Bud­jet­ti täys­kään­nös hy­vin­voin­ti­val­tion pur­ka­mi­ses­ta sen pe­rus­kor­jaa­mi­seen

Budjetti täyskäännös hyvinvointivaltion purkamisesta sen peruskorjaamiseen

Vasemmistoliiton kansanedustaja, valtiovarainvaliokunnan jäsen Jussi Saramo pitää tänään eduskunnassa esiteltävää budjettiehdotusta Suomen täyskäännöksenä, jossa hyvinvointivaltiota aletaan peruskorjata sen purkamisen sijaan.Saramo piti vasemmistoliiton ryhmäpuheen budjettikeskustelussa eduskunnassa tiistaina.

– Nyt politiikkaa ei tehdä enää vain harvoille pääomilla eläville, vaan kaikkien yhteiseksi hyväksi, Saramo tiivisti.

– Vasemmistolle tärkeää on inhimillisyys tänään ja huomenna, kun vanhuksista ja sairaista pidetään huolta. Yhtä tärkeää on lopettaa tulevaisuudesta leikkaaminen, kun koulutusta aletaan vuosien heikennysten jälkeen parantaa. Kestävä tulevaisuus edellyttää meiltä myös toimenpiteitä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi, Saramo sanoi.

”Talouspoliittinen linja on nyt selvästi aiempaa reilumpi, vastuullisempi ja järkevämpi”

Saramo pitää Suomen talouspoliittista linjaa nyt selvästi aiempaa reilumpana, vastuullisempana ja järkevämpänä.

– Talouspolitiikan suuri linja on nyt poikkeuksellisen hyvä. Koska kasvu on hiipumassa, on lievästi elvyttävä linja oikea. Valtion on tehtävä kaikki sen eteen, ettei yksityisen kysynnän hiipuminen muutu massatyöttömyydeksi, Saramo muistutti.

Ennen Sipilän hallitusta alkanut viennin vahva veto johti työllisyysasteen nousuun. Koska maailmantaloudesta ei ole enää vetoavuksi, on Saramon mukaan nyt tehtävä myös vaikuttavia poliittisia toimenpiteitä työllisyysasteen nostamiseksi.

– Edellinen hallitus markkinoi sosiaaliturvan heikennykset työllisyystoimina. Oppositiosta on esitetty, että samaa linjaa jatkettaisiin, mutta on epäuskottavaa, että leikkaamalla ennestään köyhiltä voitaisiin pakottaa ihmisiä töihin, joista saatavalla palkalla ei elä, Saramo sanoi.

– Pohjoismaissa hyväksi havaittu keino on aktiivinen työllisyyspolitiikka ja palkkatukijärjestelmään panostaminen, jota tervehdimme ilolla. Palkkatuki parantaa ikääntyneiden, vajaatyökykyisten, pitkäaikaistyöttömien ja työttömyyden takia alaa vaihtavien mahdollisuuksia työllistyä. Ihmiset kyllä haluavat olla mukana rakentamassa yhteiskuntaa, kun siihen annetaan mahdollisuus.

Saramo myös pahoitteli, että verotukseen ei tällä kertaa saatu vasemmiston ja ekonomistienkin kannattamia rakenteellisia uudistuksia.

– Esimerkiksi osinkoverojärjestelmä on huono sekä tasa-arvon että markkinoiden toimivuuden kannalta. Ei ole järkevää suosia osaa kaikkein rikkaimmista ihmisistä verottamalla pienimmällä prosentilla varakkaimpia listaamattomia yrityksiä omistavia, Saramo moitti.

 

Jussi Saramon pitämä vasemmistoliiton ryhmäpuheenvuoro kokonaisuudessaan:

Arvoisa puhemies,

On hienoa saada pitää juuri tänään vasemmiston ryhmäpuhe, kun Suomi on tekemässä täyskäännöstä ja hyvinvointivaltiota aletaan peruskorjata sen purkamisen sijaan. Politiikkaa ei tehdä vain harvoille pääomilla eläville, vaan kaikkien yhteiseksi hyväksi.

Kaikkea ei kuitenkaan ole mahdollista korjata kerralla ja osassa asioita vasemmisto olisi halunnut nopeampaa etenemistä.

