Kai­sa Va­ro­nen

Kaisa Varonen

353


Uudenmaan vaalipiiri


OIKEUDENMUKAISUUS JA HYVINVOINTI EDELLÄ, EI VAIN OSALLE, VAAN KAIKILLE

ESITTELYNI: Olen 60v kouluttaja Kouvolasta.

Olen työskennellyt teatteri- ja taidealoilla, nuorisotyön, sosiaalityön  sekä lastenhoito-vanhustenhoito- ja opetusaloilla. Opetustyöni on tapahtunut seuraavilla koulutusasteilla: esikoulu, peruskoulun  ala-aste, peruskoulun yläaste, vapaa sivistystyö, kolmas sektori sekä ammattikoulu.

 • Oikeudenmukaisuus edellä, ei vain osalle, vaan kaikille.

Tällä periaatteella olen toiminut aktiivisena kansalaisvaikuttajana, ja näin toimisin eduskunnassakin, jos minut sinne valitaan. En halua asettaa vastakkain eri ihmisryhmiä, siksi eri ihmisryhmiä koskevat vaaliteemani eivät ole tärkeysjärjestyksessä. Vaaliohjelmani on tuon valitukitiedotteen alla.

Jos haluat tukea vaalityötäni ja varmistaa läpimenoni ja jos sinulla on varaa, niin voit lahjoittaa vaalitililleni rahaa. Mainostaminen on kallista- viime eduskuntavaaleissa vain kolme ehdokasta pääsi läpi alle 5000€: n vaalibudjetilla. Läpimenneillä ehdokkailla oli keskimäärin yli 38 000€ vaalibudjetti. Pienetkin summat ovat tervetulleita. Kerrothan nimesi minulle, jotta tiedän, ketä kiittää. Laki määrää julkaisemaan yli 1500 € lahjoittaneiden nimet, muiden nimet julkaisen vain jos he pyytävät sitä.
Vaalitilini Holvipalvelussa (keräyslupa Vasemmistoliitolla).
https://holvi.com/shop/vasuusimaa/product/0b545c1dc47f00ed9d5cd7e75dd6d54e/

Tärkeimmät vaaliteemani eduskuntavaaleissa 2019:

 • Työttömät

Aktiivimalli 1 on peruttava.
Aktiivimalli 2 on estettävä. Työllisyystukien vajaakäyttö on lopetettava, aito subjektiivinen oikeus työllisyystukeen vähintään kahden vuoden välein. Ansiosidonnaiseen kaikille mahdollisuus.
Korkeimman korotetun palkkatuen määrä on nostettava 6000:sta 12000:een miestyövuoteen.
Karenssit, korvauksen katkominen selvityspyynnöillä ja omavastuuaika on lopetettava.

 • Työssä olevat

Irtisanomislaki on kumottava.
Silpputyölisä ilta-ja sunnuntailisän tapaan nollatuntilaisille ja tarvittaessa kutsuttaville.

 • Nuoret

Näissä ja myöhemmin havaitsemissani asioissa:Nuoriin kohdistuvat leikkaukset on peruttava:  nuorten toimeentulotukea voidaan leikata 20-40%.
Opintoraha yli 18v korotettava samaan kuin muut perusturvaetuudet, myöhemmin perutulo yli 18v
Koulutusleikkaukset peruttava.
Maksuton toinen aste, oppivelvollisuus korotettava 18:aan, mutta ei enää samanlaista kuin peruskoulu,  vaan monipuolisempaa. Jos oppivelvollisuus nostetaan, niin yksi vuosi lapsilisää 17-18.
Koulukiusaamista on ehkäistävä
Nuorisotyöhön lisää resursseja.
Nuorten työllisyyttä on parannettava palkkatyöhön.
Huumevierotukseen ja katkaisuhoitoon on päästävä tarvittaessa.
Maksuton ehkäisy alle 25v nuorille.

 • Vanhukset

Minimihoitajamitoitus on nostettava täyden palvelun hoitolaitoksissa 0.8 siten, että hoitajia on 0.7 hoitajaa vanhusta kohti ja viriketyöntekijöinä taiteilijoita, käsityöläisiä ja liikunta-ja fysioterapian alan ammattilaisia 0,1.
Saattohoidossa ja muuten vaativassa hoidossa, esim muistisairaat, hoitajamitoitus voi olla korkeampikin.

