Va­sem­mis­ton eh­dok­kaat ja vaa­li­tee­mat, edus­kun­ta­vaa­lit 2019

Oikeudenmukainen Suomi kaikille, ei harvoille: vasemmistoliiton vaaliteemat ja ehdokkaat kevään 2019 eduskuntavaaleissa.

Vaaliteemat

Eriar­voi­suu­den vä­hen­tä­mi­nen

Me elämme yhdessä maailman vauraimmista maista, siitä huolimatta monet kamppailevat päivittäin niukkuuden kanssa. Tänä keväänä äänestämme köyhyyden historiaan.

Lue lisää

Il­mas­ton­muu­tok­sen rat­kai­se­mi­nen

Me olemme viimeinen sukupolvi, joka voi pysäyttää ilmaston lämpenemisen. Nyt on aika ryhtyä päättäväisiin toimiin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja äänestää Suomeen ilmastomyönteinen hallitus!

Lue lisää

Uut­ta työ­tä osaa­mi­sel­la ja kou­lu­tuk­sel­la

Suomeen syntyy uutta työtä ja hyvinvointia osaamisella ja koulutuksella, ei palkkoja polkemalla.

Lue lisää

Ehdokkaat

Tiina Aalto-toivola

Hämeen vaalipiiri

Mikko Aaltonen

Pirkanmaan vaalipiiri

Paul Abbey

Keski-Suomen vaalipiiri

Zahra Abdulla

Helsingin vaalipiiri

Anni Ahlakorpi

Lapin vaalipiiri

Aino Akinyemi

Vaasan vaalipiiri

Sini Al-Musawi

Kaakkois-Suomen vaalipiiri

Outi Alanen

Helsingin vaalipiiri

Karita Alanko

Oulun vaalipiiri

Ari Alapartanen

Uudenmaan vaalipiiri

Jarmo Alatarvas

Lapin vaalipiiri

Li Andersson

Varsinais-Suomen vaalipiiri

Paavo Arhinmäki

Helsingin vaalipiiri

Antti Astikainen

Kaakkois-Suomen vaalipiiri

Mira-Veera Auer

Helsingin vaalipiiri

Mika Byman

Kaakkois-Suomen vaalipiiri

Hanna Catani

Uudenmaan vaalipiiri

Alia Dannenberg

Savo-Karjalan vaalipiiri

Antero Eerola

Uudenmaan vaalipiiri

Markku Eilola-Jokivirta

Oulun vaalipiiri

Amro El-Khatib

Varsinais-Suomen vaalipiiri

Matti Föhr

Varsinais-Suomen vaalipiiri

Birgitta Gran

Uudenmaan vaalipiiri

Eeva-Maria Grekula

Uudenmaan vaalipiiri

Tuomo Grundström

Satakunnan vaalipiiri

Marko Haakana

Savo-Karjalan vaalipiiri

Heidi Haataja

Oulun vaalipiiri

Ari Harlamow

Keski-Suomen vaalipiiri

Irma Hirsjärvi

Keski-Suomen vaalipiiri

Antti Holopainen

Hämeen vaalipiiri

Veronika Honkasalo

Helsingin vaalipiiri

Anne Huotari

Oulun vaalipiiri

Harri Hursti

Satakunnan vaalipiiri

Eero-Tapani Hynynen

Varsinais-Suomen vaalipiiri

Katja Hänninen

Oulun vaalipiiri

Mari Ikonen

Lapin vaalipiiri

Jarkko Ilonen

Uudenmaan vaalipiiri

Sirkku Ingervo

Helsingin vaalipiiri

Sauli Isokoski

Vaasan vaalipiiri

Kati Jetsu

Keski-Suomen vaalipiiri

Hanna Jokinen

Hämeen vaalipiiri

Jouni Jussinniemi

Oulun vaalipiiri

Jaakko Jäntti

Satakunnan vaalipiiri

Anu Järveläinen

Uudenmaan vaalipiiri

Anni Järvinen

Savo-Karjalan vaalipiiri

Rauno Jääskeläinen

Savo-Karjalan vaalipiiri

Jari Jääskeläinen

Uudenmaan vaalipiiri

Risto Kalliorinne

Oulun vaalipiiri

Emilia Kankaanpää

Uudenmaan vaalipiiri

Katri Kapanen

Varsinais-Suomen vaalipiiri

Virpi Karhu

Vaasan vaalipiiri

Ville Kari

Uudenmaan vaalipiiri

Ville Karinen

Uudenmaan vaalipiiri

Jenni Karjalainen

