Eriar­voi­suu­den vä­hen­tä­mi­nen

Me elämme yhdessä maailman vauraimmista maista. Siitä huolimatta kokemus niukkuudesta on monelle jokapäiväistä. Arki täyttyy jatkuvasta sinnittelystä: Miten saada rahat riittämään edes välttämättömimpään? Miten selittää lapselle, ettei hän pääse harrastuksiin yhdessä luokkatovereiden kanssa?

Meidän Suomessamme oikeus luottaa tulevaisuuteen kuuluu kaikille, ei harvoille. Meidän Suomessamme jokaista päätöstä tehdessä pitää muistaa kysyä, parantaako tämä varmasti myös kaikkein heikoimmassa asemassa olevien hyvinvointia.

Näin korvaamme eriarvoisuutta oikeudenmukaisuudella:

  • Takaamme jokaiselle oikeuden päästä viikossa terveyskeskukseen maksutta.
  • Parannamme sosiaaliturvaa ja uudistamme sitä kohti perustuloa.
  • Alennamme asumisen hintaa.
  • Parannamme lapsiperheiden toimeentuloa ja palveluita.
  • Vähennämme eläkeläisköyhyyttä nostamalla takuu- ja kansaneläkettä.
  • Teemme toisesta asteesta maksuttoman.

Lue vasemmistoliiton koko vaaliohjelma eduskuntavaaleissa 2019. Tehdään yhdessä oikeudenmukainen Suomi kaikille, ei harvoille.

Vaaliteemat

Il­mas­ton­muu­tok­sen rat­kai­se­mi­nen

Me olemme viimeinen sukupolvi, joka voi pysäyttää ilmaston lämpenemisen. Nyt on aika ryhtyä päättäväisiin toimiin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja äänestää Suomeen ilmastomyönteinen hallitus!

Lue lisää

Uut­ta työ­tä osaa­mi­sel­la ja kou­lu­tuk­sel­la

Suomeen syntyy uutta työtä ja hyvinvointia osaamisella ja koulutuksella, ei palkkoja polkemalla.

Lue lisää