Anu Jär­ve­läi­nen

Anu Järveläinen

329


Uudenmaan vaalipiiri


Ylikulutuksesta kestävään kehitykseen, koulutussäästöistä sivistykseen

https://www.facebook.com/EhdokasAnu

Asun Vantaalla puolison ja kissojemme kanssa. Perheenjäseniksi voidaan oikeastaan lukea myös kirjat ja kasvit. Opiskelen talous- ja sosiaalihistoriaa Helsingin Yliopiston Valtiotieteellisessä tiedekunnassa.                                                                                                           
Olen ollut mukana vapaaehtoistyön kautta mm. SETA:n toiminnassa. Olen toiminut taloyhtiöiden hallituksissa yli 10 vuoden ajan. Aiemmassa työelämässä sosiaali- ja terveysalalla toimin vara- sekä pääluottamusmiehenä. Vasemmistoliiton toimintaan tulin mukaan muutamia vuosia sitten.

Nykyisiä aktiviteettejä ovat toimiminen Vantaan teknisen lautakunnan jäsenenä sekä Kansan Sivistystyön Liiton Vantaan osaston aktiivina.

Haluan nostaa koulutuksen ja tutkimuksen rahoitusta, laatua ja vaikuttavuutta, että koulutuksen tuoma hyvinvointi lisääntyisi, ja että meillä olisi paremmat edellytykset selvitä tulevaisuuden haasteista.

Vaalitavoitteenani on lisätä keskustelua koulutuksen merkityksestä sekä Vasemmistoliiton tavoitteista. Koen Vasemmistoliiton arvot tärkeiksi, ja ne vastaavat hyvin omaa näkemystäni siitä, mikä on elämässä merkityksellistä. Vasemmistoliiton tavoitteet, ja keinot niiden saavuttamiseksi, vastaavat myös hyvin omia näkemyksiäni hyvästä asioiden hoidosta ja etenemistavoista.

Hyvinvointia lisäävät ja tukevat terveellinen ja turvallinen ympäristö, kuten puhdas ruoka ja sisäilma. Toivoisin tarpeettomien kemikaalien ja lisäaineiden vahvempaa EU-säätelyä, vaikka kehitystä näissä asioissa on jo tapahtunutkin paljon, on ympärillämme tältä osin paljon tutkimatonta.

Kestävän kehityksen ajatuksella toimiminen pitäisi mielestäni olla jo perusasia kaikessa toiminnassa, mutta valitettavasti näin ei vielä ole. On tärkeää, että varsinkin lapset ja nuoret voivat tuntea vaikuttavansa ilmastonmuutokseen, ja voivat näin käsitellä pelkoa tulevan edessä.

Hyvinvointia ovat myös laadukkaat palvelut ja työ. Mielestäni palveluiden tuottaminen tulisi painottua voittoa tuottamattomille toimijoille, Pätkätöistä ja nollatuntisopimuksista tulisi päästä eroon.

 

 


Vasemmiston ehdokkaat ja vaaliteemat, eduskuntavaalit 2019

Anu on ehdokkaana myös näissä vaaleissa: