Mai Ki­ve­lä

Mai Kivelä

9


Helsingin vaalipiiri


http://maikivela.fi/

Monien puolesta, harvojen valtaa vastaan

Me pystymme torjumaan ilmastonmuutosta ja vähentämään eriarvoisuutta. Me voimme tehdä muutoksen – monien puolesta, harvojen valtaa vastaan.

Olen helsinkiläinen kaupunginvaltuutettu ja kansalaisaktivisti, MA in Environment and Development, Animalian toiminnanjohtaja ja kahden lapsen äiti. Olen ehdolla, koska olen sitoutunut toimimaan ekologisen kestävyyden ja ihmisten yhdenvertaisuuden puolesta.

Miten ilmastonmuutosta voidaan torjua? 

 • Siirrytään päästöttömiin ja kestäviin energiamuotoihin ja  energian tuhlauksesta energiansäästöön
 • Vahvistetaan ja suojellaan hiilinieluja ja -varastoja: metsät, maatalous ja suot
 • Rakennetaan liikennettä kävelyyn, pyöräilyyn ja joukkoliikenteeseen perustuvaksi
 • Edistetään kasvisruokailua ja luovutaan eläinten tehotuotannosta
 • Ajetaan alas ympäristölle haitalliset tuet

Miten ihmisten yhdenvertaisuutta ja vapautta lisätään?

 • Otetaan käyttöön perustulo
 • Kehitetään jatkuvan koulutuksen malli ja varmistetaan koulutuksen resurssit kaikilla asteilla
 • Tehdään asumisesta kohtuuhintaista lisäämällä voimakkaasti ara-tuotantoa
 • Taataan kaikille lapsille maksuton ja laadukas varhaiskasvatus

Miten vastaamme työn muutokseen?

 • Lyhennetään työaikaa hyvinvoinnin tasaamiseksi ja lisäämiseksi
 • Mahdollistetaan perhevapaiden tasaisempi jakaminen 6+6+6-mallin avulla
 • Investoidaan voimakkaasti koulutukseen, tutkimukseen ja tuotekehittelyyn
 • Luodaan uutta työtä tekemällä ilmastonmuutosta torjuva kestävä rakennemuutos

Kestävät ratkaisut ovat olemassa, tarvitaan vain poliittista voimaa ja tahtoa niiden toteuttamiseksi. Äänestä eduskuntavaaleissa!

#ilmasto #feminismi #perustulo


Vasemmiston ehdokkaat ja vaaliteemat, eduskuntavaalit 2019