonnut jo vuonna 2019 erillislain puolesta, jotta käyttöhuoneita voitaisiin pilotoida, Honkasalo sanoo.

 

Huumeiden käyttötiloissa huumeiden käyttäjät voivat käyttää päihteitä terveydenhuollon työntekijän valvonnassa. Käyttötilat vähentävät yliannostapausten ja yliannostuskuolemien määrä. Ne tarjoavat käyttäjille matalan kynnyksen kontaktin päihdehoitoon ja sosiaali- ja terveydenhuoltoon.

Koko huumausainepolitiikka kaipaa täysremontin.

– Tavoitteena on tarjota ennalta ehkäisevää apua ja vähentää huumeiden käyttöä. Käyttötilat palvelisivat varsinkin kaikkein heikoimmassa asemassa olevia, huumeita käyttäviä ihmisiä.

 

Suomessa kuolee joka viikko huumeisiin neljä ihmistä, joista puolet on nuoria alle 30-vuotiaita. Huumekuolemat ovat lisääntyneet vuosi vuodelta. Tutkijoiden ja asiantuntijoiden mukaan huumeiden käyttötilat toimisivat yhtenä kaivattuna ratkaisuna huumeisiin liittyviin ongelmiin ja huumekuolemiin vastaamisessa.

  

– THL:n selvityksen mukaan puolet suomalaisista suhtautuu myönteisesti käyttötiloihin. Meillä on lisäksi paljon tietoa käyttötilojen positiivisista vaikutuksista Euroopassa ja muissa Pohjoismaissa. Toivon todella, että kanssaedustajat tutustuvat tutkimuksiin ja selvityksiin aiheesta, ja aloitetta käsitellään ihmisarvoa kunnioittavasti.

– Koko huumausainepolitiikka kaipaa täysremontin. Rangaistuksen pelko estää ihmisiä hakeutumasta terveydenhuollon piiriin ja tuo mukanaan rikollisuutta ja väkivaltaa. Suomessa on aika aloittaa päihdepolitiikan reformi, jossa annetaan enemmän painoarvoa tutkimustiedolle, itsemääräämisoikeudelle ja ihmisarvolle kuin rankaisemiselle ja ennakkoluuloille.

Eduskunta lähettää lähetekeskustelun päätteeksi kansalaisaloitteen valiokuntien käsiteltäväksi.