Vasemmistolle tärkeää on inhimillisyys tänään ja huomenna, kun vanhuksista ja sairaista pidetään huolta. Yhtä tärkeää on lopettaa tulevaisuudesta leikkaaminen, kun koulutusta aletaan vuosien heikennysten jälkeen parantaa. Kestävä tulevaisuus edellyttää meiltä myös toimenpiteitä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi.

 

Arvoisa puhemies,

Varhaiskasvatuksella on tutkitusti suuri vaikutus lasten myöhempiin oppimistuloksiin. Koska nyt käsitellään rahaa, olisi hyvä kaikkien ymmärtää sen olevan myös taloudellisesti paras mahdollinen investointi tulevaisuuteen.

Meille on ollut tärkeää, että koko maassa kaikille varhaiskasvatusta tarvitseville lapsille palautetaan siihen yhtäläinen oikeus. Samalla varmistetaan, ettei varhaiskasvatuksen ryhmissä ole liikaa lapsia, vaan hoitajilla ja opettajilla on aikaa kohdata lapsia yksilöllisesti.

Peruskoulumme on ollut kansainvälinen menestys, mutta oppimistulokset ovat viime vuosina heikentyneet. Symbolista on, että haasteeseen tarttuu uusi kansanrintamahallitus, olihan peruskoulu alkuperäisen kansanrintaman luomus. Perusopetuksen laatu- ja tasa-arvo-ohjelma on erinomainen tulevaisuusinvestointi.

Kiireellisimpiä toimenpiteitä vaaditaan ammatillisiin oppilaitoksiin. Liian moni nuori on jätetty hankalassa iässä heitteille, kun koulupäivän pituudet ovat voineet olla vain muutamia tunteja, eikä läsnäoloa edes niille tunneille ole edes odotettu. Nuorille on annettu vastuuta, muttei tukea ja mahdollisuuksia sen käyttämiseen. Pidämme erinomaisena, että nyt ollaan sijoittamassa nuorten tukipalveluihin.

Tärkeä on myös leikkauksia paikkaava lukioiden pysyvä lisärahoitus. Olemme iloisia myös siitä, että yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen perusrahoituksen hallitusohjelman mukaiset korotukset ollaan toteuttamassa täysimääräisinä heti vuonna 2020.

 

Arvoisa puhemies,

Suomalaisten terveyserot ovat kansainvälisessä vertailussa suuret. Pienituloinen kuolee useammin syihin, jotka olisivat olleet vältettävissä oikea-aikaisella hoidolla. Pienituloinen mies kuolee yhdeksän vuotta suurituloista aiemmin.

Suomi käyttää rahaa sosiaali- ja terveyspalveluihin EU:n keskiarvoa vähemmän. Erityisen suuri ero on muihin pohjoismaihin. Rahan puute ei kuitenkaan ole ainoa ongelma ja sote-uudistuksen vatvomisen aikana tilanne on huonontunut. Sekä inhimillisistä että taloudellisista syistä on välttämätöntä, että uusi hallitus tekee sote-uudistusta palveluita tarvitsevien ihmisten, eikä suuryritysten voiton maksimoimisen ehdoilla.

Hoivaa tarvitsevat eivät kuitenkaan voi odottaa rakenteellisia uudistuksia. Esimerkiksi vanhusten ja vammaisten palveluissa tarvitaan lisää hoitajia niin pian kuin heitä on saatavissa. On tärkeää, että hallitus parantaa palveluita sekä sitovilla mitoituksilla, että kunnille tarkoitusta varten annettavalla rahoituksella.

 

Arvoisa puhemies,

Palvelut ovat hyvinvointivaltion pohja ja suurin osa niistä järjestetään kunnissa. Kuntatalous tekee tänä vuonna oikeistohallituksen jäljiltä historiallisen huonon tuloksen. Siksi on tärkeää palauttaa kunnille se peräti miljardi euroa, jonka edellinen hallitus niiltä vei.

Hyvinvointivaltion pohjana ovat palveluiden lisäksi taloudelliset turvaverkot. On upeaa, että eläkeläisköyhyyttä vähennetään nyt korottamalla sekä takuu-, että kansaneläkettä, jolloin myös pientä työeläkettä saavien tilanne paranee. Pienten eläkkeiden korotus on hyvä alku, jota on jatkettava.

