Noo­ra Ta­pio

Noora Tapio

194


Pirkanmaan vaalipiiri


http://nooratapio.fi

Ilmaston, koulutuksen ja toimeentulon puolella

Noora Tapio on tamperelainen yhteiskuntatutkimuksen opiskelija, aktivisti ja vasemmistoliiton kaupunginvaltuutettu. Hän työskentelee ihmisoikeuksien, ympäristön ja oikeudenmukaisuuden hyväksi sekä kansalaisvaikuttamisen kentällä että edustuksellisen demokratian piirissä.

Nooran johdonmukaisena tavoitteena on vahvistaa niiden väestöryhmien ääntä, jotka on sivuutettu poliittisessa päätöksenteossa. Noora pyrkii köyhyyden poistamiseen ja ihmisten välisen tasa-arvon edistämiseen kaikin keinoin – oli kyse sitten kampanjoinnista, valtuustoaloitteista tai julkisesta mielipidevaikuttamisesta. Poliitikkona Noora pyrkii rakentavaan keskusteluun, ymmärrykseen tavallisten ihmisten arjesta sekä nojaamaan vankkaan tutkimustietoon.

Ihmisten hyvinvointi vaatii myös ympäristön hyvinvointia. Suomalaisessa ilmastopolitiikassa on tehtävä valtava suunnanmuutos, jotta ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen sopeutuminen onnistuisi. Tähän työhön vaaditaan Nooraa ja hänen kaltaisiaan nuoria aikuisia, jotka ovat valmiit ottamaan haasteen vakavasti.

ILMASTO EI ODOTA

Ilmastonmuutos uhkaa luonnon ja ihmiskunnan tulevaisuutta tavalla, jota ei ole ennen nähty. Suomen on hoidettava oma osansa paikallisesti ja edistettävä kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa myös kansainvälisillä areenoilla. Suomesta täytyy tehdä hiilinegatiivinen 2030-luvun aikana, jolloin Suomessa muun muassa sidotaan hiiltä enemmän metsiin ja soihin kuin sitä vapautuu täällä ilmakehään.

Ilmastonmuutosta ei voi enää täysin estää, mutta sen vaikutuksia voi hillitä. Yhteiskunnan on sopeuduttava uudenlaiseen ilmastoon. Esimerkiksi ruoantuotannon tulevaisuus ja ravinnon riittävyys jokaiselle on varmistettava.

 

TYÖELÄMÄ JA TOIMEENTULO UUDELLE VUOSIKYMMENELLE

Sosiaaliturvajärjestelmämme on pirstaleinen, eikä se takaa riittävää toimeentuloa kaikissa  elämäntilanteissa. Sen vuoksi on otettava käyttöön jokaiselle työikäiselle maksettava riittävän suuri perustulo, joka verotetaan asteittain pois heiltä, jotka eivät tarvitse sitä. Perustulo tutkitusti lisää hyvinvointia ja luottamusta yhteiskuntaan.

Työttömyysturvan rangaistukset, kuten karenssijärjestelmä ja aktiivimalli, on purettava. Pakon sijasta työstä on tehtävä jokaisen oikeus.

Perhevapaauudistuksella parannetaan etenkin naisten työllisyyttä ja jaetaan vanhemmuuden kustannuksia tasaisemmin työnantajien kesken.

 

SIVISTYS ON SUOMEN VALTTIKORTTI

Eriarvoisuuden torjumisessa koulutus on avainsana. Suomalainen koulutusjärjestelmä on ollut menestystarina, mutta viime vuosien koulutusleikkaukset ovat rapauttaneet sen laatua ennennäkemättömällä tavalla.

Jokaisella tulee olla oikeus maksuttomaan kasvatukseen, koulutukseen ja sivistykseen varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen. Jokaisessa elämäntilanteessa on oltava mahdollisuus kouluttautua ja sivistää itseään lisää, jonka lisäksi jokaiselle halukkaalle on tarjottava opinto-ohjausta.

Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoitus on nostettava viiteen prosenttiin bruttokansantuotteesta. Suomi ei kilpaile matalilla palkoilla, vaan korkealla osaamisella.

OSALLISTU KAMPANJAAN

Jos haluat tulla mukaan Nooran tukiryhmään, laita viesti osoitteeseen vaalipaallikko@nooratapio.fi. Jokainen voi osallistua kampanjaan taitojensa ja ehtimisensä puitteissa, lämpimästi tervetuloa!

Kampanjaa voi tukea myös lahjoittamalla rahaa, joka käytetään lähinnä mainontaan ja julkiseen näkyvyyteen. Pienikin tuki on erittäin arvokasta!

Tilinumero: FI77 4108 0011 3412 06
Saaja nimi: Noora Tapion tukiyhdistys

Kampanjaa voi tukea myös lahjoittamalla rahaa, joka käytetään lähinnä mainontaan ja julkiseen näkyvyyteen. Pienikin tuki on erittäin arvokasta!

Tilinumero: FI77 4108 0011 3412 06
Saaja nimi: Noora Tapion tukiyhdistys

NOORA MUUALLA
Facebook
Instagram
Twitter
Kotisivut

 


Vasemmiston ehdokkaat ja vaaliteemat, eduskuntavaalit 2019