Lee­na Saa­re­la

Leena Saarela

190


Pirkanmaan vaalipiiri


Arjen ammatilainen Arkadianmäelle

Hyvää vointia kaikille- ei harvoille!

Olen ammatiltani sairaanhoitaja ja Sastamalan kaupunginvaltuutettu, Pirkanmaan piirihallituksen jäsen ja puoluevaltuuston varajäsen. Vaikutan myös ammattiyhdistysaktiivina ja toimin Tehyn Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ammattiosaston puheenjohtajana. Haluan Suomen, jossa kaikilla on oikeus julkisesti tuotettuihin palveluihin, koulutukseen, terveydenhuoltoon, työhön, turvaan ja toimeentuloon.

On aika muuttaa politiikan suuntaa. Tehdään yhdessä inhimillisempi ja tasa-arvoisempi Suomi, jossa on oikeus luottaa tulevaisuuteen, oikeus hyvinvointiin ja terveydenhuoltoon, oikeus tasa-arvoon, oikeus oppia, oikeus elää omalla työllä ja oikeus vanheta ilman huolta.

Sinä voit päättää jatkaako Suomi jatkuvien leikkausten tiellä, vai haluatko tasa-arvoisemman Suomen, jossa on oikeus luottaa turvaan ja tulevaisuuteen.

Minä ehdokkaana:

Tehyläinen ammattiyhdistysaktiivi olen ollut jo vuosien ajan, ja tällä hetkellä toimin Tehyn Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ammattiosaston puheenjohtajana. Työskentelen Acutassa sairaanhoitajana.

Viimeiset neljä vuotta ovat olleet tavalliselle työntekijälle ja myös hoitoalan ammattilaisille kylmää kyytiä. KIKY-sopimus kävi kukkarolle, ja toi mukanaan huononnuksia mm. vuosittaisen työajan lisääntymisen

(24h) ja lomarahaleikkausten muodossa. Leikkaukset ovat kohdistuneet myös työttömiin ja työttömyysturvaan, lapsiperheisiin, vammaisiin, eläkeläisiin ja sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Miltei kaikkia KELA:n etuuksia leikattiin. Samoin KELA-taksi kuin muukin taksiuudistus pitää korjata. Lisäksi työntekijöiden sosiaalivakuutusmaksuja on nostettu ja niitä siirrettiin työnantajalta meidän maksettaviksi. Myös koulutuksesta on vähennetty rahoitusta ja lähiopetustuntien ja työopetuksen määrää siten, että se uhkaa heikentää koulutuksen laatua, työelämän taitojen hallintaa ja osaamista. Lisäksi tieteen ja tutkimuksen rahoitusta on vähennetty.

Suomalaista terveydenhuoltoa uhkaa pula ammattitaitoisista osaajista.

Osa eläköityy, moni vaihtaa alaa huonon palkkauksen ja työolosuhteiden vuoksi, ja osa siirtyy muihin Pohjoismaihin työhön nimenomaan paremman palkan ja kohtuullisemman työmäärän vuoksi.

Nyt tarvitaan toimia työntekijän aseman ja työsuhdeturvan parantamiseksi ja työntekijöiden hyvinvoinnin ja työhyvinvoinnin lisäämiseksi. KIKYily pitää lopettaa ja lomaraha-leikkauksista on luovuttava. Lisäksi työstä pitää saada palkkaa, jolla tulee toimeen ja palkkauksen tulee olla tehtävän vaativuutta vastaavaa. Työmäärää pitää kohtuullistaa ja resurssointia vahvistaa, näin mahdollistuu tasa-arvoisempi ja laadukkaampi työ ja hoiva, joka kuuluu meille jokaiselle. Myös hoiva- ja hoitolaitoksissa yövuorossa/työvuorossa yksin valvominen pitää kieltää lailla hoitohenkilökunnan työturvallisuuteen, oikeusturvaan ja potilasturvallisuuteen liittyvien riskien vuoksi. Hoitoalan oma sopimus edistäisi näiden tavoitteiden saavuttamista.

