Hei­di Haa­ta­ja

Perustulon, taiteen ja maaseudun puolesta

Olen 44-vuotias äiti, runoilija, kulttuurivaikuttaja ja taloushallinnon ammattilainen Limingasta. Olin aikoinaan myös Puolustusvoimien palveluksessa yli 16 vuoden ajan. Olen koulutukseltani ulkomaankaupan yo-merkonomi. Minulla on myös vankka yhdistysaktiivitausta.

Olen asunut Limingassa vuodesta 2003 lähtien. Synnyin Ruotsissa ja lapsuuteni asuin Ranualla. Olen asunut myös Rovaniemellä ja Oulussa. Sukujuureni ovat Pudasjärvellä.

Miksi Vasemmisto?

Me tarvitsemme toisiamme. Monet ongelmat Suomessa johtuvat yksinäisyydestä ja siitä, että ihmiset joutuvat olemaan elämässään yksin ilman tukea. Yhteiskunta ei saa enää eriarvoistaa ihmisiä yhtään enempää. Voimme muuttaa nykyistä politiikkaa äänestämällä eduskuntaan enemmän ihmisiä, joiden arvomaailmassa tärkeimpänä on lähimmäisten auttaminen.

Vaaliteemat

Perustulo
Meidän täytyy saada riittävä toimeentulo. Tämän hetken Suomessa tukijärjestelmät ovat aivan liian hankalia ja vaativia. Se kokevat monet eläkeläiset, Kelan päivärahalle pudonneet, toimeentulotukea saavat, sairaus- tai työkyvyttömyyseläkkeellä olevat sekä monet taiteilijat, jotka elävä apurahojen ja satunnaistulojen varassa. Vasemmiston perustulomallin on tarkoitus vähentää radikaalisti köyhyyttä ja yksinkertaistaa tukiviidakkoa.

Taide
Kulttuuri on tärkeää. Kulttuuritapahtumilla ja yhteisellä toiminnalla on suuri merkitys siinä, että asuinpaikka koetaan eläväksi ja viihtyisäksi. Kuntakeskukset kuolevat, jos siellä ei ole toimintaa. Yhteiset projektit tuovat yhteisöllisyyttä. Tarvitaan matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja ja maksuttomia tapahtumia kaikenikäisille. Taiteen avulla voimme ilmaista myös itseämme. Sananvapautta on vaalittava.

Maaseutu
Meillä pitää olla jatkossakin mahdollisuus asua maaseudulla ja haja-asutusalueilla. Kuntakeskusten palveluista pitää huolta ja liikenneyhteyksien pitää olla kunnossa. Tarvitaan myös kunnon tietoliikenneyhteyksiä etätyöntekijöille. Lapsiperheille ja ikäihmisille sote-palvelujen saaminen läheltä on tärkeää. Riittävät palvelut on taattava ja maaseutu on pidettävä elinkelpoisena, jotta ihmisten ei tarvitsisi vastentahtoisesti muuttaa kuntakeskuksiin tai kaupunkeihin. Ihmisillä täytyy olla valinnanvapaus asuinpaikkansa suhteen. Ihmisten repiminen väkisin juuriltaan aiheuttaa sosiaalisia ongelmia.

Tue Heidi Haatajan kampanjaa Pohjois-Pohjanmaan Vasemmiston Holvi-palvelussa!

 


Vasemmiston ehdokkaat ja vaaliteemat, eduskuntavaalit 2019

Heidi on ehdokkaana myös näissä vaaleissa: