Ca­ri­na Län­ti­nen

Carina Läntinen

93


Oulun vaalipiiri


Tervettä maalaisjärkeä politiikkaan!

Olen 43-vuotias isännöitsijä ja aito maaseudun ihminen Utajärveltä. Haluan tuoda terveen maalaisjärjen mukaan politiikkaan ja luoda Suomesta yhdenvertaisen.

 

Lupaus

Lupaan toimia yhdenvertaisuuden, inhimillisyyden ja ihmisarvoisen elämän puolesta eduskunnassa. Jokaisella on oikeus riittävään elintasoon, tasa-arvoiseen kohteluun ja hyvään elämään. 

 

Teemat

Eläkeläisten taloudellisen tilanteen parantaminen. Lupaan toimia eläkeläisten puolestapuhujana, sillä heidän arvokasta työtään tämän maan kasvuun ja hyvinvointiin ei saa unohtaa. Eläkkeellä ei pitäisi joutua valitsemaan ostanko ruokaa vai ostanko lääkkeitä. Eläkkeen pitää riittää kaikilla arjen menoihin.

Omaishoidon yhtenäistäminen. Omaishoitajien asemaan pitää kiinnittää huomiota ja luoda yhtenäiset kriteerit koko maahan. Omaishoitajien tuki pitää olla yhtenäinen kaikissa kunnissa. Omaishoitajat tekevät arvokasta työtä, josta pitää saada kunnollinen korvaus. Omaishoitajien jaksamiseen pitää myös panostaa. Hoidettavan vieminen hoitolaitokseen omaishoitajan vapaan ajaksi pitäisi olla kannustavaa eikä taloudellisesti ahdinkoon ajavaa. Moni jättää vapaan käyttämättä, koska hoito hoitolaitoksessa on niin kallista ettei siihen ole varaa.

Elävää elämää maaseudulla! Minulla on vahva halu pitää elämän rattaat pyörimässä myös maaseudulla. Palvelut eivät saa keskittyä vain kasvukeskuksiin ja joukkoliikenne yhteyksiä pitää olla saatavilla kaikkialla. Maanteiden erittäin huono kunto maaseudulla pitkittää työmatkan ajoaikaa ja vaikeuttaa liikkumista. Meidän tulee huolehtia palveluiden pysymisestä ympäri Suomen maata kaikkien saatavilla, sillä elämää on muuallakin kuin kehä-III sisäpuolella.

Haluan jatkossakin syödä puhdasta kotimaista ruokaa! Maatalousyrittäjien toimeentulo on turvattava, jotta saamme Suomessa kasvatettua ruokaa.

Kansalaispalkka jokaiselle 18 vuotta täyttäneelle! Jokainen saisi mahdollisuuden opiskella ilman, että heikot taloudelliset lähtökohdat olisivat este opiskelulle. Kansalaispalkan myötä työttömät uskaltaisivat ottaa vastaan osa-aikatyötä tai määräaikaista työtä, kun ei olisi pelkoa tuen katkeamisesta useiksi kuukausiksi. Kansalaispalkka vähentäisi eriarvoisuutta ja antaisi jokaiselle mahdollisuuden toteuttaa itseään.

 

Luottamustoimeni

Utajärven kunnanvaltuutettu sekä elinkeinovaliokunnan jäsen, lupa- ja valvontalautakunnan jäsen.

Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistuksen laajan seurantaryhmän jäsen

Pro Oulu-Kainuu -aluejohtokunnan jäsen

Pohjois-Pohjanmaan Vasemmiston piirihallituksen jäsen

 

Voit tehdä lahjoituksen kampanjani tukemiseksi Holvi palvelussa osoitteessa: https://holvi.com/shop/pohjoispohjanmaanvasemmisto/product/26ad6d59fbf94d178b730d5d09f4aaeb/

 


Vasemmiston ehdokkaat ja vaaliteemat, eduskuntavaalit 2019

Eh­dok­kaan kir­joi­tuk­set