 • Perusturva

Kaikki perusturvaetuudet tulee yhdistää yhdeksi perusturvaetuudeksi 800€ eduskuntakaudella 2019-2013. Yhdistetään siis työmarkkinatuki, peruspäiväraha, opintoraha, takuueläke, äitiys-ja vanhempainaraha, kotihoidontuki sekä yrittäjän starttiraha.
Lapsilisät 17-18 -vuotiaille, mikäli oppivelvollisuus nostetaan 18:aan vuoteen, mutta muuten ei.
Laaja perustulokokeilu eduskuntakaudella 2019-2023

 • Perustulo  eduskuntakaudella 2023-2027

800€ jokaiselle täysi-ikäiselle, maassa vakituisesti asuville, rinnalla tarvittaessa asumistuki ja toimeentulotuki. Asumisen hintaa on saatava alas!

 • Koulutus

Edellisen hallituskauden koulutusleikkaukset on peruttava.
Joustava siirtymä esiopetuksesta ala-asteelle. Maksuton esiopetus viisivuotiaille.
Kotouttamiskoulutus on siirrettävä opetusministeriön alaiseksi ja irroitettava kilpailutuksesta.

 • Vammaiset ja sairaat

Nykyhallituksen sote-malli on torjuttava.
Lääkekulujen vuoden alun 50€ omavastuu on poistettava.
Kaikille terveydenhoitokuluille yhteinen katto neljännesvuosittain.
Terveyskeskusmaksujen poistaminen.
Vammaisten elämänikäisten tai pitkäaikaisten palvelujen kilpailuttaminen hankintalain nojalla pitää lopettaa.
Vammaisten palveluiden hinta/laatusuhteeksi 80/20 (nyt 50/50).
Saattohoito ja riittävä kivunlievitys kaikille tarvitsijoille.

 • Luonnonsuojelu

Avohakuut on lopetettava.
Julkinen liikenne on saatava toimivaksi ja päästöttömäksi asteettain, raideliikennettä on suosittava, missä se on järkevää (erityisesti pääkaupunkiseudulla).
Julkinen liikenne on turvattava myös maaseudulla ja haja-asutusalueilla.
Kävely- ja pyörätiet on saatava kattaviksi ja pidettävä kunnossa.
Uusiutuvaa energiaa on suosittava verotuksella ja investointiavustuksilla ja -lainoilla (halpakorkoisilla).
Uusiutuvan energian käyttöönottoon halpakorkoista lainaa myös kotitalouksille.
Kaivoslait ajantasalle.

 • Asuminen-asunnottomuus

Hätämajoitukseen pääsy välittömästi ja ilman byrokratiaa.
Subjektiivinen oikeus hätämajoitukseen, jos on sen tarpeessa, kotikunta sakkoihin, jos ei järjestä.
Tähtäimenä suoraan vakituinen asunto (asunto ensin) kolmessa kuukaudessa.
Välivuokraus luottotietonsa menettäneille.
Edullisten asuntojen tuotantoa erityisesti Uudellemaalle on lisättävä, valtion Ara-rahoitusta.

 • Maahanmuutto ja turvapaikanhaku

Humanitäärinen suojelu pitää palauttaa lakiin.
Perheenyhdistämiseen oikeus tulotasosta riippumatta (tulorajat poistettava).
Turvapaikanhakijoiden oikeusturva on turvattava.
Uudet lainvalmistelussa olevat turvapaikanhakijoiden aseman heikennykset on torjuttava.
Kiintiöpakolaisten määrä vuodessa nostettava 2500:aan.

 • Lastensuojelu

Lastensuojelun resursseja on lisättävä, yhden työntekijän vastuulla saa olla korkeintaan 30 lasta.
Ennaltaehkäisevään työhön on panostettava.

 • Maa-ja metsätalous

Jatkuvaa metsänkasvua suosittava metsälain uudistamisen yhteydessä.
Luomuviljelyä tuettava.
Neuvontaa lisättävä.
Kriisi-ja investointitukia avustuksina ja halpakorkoisina lainoina.

 

 

 


Vasemmiston ehdokkaat ja vaaliteemat, eduskuntavaalit 2019

Kaisa on ehdokkaana myös näissä vaaleissa: