An­ni Jär­vi­nen

Anni Järvinen

53


Savo-Karjalan vaalipiiri


http://www.annijarvinen.net

Reilu ja oikeudenmukainen Suomi ihmisille ja ympäristölle

Olen 36-vuotias joensuulainen neljännen kauden kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen. Tällä hetkellä olen töissä JHL:n Itä-Suomen aluetoimistolla. Koulutukseltani olen medianomi (AMK) sekä filosofian maisteri pääaineena venäjän kieli ja kulttuuri. Sivuaineinani opiskelin yhteiskuntapolitiikkaa, sosiologiaa sekä Venäjä- ja rajatutkimusta.

Tällä hetkellä olen Vasemmistoliiton Joensuun kunnallisjärjestön puheenjohtaja, puoluevaltuuston jäsen sekä Vasemmistonaisten varapuheenjohtaja.

Tavoitteenani on reilu ja oikeudenmukainen Suomi ihmisille ja ympäristölle. Eriarvoistumisen kierre on pysäytettävä ja on tehtävä oikeudenmukaista politiikkaa. On tavoiteltava yhteiskuntaa, jossa sekä ihmiset että ympäristö voivat hyvin. Tarvitaan yhteiskunta, jossa jokaisesta pidetään huolta, köyhyys vähenee ja ilmastonmuutosta hillitään konkreettisilla toimilla. Hyvinvointipalvelut on turvattava reilulla veropolitiikalla, joka tasaa tuloeroja. Rasismille ja vihapuheelle on asetettava nollatoleranssi ja siitä on pidettävä johdonmukaisesti kiinni.

Neljä päävaaliteemaani:

1. Oikeudenmukainen työelämä ja riittävä toimeentulo

Työ ja työelämä muuttuvat Suomessa pikavauhtia. Työelämän epävarmuus lisääntyy ja yhä useammalle suomalaiselle pätkätyöt ovat arkea. Kaikille on taattava hyvät työehdot sekä riittävä toimeentulo. Sosiaaliturvan byrokratiaa on vähennettävä ja yhdenmukaistettava. Tavoitteeksi on otettava kaikille yhteinen ja riittävä perustulo. Lisäksi vanhempainvapaajärjestelmä on uudistettava 6+6+6-mallin mukaisesti. Uudistuksessa molemmat vanhemmat saavat kuuden kuukauden ansiosidonnaisen vapaan, jonka lisäksi viimeisestä jaksosta vanhemmat voivat päättää itse.

2. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden Suomi

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus on otettava Suomessa poliittisen päätöksenteon keskiöön. Suomeen tarvitaan sote-uudistus, jonka tavoitteena on toimivat peruspalvelut koko maassa – yksityistämiselle ja voiton tavoittelulle selkeä ei. Sukupuolten välistä tasa-arvoa tulee edistää valtion talousarvion laadinnassa sekä kaikissa keskeisissä lakiesityksissä. Lisäksi väkivaltaa kohdanneiden ihmisten palveluihin on varattava riittävät resurssit ja Suomeen tulee luoda koko maan kattava turvakotiverkosto.

3. Tekoja ilmaston ja ympäristön puolesta

Ilmastonmuutoksen torjuminen on otettava tosissaan ja Suomen on tehtävä oma osuutensa ilmastotalkoissa. Enää ei voi odotella. Ilmasto ei saa lämmetä yli 1,5 astetta ja se edellyttää muun muassa päästöttömiä ja kestäviä energiaratkaisuja. On luovuttava fossiilisista polttoaineista, tuettava uusiutuvan energian käyttöä ja lisättävä energiatehokkuutta. Lisäksi on panostettava raideliikenteeseen ja tehtävä joukkoliikenteestä todellinen vaihtoehto myös syrjäseuduilla.

4. Koulutus ja sivistys kaikkien saataville

Mahdollisuus opiskeluun ja elinikäiseen oppimiseen kuuluu jokaiselle. Se on suomalaisen sivistysvaltion pohja ja sen ehdoton edellytys. Peruskoulu ja toinen aste on oltava maksutonta, jotta jokaisella nuorella on tasavertaiset mahdollisuudet opiskeluun. Ammatilliseen koulutukseen on suunnattava lisärahoitusta, jotta lähiopetusta voidaan lisätä. Lisäksi jokaisessa maakunnassa on oltava mahdollisuus suorittaa korkeakouluopintoja.


Vasemmiston ehdokkaat ja vaaliteemat, eduskuntavaalit 2019