Ja­ni Val­pio

Jani Valpio

21


Helsingin vaalipiiri


Politiikassa minulle tärkeintä on yhteisten asioiden eteenpäin vieminen. Tasa-arvoinen ja toisiaan kunnioittava ja arvostava politiikka tukee yleistä hyvinvointia, sekä takaa turvallisen yhteiselon iästä, sukupuolesta, uskonnosta tai seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta. Minulle politiikassa tärkeintä on antaa, ei ottaa. Jos otetaan, se otetaan yhteiseen hyvään, kaikkien kansalaisten hyväksi. Siksi Vasemmistoliitto on minulle se puolue. Ahneudelle ja oman edun tavoittelulle ei saa antaa tilaa. Pitää muistaa, että kansa äänestää sinut tehtävään, ja sitä on kunnioitettava. Politiikka perustuu luottamukseen, ja se on otettava vakavasti. Siksi eriarvoisuutta ja postfeodaalisuutta päin pitää näyttää keskisormea. Edustuksellisen demokratian puolesta pitää taistella loppuun asti. Jokaisella pitää olla turva siitä, että heitä kunnioitetaan yhtä lailla kaikkiin muihin kansalaisiin nähden. Olen kadunmies ja tennarit vahvasti kiinni maassa.

Olen 45-vuotias freelancer, Elmu ry:n varapuheenjohtaja ja varavaltuutettu.

45-årig freelancer, vice ordförande för Helsingfors förening för levande musik (ELMU rf) och ersättare i stadsfullmäktige.

Lean 45-jahkásaš freelancer, Elmu ry -searvvi várreságadoalli ja várregávpotáirras.

I am a 45-year-old freelancer, ELMU (Helsinki Live Music Association) vice chairperson and a deputy city council member.

 


Vasemmiston ehdokkaat ja vaaliteemat, eduskuntavaalit 2019