Hämeen vaalipiiri

Jaana Karmala-Vanamo

Satakunnan vaalipiiri

Sonja Karppinen

Keski-Suomen vaalipiiri

Juho Kautto

Keski-Suomen vaalipiiri

Anne Keronen

Savo-Karjalan vaalipiiri

Rauno Kesseli

Pirkanmaan vaalipiiri

Olli Ketola

Vaasan vaalipiiri

Jelena Kiilholma

Satakunnan vaalipiiri

Atte Kilpinen

Kaakkois-Suomen vaalipiiri

Tarja Kirkkola-Helenius

Hämeen vaalipiiri

Mai Kivelä

Helsingin vaalipiiri

Juha-Matti Kiviluoma

Vaasan vaalipiiri

Piia Kleimola

Kaakkois-Suomen vaalipiiri

Noora Knaapila

Vaasan vaalipiiri

Olli Kohonen

Oulun vaalipiiri

Tiina Koivalo

Uudenmaan vaalipiiri

Maarit Koivisto

Varsinais-Suomen vaalipiiri

Reijo Kontinen

Lapin vaalipiiri

Anna Kontula

Pirkanmaan vaalipiiri

Kaisa Korhonen

Savo-Karjalan vaalipiiri

Miikka Kortelainen

Oulun vaalipiiri

Satu Kosola

Pirkanmaan vaalipiiri

Katja Kotalampi

Pirkanmaan vaalipiiri

Heikki Kuula

Helsingin vaalipiiri

Merja Kyllönen

Oulun vaalipiiri

Lotta Laaksonen

Varsinais-Suomen vaalipiiri

Sami Tenoch Laaksonen

Varsinais-Suomen vaalipiiri

Sakari Laitinen

Savo-Karjalan vaalipiiri

Mimmi Launiala

Uudenmaan vaalipiiri

Anneli Lehto

Vaasan vaalipiiri

Tiia Lehtonen

Keski-Suomen vaalipiiri

Anneli Lehtonen

Pirkanmaan vaalipiiri

Teemu Leino

Uudenmaan vaalipiiri

Tiina Liimatainen

Uudenmaan vaalipiiri

Saana Lind

Vaasan vaalipiiri

Emma Lindqvist

Varsinais-Suomen vaalipiiri

Lauri Linna

Helsingin vaalipiiri

Pia Lohikoski

Uudenmaan vaalipiiri

Ville Luotola

Oulun vaalipiiri

Carina Läntinen

Oulun vaalipiiri

Minja Lääperi

Kaakkois-Suomen vaalipiiri

Petra Malin

Helsingin vaalipiiri

Laura Meriluoto

Savo-Karjalan vaalipiiri

Anton Meriläinen

Vaasan vaalipiiri

Marjaana Mikkonen

Savo-Karjalan vaalipiiri

Said Moradi

Uudenmaan vaalipiiri

Albana Mustafi

Lapin vaalipiiri

Markus Mustajärvi

Lapin vaalipiiri

Lalli Mustakallio

Lapin vaalipiiri

Juuso Mustonen

Kaakkois-Suomen vaalipiiri

Sami "Frank" Muttilainen

Helsingin vaalipiiri

Kai Muukkonen

Pirkanmaan vaalipiiri

Risto Mykkänen

Kaakkois-Suomen vaalipiiri

Timo Mykrä

Kaakkois-Suomen vaalipiiri

Jari Myllykoski

Satakunnan vaalipiiri

Arja Mäkelä

Hämeen vaalipiiri

Aki Nevalainen

Lapin vaalipiiri

Chau Nguyen

Uudenmaan vaalipiiri

Kauko Niemi

Vaasan vaalipiiri

Aapo Niemi

Pirkanmaan vaalipiiri

Mikko Nieminen

Uudenmaan vaalipiiri

Tomi Nieminen

Varsinais-Suomen vaalipiiri

Tuomas Nieminen

Hämeen vaalipiiri

Iikka Nikkinen

Pirkanmaan vaalipiiri

Waltteri Nummelin

Uudenmaan vaalipiiri

Silvo Nybacka

Oulun vaalipiiri

Elina Nykyri

Uudenmaan vaalipiiri

Helge Nylander

Keski-Suomen vaalipiiri

Anne Nyman

Pirkanmaan vaalipiiri

Alm Nyman

Uudenmaan vaalipiiri

Markus Ojala

Vaasan vaalipiiri

Tiina Outila

Lapin vaalipiiri

Veli Paasimaa

Oulun vaalipiiri

Mia Patanen

Kaakkois-Suomen vaalipiiri

Outi Pekkala

Oulun vaalipiiri

Petri Pekkola

Kaakkois-Suomen vaalipiiri

Aino-Kaisa Pekonen

