Er­no Vä­li­mä­ki

Erno Välimäki

101


Satakunnan vaalipiiri


http://www.ernov.fi

Vapaus elää omalla työllä.

Moi.

Nimeni on Erno Välimäki ja olen 41-vuotias perusporilainen Duunariaktivisti. Minulla on kolme upeaa poikaa, huhtikuussa 2012 syntynyt pikkumies Ernesto sekä 2004 syntyneet kaksospojat Jesper ja Elias. Työskentelen Teollisuusliiton  palveluksessa aluetoimitsijana Satakunnan aluetoimistossa. Aikaisemmin työskentelin Puuliitossa aluetoimitsijana sekä sitä ennen  metalliduunarina Cupori Oy-nimisessä porilaisessa kupariputkitehtaassa ja toimin työpaikkani metallityöntekijöiden pääluottamusmiehenä ja työsuojeluvaltuutettuna. Lasten, työn ja kunnallisten luottamustehtävien jälkeen jäljelle jäävän vapaa-aikani täytän kokkailemalla, soittelemalla kitaraa omaksi ilokseni ja valokuvaamalla. Lisäksi harrastan kielten opiskelua, viimeksi olen opetellut italiaa ja terävöittänyt englannin kielen taitoani keskustelukerhossa.

 

Luottamustehtäviä:

 • Porin kaupunginhallituksen jäsen
 • Porin kaupunginvaltuuston jäsen

Päätökseni ehdokkaaksi lähtemisestä ei ollut lopulta kovin vaikea tehdä. Nykyinen hallitus on heikentänyt palkansaajien työehtoja, leikannut eläkkeistä ja työttömyysturvasta, romuttanut kehuttua koulutusjärjestelmäämme ja rakentanut sosiaali – ja terveyspalveluihin uudistusta jolla veroeurot siirretään yritysten omistajien taskuihin, palveluista viis. On aika muuttaa suuntaa.

 

KYMMENEN NYKYHALLITUKSEN VIRHETTÄ

 1. Työntekijöiden asemaa heikennetty: Pakkolakipaketilla uhkailemalla läpi runnottu kilpailukykysopimus eli KiKy oli puhdas rahan siirto työntekijöiltä yritysten voittoihin. Työajan pidennykset, julkisen sektorin lomarahaleikkaukset ja eläkemaksujen siirto työnantajan vastuista työntekijöiden hoidettavaksi olivat merkittäviä huononnuksia palkansaajien asemaan. Irtisanomissuojan heikennyskaavailut pakottivat työväen pysäyttämään hallituksen lakkoilemalla.
 2. Sote-Sekoilu: Sosiaali – ja terveyspalveluiden kokonaisuudistus on kaikkien lehmänkauppojen äiti: Keskustalle maakuntasatraappien kissanvirat, Kokoomukselle palveluihin tarkoitetut veromiljardit veroparatiisiyhtiölle. Ja perussuomalaiset ja äpärälapsensa Siniset – no, he saivat jatkaa ministeriaudin takapenkillä hytkymistä.
 3. Petetty koulutuslupaus: Ennen vaaleja annetut lupaukset unohdettiin kun suomalaista koulutusjärjestelmää romutettiin. Etenkin ammattikoulujärjestelmän heikko kunto vaarantaa nuorten osaamisen ja työpaikkojen tulevaisuuden – Suomen pitää elää osaamisesta.
 4. Päivähoito-oikeuden rajaaminen: Lasten oikeus varhaiskasvatukseen on panostus maamme tulevaisuudelle – lasten tulevaisuudesta säästämisen on loputtava.
 5. Aktiivimalli eli työttömyysturvaleikkaukset: Suurimmalle osalle työttömistä aktiivimalli on puhdas työttömyysturvan leikkaus.
 6. Eläkeläisten indeksileikkaukset: Eläkkeiden kustannusindeksien leikkaukset ovat hitaasti hivuttamalla tehty eläkeleikkaus. Suomessa eläkeläisköyhyys on viime vuosina räjähtänyt käsiin – tässäkö kiitos maamme rakentajille?
 7. Lääkekorvausten leikkaukset: Lääkekorvausten alkuomavastuu ja maksukaton ylittävien omavastuun nosto kohtelevat pienituloista, paljon sairastavaa epätasa-arvoisesti – oikeus hyvään lääkehoitoon ei saa riippua varallisuudesta.
 8. Linjaton maahanmuuttopolitiikka: Kohtuuttoman pitkät hakemusten käsittelyajat ovat johtaneet tilanteeseen, jossa turvapaikkaan oikeutetut joutuvat odottamaan kotouttamisen alkua kohtuuttoman pitkään. Samaan aikaan turhat hakijat kuormittavat järjestelmää.
 9. Suomen hivuttaminen Naton kylkeen: Suomen maaperän ja ilmatilan luovuttaminen Naton harjoituksia varten ja isäntämaasopimus hivuttavat Suomea Naton kainaloon, vaikka enemmistö kansasta vastustaa jäsenyyttä.
 10. Veronkevennykset rikkaille: Samaan aikaan kun valtion velka kasvaa, pienituloisilta leikataan ja keskituloisten kulutusveroja kiristetään, rikkaimmalle prosentille luodaan uusia keinoja vältellä veronmaksua. Veronkierron hiljainen hyväksyminen tuhoaa hyvinvointivaltion rahoituspohjaa.

