Sa­mi Te­noch Laak­so­nen

Maapallolle tulevaisuus, ihmisille hyvinvointivaltio, koulutus kaikille.

Olen 34-vuotias valtiotieteiden tohtori, Suomen ja Meksikon kansalainen, tutkija, antropologi ja ylipäätänsä utelias ihminen. Vasemmistoliiton jäsenäänestyksessä sain niin paljon ääniä, että paikka eduskuntavaaliehdokkaaksi aukesi. Politiikassa on kyse pitkälti palvelutehtävästä, jossa taustatyöt tulee tehdä kunnolla ja rohkeutta sanoa oma näkemyksensä tulee löytyä jokaisessa tilanteessa. Hyvistä vuorovaikutus- ja keskustelutaidoistakaan ei ole haittaa. Kansanedustajan työ on kutsumus, jolle pitää omistautua kokonaisvaltaisesti.

Tässä maassa on monia huutavia ongelmia, eikä hyvinvointivaltio tietenkään sinällään voi tulla koskaan valmiiksi. Sitä pitää kehittää jatkuvasti vastaamaan uusiin tarpeisiin. Nyt esimerkiksi tarve vastata ihmisten elämäntilanteiden moninaistumiseen löytyy perustustulosta. Luottamusyhteiskuntaa rakennetaan luottamalla ihmisten hyvyyteen, ei byrokratiaa ja aktiivimallin kaltaisia leikkureita luomalla. Oman ihmiskuvani mukaisesti haluan tarjota ihmisille uskoa tulevaa jatkuvan kepillä kurittamisen sijaan. Sitä paitsi ihmiset eivät ole olemassa valtiota varten, vaan etenkin hyvinvointivaltio on olemassa ihmisiä varten, heidän turvanaan ja tukenaan koko elämän mittaisella matkalla.

Edellinen hallitus leikkasi koulutuksesta yli miljardin ja epäonnistunut ammattikoulutuksen uudistus vei noin 1 600 ammattikoulun opettajan työpaikan. Epäonnistunut uudistus pitääkin nyt laittaa kuntoon. Toisen asteen koulutus on syytä laittaa oppivelvollisuuden piiriin aina 18-vuotiaaksi asti ja siitä on tehtävä täysin maksutonta. Myöskään yliopistoa ei saa jättämään enää kärvistelemään jatkuvien leikkausten ja heikennysten keskelle, vaan sen rahoitusta tulee lisätä. Suomen on palautettava koulutukselle sen ansaitsema paikka tasa-arvoisten mahdollisuuksien luojana sekä paremman tulevaisuuden takeena. Leikkaukset koulutukseen ovat leikkauksia tulevaisuudelta. Myös  täysimittainen subjektiivinen päivähoito-oikeus varhaiskasvatukseen on palautettava ja varhaiskasvatuksesta on asteittain tehtävä täysin maksutonta. Nyt on aika palauttaa koulutuksen arvostus joka tasolla!

Uudella eduskuntavaalikaudella on ensisijaista perua lopullisesti kaikki työelämään tehdyt heikennykset. Kunnioitus paljon tämän maan vuoksi tehneen ammattiyhdistysliikkeen ja poliitikkojen välillä tulee palauttaa sekä kolmikanta herättää henkiin. Lakko-oikeus suojelee työntekijöitä työnantajien mielivallalta, joten se on edelleen tärkeä turva. Työehtojen yleissitovuudesta on pidettävä kiinni jatkossakin eikä mitään heikennyksiä työehtoihin tulee enää sallia. Nyt kun työn muodot ovat murroksessa, täytyy tulevalla kaudella tarttua rohkeasti härkää sarvista ja varmistaa, että kaikella työllä voi Suomessa tulla toimeen.

Tärkeimmät vaaliteemani ovat kiteytetysti ympäristö, hyvinvointi ja rauhanpolitiikka. Tällä tarkoitan muun muassa sitä, että kaikki yhteiskunnallinen toiminta ajatellaan uudelleen kunnianhimoisen ilmastopolitiikan ehdoilla.

Hyvinvointivaltio on keskeisin suomalaisen yhteiskunnan saavutuksista, joka takaa laadukkaan koulutuksen ja terveydenhuollon sekä kattavan sosiaaliturvan. Sen suomia turvaverkkoja ei voida enää heikentää piirun vertaa.

Rauhanpolitiikka tarkoittaa irtisanoutumista EU:n puolustusyhteistyöstä, liittovaltiokehityksestä ja Natosta sekä isäntämaasopimuksista ja yhteisistä sotaharjoituksista. Hävittäjäkauppoihin kaavaillut miljardit tulee sijoittaa kehittävämmin oikeudenmukaisemman, tasa-arvoisemman ja elinvoimaisemman yhteiskunnan luomiseen. Ulkopolitiikassa tulee suuntautua globaalisti oikeudenmukaisen maailman rakentamiseen, missä yksikään toinen valtio ei pääse sanelemaan Suomen suuntaa.

 

Parhaillaan vaikutan Uudenkaupungin Vasemmistoliiton valtuustoryhmän puheenjohtajana ja kaupunginhallituksen jäsenenä sekä joissakin muissakin luottamustoimissa. Vasemmistolainen olen ollut teini-iästä lähtien, vaikka Vasemmistoliitossa olen suhteellisen uusi kasvo. Politiikkaa on tosin tullut tehtyä aktivistinakin ja sitä on myös tullut luettua yliopistolla. Siitä lähtien, kun olen ollut mukana Uudenkaupungin politiikassa, olen ollut myös ahkera kirjoittaja paikallislehtiin.