Hämeen vaalipiiri

Sara Pekonen

Uudenmaan vaalipiiri

Jesse Peltonen

Satakunnan vaalipiiri

Roy Pietilä

Vaasan vaalipiiri

Heli Piirainen

Pirkanmaan vaalipiiri

Rauno Pikkarainen

Savo-Karjalan vaalipiiri

Juha Pitkänen

Savo-Karjalan vaalipiiri

Tarja Pitkänen

Satakunnan vaalipiiri

Marjut Pollari

Keski-Suomen vaalipiiri

Ilkka Porttikivi

Pirkanmaan vaalipiiri

Vesa Puuronen

Lapin vaalipiiri

Kirsti Puurunen

Savo-Karjalan vaalipiiri

Pekka Pörsti

Vaasan vaalipiiri

Matti Rajala

Varsinais-Suomen vaalipiiri

Henri Ramberg

Lapin vaalipiiri

Raisa Ranta

Satakunnan vaalipiiri

Miika Rantanen

Satakunnan vaalipiiri

Iida Rantanen

Keski-Suomen vaalipiiri

Virva-Mari Rask

Pirkanmaan vaalipiiri

Irja Remekselä

Helsingin vaalipiiri

Hanna Rokkanen

Hämeen vaalipiiri

Mari Rummukainen

Uudenmaan vaalipiiri

Janne Ruokonen

Uudenmaan vaalipiiri

Marja Ruokonen

Varsinais-Suomen vaalipiiri

Aimo Ruusunen

Kaakkois-Suomen vaalipiiri

Taimi Räsänen

Varsinais-Suomen vaalipiiri

Suvi Röntynen

Oulun vaalipiiri

Leena Saarela

Pirkanmaan vaalipiiri

Antti Saarelainen

Savo-Karjalan vaalipiiri

Suldaan Said Ahmed

Helsingin vaalipiiri

Paavo Sallinen

Vaasan vaalipiiri

Petri Salminen

Satakunnan vaalipiiri

Antti Salonen

Pirkanmaan vaalipiiri

Jussi Saramo

Uudenmaan vaalipiiri

Matti Semi

Savo-Karjalan vaalipiiri

Esko Seppänen

Uudenmaan vaalipiiri

Liban Sheikh

Pirkanmaan vaalipiiri

Suvi Silvala

Kaakkois-Suomen vaalipiiri

Jouni Sirén

Pirkanmaan vaalipiiri

Olavi Stoor

Lapin vaalipiiri

Galia Suarez Katainen

Helsingin vaalipiiri

Tuomas Suihkonen

Uudenmaan vaalipiiri

Lisen Sundqvist

Vaasan vaalipiiri

Kyösti "Kössi" Suokas

Uudenmaan vaalipiiri

Irma Taavela

Hämeen vaalipiiri

Vesa Takaluoma

Keski-Suomen vaalipiiri

Markku Tanskanen

Savo-Karjalan vaalipiiri

Noora Tapio

Pirkanmaan vaalipiiri

Arja Tauria-Huttunen

Kaakkois-Suomen vaalipiiri

Kati Tervo

Ei vaalipiiriä / Koko Suomi vaalipiiri

Eila Tiainen

Keski-Suomen vaalipiiri

Jorma Tolonen

Vaasan vaalipiiri

Milka Tommila

Satakunnan vaalipiiri

Mari Tommiska

Hämeen vaalipiiri

Nanna Tuovinen

Varsinais-Suomen vaalipiiri

Heta Tuura

Helsingin vaalipiiri

Juha Ulmanen

Hämeen vaalipiiri

Mervi Uusitalo

Varsinais-Suomen vaalipiiri

Jani Valpio

Helsingin vaalipiiri

Kaisa Varonen

Uudenmaan vaalipiiri

Lauri Vihervä

Uudenmaan vaalipiiri

Teija Virtamo-Tiiska

Uudenmaan vaalipiiri

Rami Virtanen

Satakunnan vaalipiiri

Kirsi Virtanen

Oulun vaalipiiri

Matti Vesa Volanen

Keski-Suomen vaalipiiri

Anna Vuorjoki

Helsingin vaalipiiri

Erno Välimäki

Satakunnan vaalipiiri

Mika Välipirtti

Helsingin vaalipiiri

Heidi Vättö

Kaakkois-Suomen vaalipiiri

Mika-Erik Walls

Uudenmaan vaalipiiri

Väinö Weckström

Hämeen vaalipiiri

Jaana Wessman

Uudenmaan vaalipiiri

Raija Westergård

Pirkanmaan vaalipiiri

Johannes Yrttiaho

Varsinais-Suomen vaalipiiri

Markus Åkerlund

Kaakkois-Suomen vaalipiiri