KYMMENEN ASKELTA TULEVAISUUTEEN

 1. Työelämää pitää kehittää ja parantaa: Suomi nousee sopimalla, ei sanelemalla. Alipalkkaukseen ja ulkomaalaisen halpatyövoiman hyväksikäyttöön pitää puuttua ammattiliittojen kanneoikeudella ja työehtojen valvontaa tehostamalla. Yhteistoimintalaki on muuttunut pelkäksi irtisanomisten YT-automattiksi, laki pitää uudistaa siten että se pakottaa työnantajat aitoon vuoropuheluun työntekijöiden kanssa ja lisää henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia työpaikkansa asioihin. Paikallisen sopimisen kehittämisessä etusijalla on pidettävä neuvottelupöydässä heikomman osapuolen, työntekijöiden, aseman turvaaminen vahvistamalla ja kehittämällä luottamusmiesten asemaa neuvotteluisssa.
 2. Sosiaali- ja terveyspalvelut uudistettava ihmisten tarpeista: suomalaisten oikeus laadukkaisiin sote-palveluihin on turvattava varallisuudesta ja asuinpaikasta riippumatta. Päävastuu näistä palveluista tulee olla julkisella vallalla, ei yksityisillä voittoa tavoittelevilla yrityksillä. Terveydenhuollon asiakasmaksuja on alennettava ja ennaltaehkäiseviä palveluita on parannettava. Vanhustenhuollossa on otettava käyttöön sitovat hoitajamitoitukset laadukkaan hoivan varmistamiseksi ja kotiin annettavia palveluja on kehitettävä.
 3. Suomi on palautettava koulutuksen kärkimaaksi: Laadukkaan peruskoulun ja lukioverkon rahoitus on turvattava koko Suomessa. Ammattikoulujärjestelmän kehittämisessä on otettava järki käteen, osaajia työpaikoille ei synny etäopiskelulla. Ammattikorkeakouluverkko ja maakuntayliopistot tuottavat osaajia ja tutkimus- ja kehityspalveluja lähialueilleen, niiden läsnäolo on turvattava maakunnissa.
 4. Varhaiskasvatus: Tasokas, riittävästi resursoitu ja maksuton varhaiskasvatus kaikille lapsille jo 5-vuotiaasta lähtien antaa lapsillemme eväät pärjätä tulevaisuudessa, jossa koulutuksen merkitys kasvaa vuosi vuodelta.
 5. Työttömyysturva: Uudistuksilla pitää poistaa oikeita työllistymisen esteitä, kuten pitkiä odotteluaikoja lyhyitä keikkatöitä tehdessä. Samalla on turvattava riittävä työttömyysturvan taso. Pitkässä juoksussa perustulo yhdistettynä riittävään ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan on hyvä tavoite.
 6. Eläkeläiset: Suomessa käsiin räjähtänyt eläkeläisköyhyys on poistettava korottamalla takuueläkettä riittävästi. Samalla työeläkejärjestelmää on kehitettävä ja ylläpidettävä vastuullisesti jotta tulevillekin sukupolville luvatut eläkkeet saadaan maksettua.
 7. Lääkekorvaukset: Lääkekorvausten omavastuumaksut on poistettava ja maksukattoa alennettava – oikeus lääkehoitoon ei saa riippua varallisuudesta.
 8. Maahanmuuttopolitiikka: Työvoiman saatavuusharkintaa ei tule poistaa ennenkuin meille on rakennettu toimiva järjestelmä estämään alipalkkausta. Turvapaikkahakemusten käsittelyä on nopeutettava ja aidon turvapaikan tarpeessa oleville kotoutus – ja koulutusputki pitää aloittaa aiempaa nopeammin. Törkeisiin rikoksiin syyllistyneiden ja terrorismia sympatisoivien karkotusprosessia pitää tehostaa ja nopeuttaa.
 9. Ei Natolle: Suomen pitää tulevaisuudessakin turvata itsenäiseen puolustukseen. Riittävästi varusteltu armeija, kattava yleinen asevelvollisuus ja rauhanomainen politiikka naapurimaiden suhteen muodostavat turvallisuuspolitiikkamme kivijalan. Natoon ei tule missään nimessä liittyä ilman kansanäänestystä.
 10. Veronkierto: Suuryritysten ja rikkaiden mahdollisuudet verojen välttelyyn on poistettava. Erilaiset siirtohinnoittelujärjestelmät ja konserniyhtiöiden pääomalainoilla kikkailut on kiellettävä ja yrityksille on säädettävä ehdoton velvollisuus maksaa veronsa siihen valtioon, jossa tulos on tehty. Vakuutuskuoriin ja näennäisyrityksiin siirretyt tuotot on saatava palkkaverotuksen piiriin. Suomen ei pidä olla yritysten ja rikkaiden veroparatiisi.

Vasemmiston ehdokkaat ja vaaliteemat, eduskuntavaalit 2019

Erno on ehdokkaana myös näissä vaaleissa: