Ka­ri­ta Alan­ko

Karita Alanko

82


Oulun vaalipiiri


Julkisten palveluiden puolestapuhuja ja arjen ammattilainen.

Olen 54-vuotias oululainen. Minulla on kaksi aikuista lasta ja neljä lastenlasta. Olen luonteeltani avoin ja erilaisten ihmisten kanssa toimeen tuleva. Oma-aloitteisuus ja vuorovaikutustaidot kuuluvat osana luonteenpiirteisiini.

Vaaliteemojani ovat mm.

• Työelämäkysymykset; oikeudenmukaisuus ja eriarvoistamiselle stoppi • Lapsille ja nuorille turvallinen ja terveellinen varhaiskasvatus ja koulupolku • Ennaltaehkäisevien palvelujen merkitystä on korostettava kaikissa ikäluokissa • Huolehditaan ihmisten tasa-arvoisesta kohtelusta ja hoidosta • Julkisen sektorin työntekijöiden aseman turvaaminen muutoksissa

KOULUTUS

Olen valmistunut v. 1998 julkishallinnon merkonomiksi Oulun kauppaoppilaitoksesta. Lisäksi olen suorittanut erinäisiä kursseja/koulutuksia henkilöstöhallinnosta sekä taloushallinnosta.

Työni ja pääluottamusmiehen tehtävien kautta olen kouluttautunut työehtosopimuksiin sekä työlainsäädäntöön.

TYÖKOKEMUS

v. 2010 lähtien Oulun kaupungissa päätoimisena pääluottamusmiehenä/Oulun kunta-alan yhteisjärjestö JHL ry:ssä. Spimusaloina ovat kaikki kunnalliset työ- ja virkaehtosopimukset. Olen pääluottamusmiehen työssäni mukana erilaisissa työryhmissä Oulun kuntaliitoksen aikana ja vuodesta 2015 lähtien henkilöstön edustajana myös sote- ja maakuntauudistukseen liittyvissä työryhmissä.

Ay-taustaani mm:

Julkisten- ja hyvinvointialojen liitto (JHL), kausi 2017-2022 Hallituksen varsinainen jäsen

SAK:n valtuusto, v. 2006-2016 JHL:n edustaja, varsinainen jäsen

Oulun kunta-alan yhteisjärjestö JHL ry, Pääluottamusmies, 1.1.2010- Yhteisjärjestön puheenjohtaja, 1.1.2010-31.12.2015, 1.1.2018- JHL, yhdistys 024 hallituksen jäsen

Luottamustehtävät:

Sivistys- ja kulttuurilautakunnan varajäsen, kausi 2017-2020 Varavaltuutettu, kausi 2013-2016 (31.5.2017 asti) Sivistys-ja kulttuurilautakunnan jäsen, kausi 2013-2016 (31.5.2017 asti) Eri johtokunnat/lautakunnat; tehtäviä v. 2000 lähtien


Vasemmiston ehdokkaat ja vaaliteemat, eduskuntavaalit 2019