Jar­mo Ala­tar­vas

Jarmo Alatarvas

50


Lapin vaalipiiri


Työtä, toimeentuloa, perusturvaa.

59-vuotias Rakennusliiton aluetoimitsijana työskentelevä rovaniemeläinen, jonka perheeseen kuuluu vaimo ja kolme aikuista lasta. Kunnallispolitiikassa mukana neljä kautta, joista kaksi Rovaniemen maalaiskunnassa ja kaksi Rovaniemellä.

Tärkeimmät tavoitteeni hyvinvoivan Suomen vaalimiseksi on puolustaa ja kehittää työtä, toimeentuloa ja perusturvaa. Pitkän työuran ja ammattiliittotyön ansiosta olen päässyt eturivissä todistamaan, millainen merkitys ammattiliitoilla ja yleissitovilla työehtosopimuksilla on tavallisen ihmisen elämään. Tätä ammattiliittojen ajattelumallia soisi olevan mukana enemmän myös valtakunnallisessa päätöksenteossa.

Yhden työpaikan kerrallaan tulisi turvata ihmiselle kohtuullinen toimeentulo. Mikäli työtä ei ole, on yhteiskunnan tultava vastaan ja taattava ihmiselle toimiva perusturva. Meidän on tietenkin pyrittävä tilanteeseen, jossa työtä riittäisi – myös Lappiin asti. Tähän tavoitteeseen pohjoisessa päästään toimialarajat ylittävällä yhteistyöllä. Myös sujuvan liikkumisen mahdollistaminen Lapissa on osa perusturvaamme, joten meidän on pidettävä infrastruktuuristamme huolta valtion tasolla, eikä luovutettava vastuuta siitä muualle.

Nykyiset sosiaalietuutemme, kuten myös koululaitoksemme sekä erilaiset terveys- ja sosiaalipalvelut ovat niin ikään osa perusturvaamme, joka on pidettävä tiukasti yhteiskunnan hallinnassa. Sitä ei pidä mennä myymään kasvottomille ylikansallisille toimijoille, jotka eivät päivän päätteeksi välitä siitä, kuinka kansamme tai sen olemassaolon perusedellytykset voivat.


Vasemmiston ehdokkaat ja vaaliteemat, eduskuntavaalit 2019

Eh­dok­kaan kir­joi­tuk­set