Ola­vi Stoor

Olavi Stoor

61


Lapin vaalipiiri


Hyvä elämä koko maassa

Päämääränä eduskunta

OLAVI STOOR EDUSKUNTAAN·TIISTAINA 26. HELMIKUUTA 2019

VIENTITEOLLISUUS ON HYVINVOINTIMME KIVIJALKA

Asun seutukunnassa, jossa on Suomen kansantalouden kannalta tärkeää vientiteollisuutta. Tuotantolaitokset on rakennettu maailman mittapuun mukaan ympäristöystävällisiksi. Jokainen täällä tuotettu teräs- tai paperitonni on ympäristöteko, joka muualla valmistettuna tuottaisi merkittävästi suuremman hiilijalanjäljen. Teollisuuden tarjoamat työpaikat ovat Lapin olemassaolon kannalta elinehto ja vaikuttavat positiivisesti Suomen kansantalouteen.

ALUEPOLITIIKKA UUDELLEEN KÄYTTÖÖN

Koko maata ei voi mitata Kehä III:sen mittatikulla, eikä palveluita taskulaskimella. Lapin maakunnan elinolosuhteiden erilaisuus edellyttää aluepolitiikan palauttamista päätöksentekoon.

Energian hinta ei kustannuksiltaan voi olla kalliimpaa kuin kilpailevissa maissa, sama pätee liikenneyhteyksiin. Myös Lapin toinen tärkeä tuotannon haara – matkailu tarvitsee menestyäkseen hyvät, toimivat ja monipuoliset liikenneyhteydet.

Aluepoliittisin ja energiapoliittisin perustein sekä vientiteollisuutemme helmet, sekä kestävän kehityksen matkailuelinkeino on pidettävä kilpailukykyisinä. Veroratkaisuilla ja kohdennetuilla tukitoimilla voidaan tasata alueiden välisiä eroja ja taata lappilaisille hyvä elämä omassa maakunnassa.

Lapin luonto on karu ja haavoittuva. Kansa täällä on oppinut elämään luonnon kanssa sopusoinnussa ja lukemaan sen kestävyyttä. Lapissa on tilaa teollisuudella ja matkailulle.

JOKAISELLA ON OIKEUS TYÖHÖN

Työ on yhteiskunnan kulmakivi, johon jokaisella pitää olla oikeus. Mielekkäällä työllä ehkäistään syrjäytyminen ja saadaan motivoituneita yhteisen päämäärän rakentajia.

Työehtosopimukset ja yleissitovuus takaavat työntekijälle toimeentulon ja kitkevät yritysten välisen epäterveen kilpailun. Jos tuote on laadukas ja sille on tilaa markkinoilla, voi yritys suunnitella toimintansa vakailla työmarkkinoilla. Korkea työllisyys vähentää myös työttömyydestä aiheutuvia kustannuksia ja parantaa näin kansantaloutta.

SUOMEN RAKENTAJILLE ASEMAAN KUULUVA KUNNIOITUS

Sosiaali- ja terveyspalvelut tulee järjestää tasa-arvoisesti koko maassa. Ikääntyviä ihmisiä on kohdeltava yhdenvertaisesti ja arvokkaasti. Tämän päivän eläkeläiset ovat rakentaneet suomalaisen yhteiskunnan ja täysin tuhotun Lapin.

Työeläkkeiden kehitys on korjattava sekä kansan- ja takuueläkkeisiin on tehtävä tasokorotus, jotta voidaan parantaa eläkeläisten taloudellista asemaa.

KAIKILLE TARKOITETTUT PALVELUT EIVÄT OLE KAUPPATAVARAA

Suomessa on tapahtunut ennen näkemätön julkisten palvelujen yhtiöittäminen ja palvelujen ulkoistaminen. Tämä kehitys on tuonut mukanaan riskirahoituksen, joka osakeyhtiölain mukaan tulee tuottaa omistajilleen voittoa. Kun mukana on ylimääräinen rahastaja, se nostaa ostettavan tuotteen hintaa.

Jos yhteiskunnalla on varaa antaa palvelut yhtiöiden hoidettavaksi, tulee terveyskeskusmaksut poistaa. Vanhustenhoidon puutteet tulee korjata ja hoitajamitoitus on säädettävä laissa.

VEROVELVOLLISUUS KUULUU KAIKILLE

Kaikkien pitää olla huolissaan omaisuudestamme ja kansakunnan velkaantumisesta. Esimerkiksi julkiset palvelut, koulutus ja lainvalvonta tulee kustantaa kansalaisilta kerätyillä maksuilla ja veroilla. Viime vuosina on enenevissä määrin siirrytty kulutusverojen keräämiseen. Tuotteen käyttäjä maksaa siis osan tuotteen hinnasta veroina. On kuitenkin olemassa tuloja, joista ei makseta veroja. Niitä oli Suomessakin esimerkiksi vuonna 2017 2,2 miljardia euroa. Jos näistäkin tuloista olisi peritty progressiivinen vero, ei maan velkaantuminen olisi ongelma.

OMA TAUSTANI

Olin suurimman osan työurastani ajoneuvoasentajana. Työsuhde Outokummun tehtaalla kesti 32 vuotta ja olin pääluottamusmiehenä 14 vuotta. Kiinnostuin 70-luvulla yhteiskuntavaikuttamisesta. Ammattiyhdistysliikkeen kautta menin mukaan muuhunkin työväenliikkeen toimintaan, joka johti erilaisiin tehtäviin paikallisella-, maakunnallisella-, sekä valtakunnallisella tasolla.

Olen syntyjään Tunturi-Lapista ja asunut koko ikäni Lapissa. Olen tasa-arvon puolestapuhuja, rehellinen, oikeudenmukainen ja aina heikomman puolella. Lähellä sydäntäni on maakuntamme hyvinvointi ja haluan meille kaikille hyvän elämän koko maassa.

 


Vasemmiston ehdokkaat ja vaaliteemat, eduskuntavaalit 2019