Mi­ka Vä­li­pirt­ti

Mika Välipirtti

23


Helsingin vaalipiiri


Pysäytetään ilmastonmuutos ja pelastetaan hyvinvointiyhteiskunta

Olen Mika Välipirtti, aktiivinen kansalais- ja ympäristövaikuttaja. Minut tunnetaan luonnonsuojelijana ja sosiaalisen tasa-arvon puolustajana. Olen ehdolla, koska planeettamme on matkalla ympäristökatastrofiin. Vielä me voimme estää pahimman tapahtumisen. Meidän on asetettava ilmastonmuutoksen ehkäisy kaiken päätöksenteon keskiöön.

Kannatan vankkumattomasti yhdessä tekemistä ja päättämistä. Uskon, että yhdessä löydämme keinoja, joilla voitamme ilmastonmuutoksen ja säilytämme hyvinvointivaltion. Tarvitsemme yhteistä tahtoa, kykyä kuunnella ja käydä dialogia.

Olen ollut perustamassa pienituloisille tarkoitettua Helsinkiläisten loma- ja virkistysyhdistystä, kansallista Pyöräliittoa ja Hang on ry:n sosiaalisen tuen hävikkiruokalaa. Toimin Helsingin kaupunkiympäristölautakunnassa (varajäsen), Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksessä (puheenjohtaja) ja Suomen luonnonsuojeluliiton ja Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskuksen hallituksessa.

“Rakennetaan yhdessä kaikkia yhdenvertaisesti kohteleva Suomi, jossa ilmastonmuutoksen pysäyttäminen ja köyhyyden poistaminen ovat tärkeimmät tehtävät.”

 

Olen mukana kansanedustajavaaleissa Vasemmmistoliiton ehdokkaana koska haluan olla mukana rakentamassa ekologisesti kestävämpää yhteiskuntaa jossa meidän kaikkien oikeutta hyvinvointiin kunnioitetaan.

Tiekartta jota kaksi aikaisempaa hallitusta ovat rakentaneet on suunta joka vie kohti eriarvoisuutta ja köyhyyden lisääntymistä. Emme ole ottaneet vakavasti saatavilla olevaa tietoa ympäristömme tilasta. Olemme matkalla kohti ympäristökatastrofia joka mullistaa koko planeettamme tilan. On kyse myös lajimme tulevaisuudesta.  Uskon että meillä on vielä mahdollisuus estää kaikkein huonoimman skenarion toteutuminen. Voimme vähentää hiilidioksidipäästöjämme ja saavuttaa tason jossa elinolosuhteemme voidaan säilyttää, se edellyttää että asetamme ilmastonmuutoksen ehkäisyn kaiken päätöksenteon keskiöön.


“Ihmisten hyvinvointia, ympäristöä samalla suojellen – Mika on onnistunut edistämään tätä monin tavoin kansalais- ja ympäristöjärjestöissä sekä -liikkeissä. Olen varma että hän pystyy samaan sisukkaalla toiminnallaan myös eduskunnassa. Hän on sitä paitsi jo nyt: kansan edustaja.” –
Sofia Laine, VTT, dos., erikoistutkija


”Tunnen Mikan hänen vaikuttamis- ja vapaaehtoistyöstään useassa yhdistyksessä ja yhteisössä sekä kaupunkiluonnon väsymättömänä puolestapuhujana. 2015 Mika perusti Helsinkiläisten loma- ja virkistysyhdistys ry:n, jonka tehtävänä on edistää myös pienituloisten mahdollisuuksia viettää vapaa-aikaa lähellä luontoa. Olen vakuuttunut Mikan tahdosta ja taidoista tehdä työtä yhteisen hyvän eteen, erityisesti yhteiskunnan vähäosaisimpien puolesta ja heidän vuokseen.’’ –
Anna-Kaisa Partanen, Helsinkiläisten loma- ja virkistysyhdistys ry pj

Mikan tyyneys puhuttelee ja taito ratkaista arjen ongelmia. Laaja tietopohja yhteiskunnan ongelmista ja ratkaisuista on sisäistetty ja Mika tuo sen julki teoillaan, kannustavalla käytöksellään ja viemällä päätöksiä läpi. Mika luottaa yhteisöllisyyteen ja haluaa sosiaalisen yhteisön toimivaksi ja se toimii! Mika on sosiaalisen työn ammattilainen ominaisuuksiltaan ja tietopohjaltaan ja samalla yksi muista sosiaalisessa yhdistyksessä. Koskaan ei hänen seurassaan ole jääty jahkailemaan päätöksiä vaan edustuksellisen demokratian ottein ja pitkäjänteisyydellään niin usein projektit on viety loppuun asti.”

”Kriisit ja selvittämättömät ongelmat eivät ole ongelmia Mikalle, ne ovat vain haasteita. Mika on kuin yksi muista myös matalan kynnyksen sosiaalisessa toiminnassa, ei tuo yhteiskunnallista vakaumusta ja laajaa tietopohjaa esille muuten kuin teoillaan, kannustavalla käytöksellään ja viemällä päätöksiä läpi. ” – Anna Sell, Hang On ry, toiminnanjohtaja

”Mika on väsymättä seissyt pienosakkaiden tukena Puhoksen ostoskeskuksen säilyttämisen puolesta” -Puhoksen pienosakas Said Aden


Vasemmiston ehdokkaat ja vaaliteemat, eduskuntavaalit 2019

Eh­dok­kaan kir­joi­tuk­set

Mi­ka me­dias­sa

17.03.2019

Mikaa on haastateltu useisiin eri medioihin monesta ajankohtaisesta ympäristöasiasta. Uutisaiheet liittyvät yleiskaavaan, Vartiosaareen, mutta myös…

Lue lisää