Han­na Ca­ta­ni

Hanna Catani

323


Uudenmaan vaalipiiri


https://www.hannacatani.fi

KYKYÄ YMMÄRTÄÄ, ROHKEUTTA SANOA

Tulevaisuuden politiikkaa

Minulla on visio, jossa Suomi on moderni pohjoismainen hyvinvointivaltio myös jatkossa. Poliitikkojen on ryhdyttävä toimiin jotta selviämme kansakuntana ja ihmiskuntana myös tulevaisuuden haasteista. Politiikan tulee katsoa tulevaisuuteen ja rakentaa uudistuksia yhteistyöllä kansalaisia ja asiantuntijoita kuunnellen.

Tulevaisuuden politiikkaan liittyy olennaisena osana myös kestävä kehitys ja siihen liittyvät uudet innovaatiot.

Todelliset uudistukset, joita tarvitsemme eivät tarkoita pelkkiä leikkauksia

Rohkea uudistaminen ei tarkoita leikkaamista, vaan rakenteiden uusimista maailman muuttuessa siten, että myös ympäristöarvot sekä ihmisarvo huomioidaan.  Tämä vaatii pitkäjänteistä, yli vaalikausien jatkuvaa työtä, jossa on kuunneltava muitakin, kuin vain omia eturyhmiä.

Tasa-arvo on tärkeä osa suomalaista yhteiskuntaa

Tasa-arvoinen julkinen terveydenhuolto ylläpitää kansakunnan terveyttä ja työkykyä sekä vähentää pitkällä tähtäimellä kustannuksia. Työelämän uudistuessa myös perhepolitiikka kaipaa uudistamista. Talouden nopea tasapainottaminen lasten, iäkkäiden ja julkisten alojen naisten kustannuksella ei kanna pitkälle tulevaisuuteen, vaan pikemminkin aiheuttaa pitkän aikavälin kustannusnousua sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Turvaamalla ihmisten toimeentulo säilytetään toimintakyky ja ihmisarvo

Moni meistä sairastuu elämänsä aikana, kokee työttömyyttä  tai menetyksiä. Tällaisessa tilanteessa oikea-aikainen tuki säästää yhteiskunnan varoja pitkällä tähtäimellä. Perustulo tai vastaava malli sallisi myös osatyökykyisten osallistumisen työelämään täysipainoisesti ilman voimia vievää byrokratiarumbaa. Työelämää on inhimillistettävä ja vähennettävä syrjintää, jotta voidaan lisätä erilaista työkykyä omaavien ihmisten osallistumista työelämään.

Tiede ja koulutus lisäävät Suomen kilpailukykyä

Koulutusleikkaukset heikentävät suomalaisten osaamista ja kilpailukykyä maailmalla. Yliopistojen rahoitus on turvattava ja toisen asteen resurssien pitää riittää tukemaan kaikenlaisissa elämäntilanteissa olevia nuoria. Maksuton toinen aste olisi selkeä panostus nuoriin.

Toisista huolehtiminen on investointi tulevaisuuteen joka maksaa itsensä takaisin pitkällä tähtäimellä.

Kvartaaliajattelu ei sovi valtion politiikkaan vaan tarvitaan pitkäjänteisiä ratkaisuja jotka kantavat myös seuraavia sukupolvia.

Julkista infraa ei tule myydä tahoille, joita emme pysty hallitsemaan ja terveydenhuoltomme on rakennettava siten, että iäkkäät ja lapset eivät ole kauppatavaraa.

 


Vasemmiston ehdokkaat ja vaaliteemat, eduskuntavaalit 2019