Ase­vel­vol­li­suus­ko­mi­tean mie­tin­nös­tä ei löy­dy rat­kai­su­ja Suo­men ase­pal­ve­luk­sen ih­mi­soi­keus­on­gel­miin

Vasemmistoliiton kansanedustaja Veronika Honkasalo suomii parlamentaarisesti valmistellun mietinnön ehdotuksia ase- ja siviilipalveluksen uudistamiseksi. – Vakaumukselliset syyt siviilipalvelukseen sivuutetaan mietinnössä lähes kokonaan, Honkasalo sanoo.

Vasemmistoliitto jätti ainoana eduskuntapuolueena eriävän mielipiteen komitean mietinnöstä. Ongelmallisimmat kohdat liittyivät mietinnön ehdotuksiin militarisoida siviilipalvelusta sekä säilyttää siviilipalveluksen rangaistuksenomainen kesto.

Pitkä palvelusaika lykkää opintojen aloittamista ja työelämään siirtymistä.

– Pitkä palvelusaika lykkää opintojen aloittamista ja työelämään siirtymistä. Vasemmistoliiton mielestä siviilipalveluksen kestoa tulisi lyhentää tavalla, joka ottaa huomioon Suomen kansainväliset ihmisoikeusvelvoitteet, Honkasalo sanoo.

Nyt valmistunut mietintö ehdottaa pakollisia kutsuntoja koko ikäluokalle, mutta edelleen vain miehille asepalvelus säilyisi pakollisena. Lisäksi mietintö ehdottaa siviilipalveluksen kytkemistä vahvemmin osaksi kokonaisturvallisuutta sekä maanpuolustustietämyksen lisäämistä osaksi koulutusjärjestelmää.

Ehdotukset kytkeä siviilipalvelusjärjestelmä tiiviimmin kokonaisturvallisuuteen ja yhteiskunnan varautumiseen, on nähtävissä epäsuorasti asevoimia tai sotilaallista valmistautumista tukevana palveluksena.

Honkasalon mukaan tulisi varmistaa, että siviilipalvelus säilyy jatkossakin vakaumuksellisille aseistakieltäytyjille sopivana palvelusmuotona. Komitean ehdotukset kytkeä siviilipalvelusjärjestelmä tiiviimmin kokonaisturvallisuuteen ja yhteiskunnan varautumiseen, on nähtävissä epäsuorasti asevoimia tai sotilaallista valmistautumista tukevana palveluksena, joka on vastoin monien aseistakieltäytyjien vakaumusta.

– Siviilipalveluksen suorittaneita tulee kohdella kriisioloissa kuin muutakin siviiliväestöä, eikä osana asevoimia tukevana työvoimana, Honkasalo sanoo.

Komitea myös ehdottaa, ettei suoritettuja asepalvelusvuorokausia olisi enää mahdollista hyväksilukea siviilipalvelukseen siirryttäessä. Toteutuessaan tämä ehdotus olisi niin ikään rangaistuksenomainen lisärasite siviilipalvelukseen siirtymisestä.

Kutsuntoihin osallistuvan nuoren miehen voi olla mahdotonta tietää etukäteen sopiiko hänelle paremmin ase- tai siviilipalvelus.

– Kutsuntoihin osallistuvan nuoren miehen voi olla mahdotonta tietää etukäteen sopiiko hänelle paremmin ase- tai siviilipalvelus. Siksi mahdollisuus vaihtaa palvelusmuodosta toiseen tulisi olla jatkossakin mahdollista ilman, että nuori joutuu suorittamaan pahimmassa tapauksessa tuplapitkän palvelusajan, Honkasalo sanoo.

Kokonaisuutena tarkastellen mietinnön ehdotukset kokonaisturvallisuudesta ja asepalveluksen uudistamista jättivät toivomisen varaa.

– Sukupuolten välinen epätasa-arvo ase- ja siviilipalveluksessa tai ihmisoikeusjärjestöiltä moitteita saaneet totaalikieltäytyjien vapausrangaistukset eivät saaneet ansaitsemiaan ratkaisuehdotuksia tässä mietinnössä. Siksi vasemmistoliitto ei voi kokonaisuutena kannattaa näitä ehdotuksia, Honkasalo sanoo.