Hallitus poistaa myös yhden suurimmista epäoikeudenmukaisuuksista, ns. työttömyysturvan aktiivimallin, jonka uhreiksi on joutunut tuhansia ihmisiä ilman todellista mahdollisuutta vaikuttaa asiaan. Tärkeitä ovat myös pienet korotukset vähimmäismääräiseen kuntoutusrahaan, sairaus- ja vanhempainpäivärahoihin sekä työttömyysturvan peruspäivärahaan ja työmarkkinatukeen.

Olennaista on luoda aitoja työllistymismahdollisuuksia. Vuonna 2015, ennen edellistä hallitusta alkanut viennin vahva veto johti työllisyysasteen nousuun. Koska hallitus haluaa edelleen nostaa työllisyysastetta, ei voida enää luottaa markkinoiden vetoon, vaan on tehtävä myös vaikuttavia poliittisia toimenpiteitä.

Edellinen hallitus markkinoi sosiaaliturvan heikennykset työllisyystoimina. Oppositiosta on esitetty, että samaa linjaa jatkettaisiin, mutta on epäuskottavaa, että leikkaamalla ennestään köyhiltä voitaisiin pakottaa ihmisiä töihin, joista saatavalla palkalla ei elä. Pohjoismaissa hyväksi havaittu keino on aktiivinen työllisyyspolitiikka ja palkkatukijärjestelmään panostaminen, jota tervehdimme ilolla. Palkkatuki parantaa ikääntyneiden, vajaatyökykyisten, pitkäaikaistyöttömien ja työttömyyden takia alaa vaihtavien mahdollisuuksia työllistyä. Ihmiset kyllä haluavat olla mukana rakentamassa yhteiskuntaa, kun siihen annetaan mahdollisuus.

 

Arvoisa puhemies,

Tervehdimme ilolla yhteisen omaisuutemme korjausvelan purkamista, kun tieverkkoa ja rautateitä aletaan korjata. Luonnonsuojelun määrärahojen ja poliisien määrän lisääminen saavat nekin tukemme.

Kaikkeen rahat eivät kuitenkaan riitä, etenkään, kun verotukseen ei saatu vasemmiston ja ekonomistienkin kannattamia rakenteellisia uudistuksia. Esimerkiksi osinkoverojärjestelmä on huono sekä tasa-arvon että markkinoiden toimivuuden kannalta. Ei ole järkevää suosia osaa kaikkein rikkaimmista ihmisistä verottamalla pienimmällä prosentilla varakkaimpia listaamattomia yrityksiä omistavia.

Toivomme myös, että edellisen hallituksen todellista velkaa lisännyttä linjaa yhteisen omaisuuden myymisessä ei jatkettaisi. Myynnistä saatava raha on hävitty jo samalla vuosikymmenellä, koska valtionyhtiöiden tuotto on korkea ja valtion lainojen kiinteät korot jopa miinusmerkkisiä. On viisasta jättää omaisuuden myynnit minimiin ja käyttää investointeihin ensisijaisesti omaisuuden tuottoa.

 

Arvoisa puhemies,

Talouspolitiikan suuri linja on nyt poikkeuksellisen hyvä. Koska kasvu on hiipumassa, on lievästi elvyttävä linja oikea. Valtion on tehtävä kaikki sen eteen, ettei yksityisen kysynnän hiipuminen muutu massatyöttömyydeksi.

Maailmantaloudessa on kuitenkin suuria uhkia. Mikäli keskuspankkien markkinoille syytämä raha ei riitä pitämään finanssikapitalismin korttitaloa pystyssä ei Suomi pysty yksin estämään romahdusta. On erinomaista, että siihenkin on nyt varauduttu, kun meillä on käytössämme miljardin euron elvytyspuskuri, jolla yhdessä perinteisten elvytysvälineiden kanssa voidaan tehdä paljon pahan kierteen katkaisemiseksi ja kotimaisen laman estämiseksi.

Kokonaisuutena talouspolitiikan linja on nyt selvästi aiempaa reilumpi, vastuullisempi ja järkevämpi.