Ant­ti Ho­lo­pai­nen

Antti Vasemmalta – osaamista ja elämänkokemusta!

Vielä kerran mukaan eduskuntavaalikampanjaan – miksi?

Lähdin mukaan kampanjaan, sillä Ikäihmisten heitteille jättö on väärin

Olin jo vakaasti päättänyt, että jätän 71-vuotiaana valtakunnan politiikassa mukana olemisen nuoremmille. sillä nuorissa on tulevaisuus. Seurattuani valmistautumista vaaleihin alkoi kuitenkin tuntua siltä, että ei siitä haittaakaan ole, jos varttuneempiakin ihmisiä on mukana inhimillisemmän tulevaisuuden vaihtoehdon rakentamisessa.

Syrjinnän erilaiset keinot kohdistuvat niin maahan muuttajiin, vammaisiin, sukupuolivähemmistöihin kuin ikäihmisiinkin, joiden sairastamisen ja hoivan heidän viimeisinä elinvuosinaan sanotaan muodostavan niin raskaan taakan kansantaloudelle, että emme siitä selviä.

Tätä kauhistellaan siksi, kun olemme sodan jälkeen syntynyt suuri ikäluokka, joka on elänyt pitempään ja terveempänä kuin aiemmat ikäluokat. Meitä seuraavat pienemmät ikäluokat, joutuvat tämän tulkinnan mukaan kantamaan sairauden vanhusten hoidosta suurempaa taloudellista taakkaa.

Tuo kauhuskenaario on joidenkin tilastonikkarien ja tilastoja väärin tulkitsevien sumutusta, jolla oikeutetaan ikäihmisten syrjivä ja loukkaava kohtelu. Oikeasti me nykyajan ikäihmiset elämme keskimäärin pitemmän iän aiempia sukupolvia aktiivisempina, pitempään myös työelämään ja tuottavaan työhön osallistuvina kansalaisina. Huolehdimme samalla lapsenlapsistamme ja lastenlasten lapsistamme.

Meidän työllämme on rakennettu hyvinvointiyhteiskunnan perusrakenteet, aiempia sukupolvia korkeampi sivistys- ja koulutustaso, tasa-arvoinen koulutusjärjestelmä, eläketurva, sosiaali- ja terveyspalvelut. Viimeiset 30 vuotta aktiivisesta työajastamme on ollut tietoyhteiskunnan rakentamista digivallankumouksen sosiaalisen perustan rakentamisineen.

Olemme elämämme aikana kasanneet myös pääomia, suurimman osan siitä kapitalisteille ja verottajan välittämänä julkiseksi varallisuudeksi, pienemmän siivun siitä omaksi turvaksemme eläkerahastoissa ja henkilökohtaisena varallisuutena.

Siksi on meidän ikäluokkaamme ja meitä nuorempia vammaissukupolvia syvästi loukkaavaa ESPERI Care skandaalina paljastunut hoivapalveluja tarvitsevien kaltoin kohtelu, mihin hillittömän voiton tavoittelun ja julkisten palvelujen leikkaamisen yhdistelmä on nykyhallituksen toimesta johtanut.

Uuteen eduskuntaan on saatava kansanedustajia, joilla on osaamista ja tarmoa pysäyttää julkisten palvelujen romuttaminen palauttamalla ikäihmisille heille kuuluva ihmisarvo ja kunnioitus.

Ihmiskunnan pelastamisen ehto kapitalistisen riiston lopettaminen

Ihmiskunta on yhä syvemmin tiedostanut fossiilikapitalismin synnyttämän uhkan planeetallemme, jonka uhkan torjunnassa tarvitaan myös meitä, varttuneempaa väkeä. Miellä on kokemusta aiempien murroskausien kaaosten hallinnassa ja erityisesti kansalaisyhteiskuntien ohjaamisessa rauhan, kansojen välisten yhteistyön ja hyvinvoinnin rakentamisen kehitysuralle.

Ihmiskunta on ajautumassa myös maailmanlaajuisesti keskittyneiden pääomien vallan uusorjiksi, ellei kansalaisyhteiskunta tiedosta maailmanlaajuisesti rahan vallan keskittymisen aikaansaamaa kansanvallan kaventumisen uhkaa. Uskon, että meitä Marximme lukeneita tarvitaan tämän tiedostamisprosessin edistämisessä.

Thomas Piketty ranskalainen makrotaloustieteilijä on ansiokkaasti kuvannut globaalin pääoman keskittymistä rahan vallan kasvun taustalla. Pikettyn sanoma nostaa uuteen arvoonsa Marxin ja hänen aikalaistensa välttämättömän maailman muutosvoiman tulkinnan – kaikkien maiden proletaarit yhtykää!

Tänään uusia alistettuja proletaarikerrostumia ovat tietotyöläiset, digiproletaarit, joiden yhteiskunnallisen tietoisuuden herääminen tulee olemaan seuraava merkittävä muutosvoima.

Meidän kaikkien on rakennettava vastavoimaa globaalin pääoman vallalle kehittämällä ruohonjuuritason yrittäjyysverkostoja ja vahvistamalla kansanvallan rakenteita demokraattisessa päätöksen teossa.

Haluan olla mukana vielä aktiivisena toimijana paremman maailman rakentamisessa tuleville sukupolville niin yhteiskunnallisena toimijana kuin uudentyyppisten osuustoiminnallisten yrittäjyysverkostojen rakentajana.

 

Antti Holopainen, toimitusjohtaja, eläkeläisylilääkäri


Vasemmiston ehdokkaat ja vaaliteemat, eduskuntavaalit 2019

Eh­dok­kaan kir­joi­tuk­set

Kan­na­bis­ko lail­li­sek­si?

13.04.2019

Kannabisko lailliseksi? Monet puolueiden nuorisojärjestöjohtajat kokoomusta myöten kannattivat kannabiksen laillistamista YLE:n nuorten vaalikeskustelussa 12.4. Ennakoiko…

Lue lisää