Jatkuvien leikkausten ja kiristyksien sijaan tarvitaan parempia julkisia

terveys- koulutus- ja työvoimapalveluita, uusia työpaikkoja ja myös työllistämistoimia.

Tulee SOTEa tai sitten ei, vanhustenhoitoon, palveluasumiseen ja kotihoitoon tarvitaan kipeästi lisää auttavia käsiä. Riittävä hoitajamitoituksen vähimmäismäärä on saatava myös lakiin.

Hoitajamitoituksen on vastattava vanhustenhoidon tarpeisiin siten, että vanhustenhoidossa pystytään vastaamaan hoidon tarpeeseen ja hoidon tarpeen muutoksiin laadukkaasti ja turvallisesti niin, että hoito- ja palvelusuunnitelmat toteutuvat päivittäin.

Suomeen on perustettava vanhusasiainvaltuutetun virka, ja jokaiseen kuntaan tarvitaan vanhusasiamies, joiden tehtävänä on valvoa ja seurata näiden asioiden toteutumista, ja tarvittaessa puuttua epäkohtiin.

Terveyskeskuslääkäriin pitää päästä viikossa. Pieniä eläkkeitä ja sosiaaliturvaa pitää korottaa niin ettei kenenkään tarvitse tehdä valintaa siitä, voiko tänään ostaa välttämättömiä lääkkeitä vaiko ruokaa. Ylimitoitetut hävittäjä hankintamenot voidaan sunnata oikeudenmukaisemmin.

On aika muuttaa politiikan suuntaa. Sinä päätät, jatkaako Suomi jatkuvien leikkausten tiellä vai haluatko tasa-arvoisemman Suomen, jossa on oikeus luottaa turvaan ja tulevaisuuteen.

Tehdään yhdessä inhimillisempi ja tasa-arvoisempi Suomi, jossa on oikeus hyvinvointiin ja terveydenhuoltoon, koulutukseen, tasa-arvoon, kunnollisiin julkisiin palveluihin, oikeus luottaa tulevaisuuteen ja nauttia puhtaasta luonnosta, oikeus oppia ja elää omalla työllä sekä oikeus vanheta ilman huolta.

Tavoitteeksi tulee asettaa parempi hoiva ja tasa-arvoisempi koulutus sekä vastikkeeton perustulo. Julkiset lähipalvelut pitää turvata, pieniä eläkkeitä ja tukia pitää korottaa ja lääkäriin pitää päästä viikossa maksutta.

Vain äänestämällä saadaan uusi suunta politiikalle,

Tehdään yhdessä parempi huominen!

Leena Saarelan tukiryhmän tukitili: FI55 5660 0620 141150

Leena Saarela – Sairaanhoitaja, Sastamala

Sähköposti: leena.saarela(AT)kopteri.net, Facebook-linkki: kuvan alla paina f
Vaalipäällikkö: Reino Niemi, reinolavi(AT)gmail.com, puhelin: 050-5275727

Tulevia tapahtumia:

Vammalan toriteltallamme lauantaisin – vielä ennen vaalipäivää la 13.04. Klo 10-12 Vammalan Tori. Keskustelua ja tarjoilua

ke 10.4. klo 11.00 Sahalahti Sahrami, klo 12.00 Kuhmalahden kauppa, klo 13.00 Eräjärven Sale, klo 14.00 Rautajärvi. Ja sitten vaalimökille, kuten to ja pe iltapäivinäkin.

pe 12.4 klo 10 Urjalan tori, klo12 Valkeakosken tori, klo 15 Nokian Löytis

”Hei kierrän vaalikentillä ympäri Pirkanmaata…eli lue myös face / lehdistä missä mennään”

—– vanhaa —-


Vasemmiston ehdokkaat ja vaaliteemat, eduskuntavaalit 2019