Eduskuntavaaleissa haluan edustaa Varsinais-Suomen ohella Vakka-Suomen etua, joten siinäkin mielessä ideoita kunnista otetaan vastaan. Näitä teemoja on Uudenkaupungin puolelta ainakin nopea henkilöjunayhteys Turkuun. Pelkkä positiivisen rakennemuutoksen sanahirviön hokeminen ei auta, työehtoja on parannettava, edullisen asumisen ratkaisuja on luotava ja muutostukia sopeutua uusin elämäntilanteisiin on kehitettävä. Suomi kaipaa seutukaupunkien omaa ohjelmaa, jotta koko maan elinvoimaisuutta voidaan kehittää eikä kaikkien tarvitse muuttaa pakon edessä suurimpiin kaupunkeihin. Suomen tulee niin sanotun kasvun kolmion (Helsinki − Tampere − Turku) ohella hyödyntää koko maan potentiaali.

 

Hyvinvoiva ympäristö, ihminen ja maailma. Miten siihen päästään? − Tahdolla.

Ekososialistina vaadin uudenlaista yhteiskuntasopimusta, jossa jatkuvan talouskasvun tavoitteesta luovutaan. Kannatan sellaista yhteiskunnallista mallia, jossa ilmastonmuutoksen vaikutuksiin puututaan joka tasolla. Mikään yksi ratkaisu ei tuo pelastusta, vaan ilmastopolitiikan on lävistettävä koko yhteiskunta. Tarvitaan myös radikaaleja muutoksia ihmisten käyttäytymisessä mitä tulee energiankulutukseen, asumiseen, liikkumiseen ja ruokavalioon. Olen ollut vegaani jo vuodesta 2001, joten eläintenoikeudet ovat luonnollisesti lähellä sydäntäni.

Suomen suurimpiin ja tällä hetkellä eniten keskustelua aiheuttaviin ongelmiin kuuluvat köyhyys ja rasismi. Nämä kasvavat samasta maaperästä eli osattomuudesta ja syrjäytymisestä. Taloudellinen epävarmuus lisää pahoinvointia, joka puolestaan altistaa yksilön rasismille ja jopa rikolliselle toiminnalle. Sekä köyhyys että rasismi vaativat omat toimenpideohjelmansa. Pahaan ei voida koskaan vastata pahalla. Sen sijaan hyvällä saadaan enemmän aikaan.

Yhteiskunnan haavoittuvaisimmista ihmisryhmistä eli lapsista, vanhuksista, sairaista ja vammaisista pitää huolehtia erityisen hyvin. Yhteiskunnan hyvyyden mittari on se, kuinka hyvin se pitää huolta heikoimmistaan. Ketään ei tule jättää selviytymään yksin, yhteiskunnan ulkopuolelle tai sen laitamille. Ihmiset eivät ole voitontavoittelun väline vanhustenhoidossa tai päiväkodeissa, he ovat itsessään arvokkaita toimijoita, joita tulee kohdella ihmisarvoa kunnioittaen kaikissa tilanteissa.

Muita tärkeitä poliittisia tekoja tulevalle eduskuntakaudelle: sitova hoitajamitoitus, perhevapaauudistus, aktiivimallin peruminen, turkistarhauksen täyskielto, uusi translaki, sosiaaliturvan tason nostaminen, työajan lyhentäminen kuuteen tuntiin.

Edistys ilman oikeudenmukaisuutta on rappiokehitystä! Suomen suunta on muutettava nyt!

 

Päivitys vaalikentiltä:

Helmikuu on kulunut vaalikoneiden parissa. Tähän mennessä on vastattu Duunitorin, Sanoman (HS/IS), Turkulaisen (KSML), Metsälehden ja Maaseudun Tulevaisuuden vaalikoneisiin. Edessä siintävät vielä Alma Median (MTV3) ja Ylen vaalikoneet sekä Turun Sanomat. Myös Eläinpoliittinen vaalikone ja Ilmastovaalikone ovat tärkeitä.

Pidän vaalikoneita tärkeänä väylänä kertoa omista arvoistaan. Niissä mitataan myös sitä, kuinka laajaa ehdokkaan tietämys on, kuinka hyvin hän osaa täydentää tietämystään taustatietoa etsimällä ja miten hyvin hän osaa ilmaista itseään. Siksi pidän niihin hyvin vastaamista korvaamattomana osana vaalityötä.

Tässä muutaman keskeisimmän vaalikoneen osoitteet:

https://www.aamulehti.fi/vaalikone#/

https://vaalikone.yle.fi/eduskuntavaali2019?lng=en

https://www.mtvuutiset.fi/vaalikone#gs.2i9ydi

https://www.vaalikone.fi/eduskunta2019/

https://www.ts.fi/eduskuntavaalit/vaalikone/

 

Maaliskuu kului vielä vaalikoneiden parissa sekä vaalimainosten parissa ja muita kirjallisia vaalipuuhia tehdessä, mutta myös katukampanjointi on päässyt alkamaan.

Huhtikuussa kierrän eri puolilla maakuntaa käytännössä päivittäin. Toivon tapaavani kaikenlaisia ihmisiä, joiden huolien kuuntelu on tärkein osa kansanedustajan työtä.

 

Kirjoituksiani voi lukea Kansan Uutisten blogista:

https://blogit.kansanuutiset.fi/ekosuden-sanailua/


Vasemmiston ehdokkaat ja vaaliteemat, eduskuntavaalit 2019

Sami Tenoch on ehdokkaana myös näissä vaaleissa: