Mi­ka-Erik Walls

Mika-Erik Walls

356


Uudenmaan vaalipiiri


http://www.mikaerikwalls.fi

Opetuksen, kasvatuksen ja koulutuksen moniosaaja - lasten, nuorten ja opettajien ääni ja vahva puolustaja eduskuntaan 2019! Lärare, forskare, beslutsfattare och pappa till två barn till riksdagen 2019!

Mika-Erik Walls – kasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen vahva puolustaja, opettajien ääni, vas. valtuustoryhmän jäsen, järjestöaktiivi ja perheenisä Espoosta Eduskuntaan 2019! 

Tietoa, taitoa ja huippuosaamista eduskuntaan numerolla 356 – vasemmisto (sit.), Uusimaa

 

Koulutus: KL, FM, kieltenopettaja, lukion lehtori, oppimis- ja työhyvinvointitutkija, lisensiaatti- ja tohtorin opinnot. Rehtori- ja johtamiskoulutus. Erityispedagogiikan ja -opetuksen koulutus. Työura: opetusalalla jo 32 vuoden ajan niin erityis-, perus- kuin lukio-opetuksessa, rehtorina sekä oppimis- ja työhyvinvointitutkijana. Olen tutkinut opetus- ja koulutusalan henkilöstön työhyvinvointia, työn transformaatiota, teknologiaa ja muutosprosesseja, opettajien psyko-sosiaalista työympäristöä kokonaisuudessaan ja erityisesti opetusalan henkilöstön stressiä ja työuupumusta sekä somaattista oireilua (osana tätä myös sisäilma-asioita sivuten). Lukion lehtorina Helsingissä v. 1996 alk. Naimisissa, kahden alakouluikäisen omaishoitajaperheenisä, toinen lapsi erityistä tukea tarvitseva autismin kirjon erityislapsi.

Luottamustehtäviä: 2017-21 toimin Espoossa valtuuston ohella mm. Espoon opetus-ja varhaiskasvatuslautakunnassa sekä Espoon vammaisneuvoston varapuheenjohtajana.Toiminut lukuisissa luottamustehtävissä myös järjestöissä: mm. Suomen Vanhempainliitossa, SVL:n sisäilmatyöryhmässä, Helsingin OAJ:n paikallisyhd. hallituksessa, Espoon Autismi- ja Aspergeryhdistys ry:ssä, Uudenmaan vammaisneuvostossa sekä Sote Uusimaa ja Esteetön Espoo valmistelu- ja ohjaustyöryhmissä. Olen ollut edelläkävijänä kehittämässä digitaalisia oppimisympäristöjä Suomessa, mm. Suomen Virtuaaliyliopistoa perustettaessa, jo 2000-luvulla. Kotimaiset ja kansaiväliset julkaisuni löydät tästä linkistä. Kuntapolitiikassa olen ollut mukana jo kaksikymmentä vuotta, joten kokemusta on valtavasti vaikuttamisesta ja poliittisesta päätöksenteosta; samoin runsaasti jo valmiita verkostoja – yli puolue- ja kielirajojen.

Eduskunnassa tärkein tavoitteeni on puolustaa varhaiskasvatuksen, opetuksen ja tutkimuksen resursseja: koko kasvatus- ja opetusalan henkilöstön työnteon edellytykset tulee turvata erittäin kovien koulutusleikkausten jäljiltä ja panostaa lisäresursseja pienentämään ryhmäkokoja ja antamaan lisää ammattitaitoista erityispedagogista tukea myös yleisopetuksen ryhmiin integroiduille erityisoppilaille – koko ala tarvitsee työrauhan, lisäresursseja sekä palkkaustason ja arvostuksen noston – jatkuvat uudistukset ja hankehumppa, liian pieni henkilöstömitoitus ja lisääntynyt lasten, nuorten ja perheiden pahoinvointi ja lasten levottomuus uuvuttavat työntekijät niin varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa kuin 2.asteella.

Ammatillisen koulutuksen ns. reformi on käytännössä kova säästötoimi ja aiheuttanut lähiopetuksen alasajon, mihin täytyy myös saada korjaus uuden eduskunnan toimesta. Samoin on erittäin tärkeää pitää huolta sisäilma-asioista ja sisäilmasairastuneiden asemasta: tulevan eduskunnan tulee edistää mm. sisäilmapoliklinikoiden perustamista ja tarjota laadukkaita, kokonaisvaltaisia hoitopolkuja ja kuntoutusta sairastuneille, joiden oireita ei tule vähätellä.

Erityistä tukea tarvitsevista lapsista ja nuorista täytyy pitää huolta inkluusion lisääntyessä kunnissa ja kaupungeissa. Espoon vammaisneuvoston varapuheenjohtajana olen tehnyt hartiavoimin töitä puolustaessani vammaisten henkilöiden palveluiden saatavuutta ja laatua kaikin tavoin, edistänyt erityislapsiperheiden ja -lasten asemaa ja heidän tarvitsemiaan palveluita, pyrkinyt vaikuttamaan avokuntoutusasioihin sekä parantamaan omaishoitajien asemaa monin tavoin. Samoja sydämen asioita ja osaamistani aion hyödyntää eduskuntatyössäni. Erittäin olennaista tulevalla eduskuntakaudella on myös turvata kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ihmisten, kuten vanhusten ja vammaisten, lastensuojelun sekä yksityisen varhaiskasvatuksen asiakkaiden turvalliset ja laadukkaat hoito- ja hoivapalvelut.

Kaikki ei saa olla  myytävänä ja yksityistä voittoa tavoitteleville yrityksille pitää olla riittävä valvonta ja tarvittavat sanktiot- hankintalakia ei tule soveltaa ollenkaan erityisen haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten tarvitsemien hoivapalveluiden kohdalla, kuten es. vammaisten tai muistisairaiden vanhusten kohdalla.

Vem är jag?

Jag är Mika-Erik Walls, PeL, Fil.mag., gymnasielektor, forskare och helt tvåspråkig (svenska som modersmål), har avlagt min lärarutbildning vid ÅA, är medlem i vänsterförbundets fullmäktigegrupp i Esbo, ordinarie medlem i finska utbildnings- och dagvårdsnämnden i Esbo samt vice ordförande i Esbos handikappråd fr.o.m. 2017, och mina valteser är bl.a. följande: Fostran och utbildning bör vara Finlands viktigaste investeringsmål – fostran och utbildningskyddar också från marginalisering. Alla har rätt till en trygg och sund lärmiljö – allt för många läroanstalter tampas med inneluftproblem. Fokus på att förebygga problem och främja hälsa, förbättra grundskyddet och motverka ojämlikhet! Hemsida: www.mikaerikwalls.fi (välj: #mikaerik2019 – svensk sammanfattning)

 

 

 

#sisäilmalupaus #koulutusratkaisee #utbildningavgör #erityinentuki #vammaispalvelut #omaishoito #eimyytävänä

Kotisivut/Kampanjasivut: http://www.mikaerikwalls.fi

Facebook: https://www.facebook.com/mikaerikwalls

Instagram: https://www.instagram.com/mikaerikwalls

Twitter: https://twitter.com/mikaerikwalls

 

 

 


Vasemmiston ehdokkaat ja vaaliteemat, eduskuntavaalit 2019

Mika-Erik on ehdokkaana myös näissä vaaleissa:


Eh­dok­kaan kir­joi­tuk­set