Sa­mi "Frank" Mut­ti­lai­nen

Olen helsinkiläinen kaupunki- ja lähiöaktiivi, toisen kauden kaupunginvaltuutettu ja kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan jäsen, sekä Uudenmaan maakuntavaltuuston jäsen. Sitoutumattomana Vassarina haluan korostaa sitä, että teen politiikkaa ihmisten asiat edellä.

Kaupunginvaltuustossa olen puolustanut yhteisiä hyvinvointipalveluita ja vastustanut jatkuvaa leikkauspolitiikkaa. Stadin talous on vuosi toisensa jälkeen satoja miljoonia ylijäämäinen, toisin kun annetaan ymmärtää.

Ammennan politiikkaan asioita elävästä elämästä. Stadin eri leveysasteet ovat tulleet tutuksi. Nuoruuteni vietin Tapulikaupungissa ja nykyään budjaan Puotinharjussa.

Ammatiltani olen nuoriso-ohjaaja, lisäksi olen työllistänyt itseni mm. erilaisilla kulttuurialan friikkuduuneilla. Kulttuuri on minulle duuni ja rakas harrastus.

Pidän tärkeänä poliittisen päätöksenteon avoimuutta, lähiöiden elinvoimaisuutta ja siellä asuvien ihmisten, erityisesti nuorten hyvinvointia. Kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluiden pitää laajentua kasvaa laajentuvan kaupungin mukana.

Dialogi päättäjien ja äänestäjien välillä täytyy löytyä myös vaalikahvien jäähdyttyä. Vahvuuteni on “arjen realismi”, mikä auttaa toimimaan viestikapulana päättäjien suuntaan.

 

Kalastelen huomiotanne mm. seuraavilla seikoilla:

NUORET

-Nuorten syrjäytymisen ennaltaehkäisyyn ja koulutukseen tulee panostaa, sekä lisätä tuki- ja pajatoimintaa koulupudokkaille. Nuorten pitää saada tarvittaessa ajoissa apua, eikä jättää resepti handussa hortoilemaan kadulle.

ISÄN OIKEUDET

-Lähtökohtaisesti lapsella on oikeus kumpaankin vanhempaan. Ei ole äidin yksinoikeus päättää asiasta.

ILMASTOMUUTOS

-Ilmaston muuttuessa meidän on muututtava mukana. Ruoan hinnan tuleekin olla sellainen, että myös pienituloisella on varaa ostaa kotimaisia tuotteita. Tulevaisuudessa emme saa olla niin ”tutkalla”, että taistelemme ”tuulimyllyjä” vastaan rakentamalla lisää ydinvoimaa.

Miksi tuulivoima haittaa ilmavalvontaa Suomessa, mutta muualla ei?

PERUSTULO

-Vakiinnutetaan perustulo. Keikkatyöläisiä ja friikkuja ei pidä rankaista työnteosta. Luovien alojen tekijöille ja itsensä työllistäville on annettava työrauha. Sen sijaan, että heidän aikansa kuluu turhaan papereiden pyörittelyyn. Sosiaaliturvan uudistamistyössä tulee  ymmärtää, että ihmiset saavat tuloja sieltä täältä.

AKTIIVIMALLI

Aktiivimalli tulee lakkauttaa se kaunistelee tilastoja ja kyykyttää entisestään ihmisiä jotka eivät saa duunia.  Lisätään palkkatuettua työtä.

VUOKRAKATTO

-Asunto on ihmisen perusoikeus. Vuokrakatto asetettava suurimpiin kaupunkeihin. Keskeinen ongelma ei ole asuntopula, vaan mihin hintaan ja takuuvuokrineen niitä on tarjolla. Ei ole myöskään oikein, jos ihminen joutuu hakemaan toimeentulotukea tai asumistukea liksan päälle.  Miksi me lapioimme fyrkkaa lafkojen fikkaan jonka pitäisi tukea sosiaallista asumista?

KASVAVA KÖYHYYS JA TULOEROT

-Pikavippi-lafkojen rahastamisesta ihmisten ahdingolla pitää tehdä loppu. Pahimmassa tapauksessa handut sidotaan pelkillä koroilla vuosiksi ja ihminen pudotetaan yhteiskunnan ulkopuolelle. Kasvavat leipäjonot kertovat, että tuloerojen on kavennuttava.

SOTE

-Ihmisten terveys ja hyvinvointi ei saa olla kauppatavaraa. Panostetaan omaan palvelutuotantoon ja lisätään henkilöstömäärää. Ei ulkoisteta itseämme voittoa maksivoiville monikansallisille hoivajäteille.

KULTTUURI

-Kulttuuri pitää huomioida paremmin ihmisten hyvinvointivaikutusten ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kautta kun karkkirahoista päätetään. Ei aseteta taidealoja vastakkain vaan tuetaan ennakkoluulottomasti monipuolista kulttuuria. Taide- ja musiikkikasvatukseen tulee olla kaikkien lasten ja nuorten saavutettavissa, ei vain harvojen.  Kulttuurin tukea tulee nostaa.

 

 

Jag är en 38-årig kultur- och ungdomsarbetare samt ledamot i stadsfullmäktige.

Lean 38-jahkásaš kultur- ja nuoraidbargi ja gávpotáirras.

I am a 38-year-old culture and youth worker. I am a member of the city council.


Vasemmiston ehdokkaat ja vaaliteemat, eduskuntavaalit 2019