Mia Pa­ta­nen

Mia Patanen

12


Kaakkois-Suomen vaalipiiri


IHMISET EIVÄT OLE KAUPPATAVARAA EIKÄ SUOMI MYYNNISSÄ!

 

KUKA OLEN

Olen 45 vuotias avoliitossa asuva kahden lapsen äiti.
Ammatiltani olen perushoitaja.
Olen paljasjalkainen haminalainen ja paluumuuttaja.
Lapsuutta, nuoruutta ja aikuisuutta olen asunut myös muualla mm. Kotkassa, Tampereella sekä ulkomailla.

Kunnallisissa luottamustoimissa Haminan kaupunginvaltuutettuna olen aiemmin toiminut kuusi vuotta ja kaksi vuotta niistä myös kaupunginhallituksen jäsenenä.
Munuais- ja maksaliitossa järjestö aktiivina v.1999-2005.

Luonteeltani olen iloinen, päättäväinen ja oikeudenmukainen. Toimintatavoiltani ratkaisukeskeinen ja perusteellinen. Olen kiinnostunut elämästä, ihmisistä ja yhteiskunnasta meidän ympärillä.

Valmistuin perushoitajaksi 18 vuotiaana ja 25 vuotiaana minusta tuli vakavasti sairaan lapsen äiti.
Omaishoitajana toimin työn ohella 18 vuotta.

Sote kenttää olen kiertänyt läpi niin hoitajana, läheisenä kuin yrittäjänä. Yrittäjänä toimin lähes viisi vuotta ja kehitin toiminnallisen vaatemalliston HelppoAsun ns.apuvälineeksi kaikenikäisille liikunta- ja toimintarajoitteisillle ihmisille.

Omaishoitajan, yksinhuoltajan , pätkätyöläisen ja yrittäjän haasteet ovat siis tulleet tutuiksi.

Elämä ja yhteiskunnan sote palvelut ei aina ole kohdelleet silkkihansikkain, mutta se on se syy miksi tunnen polttavaa tarvetta vaikuttaa yhteisiin asioihimme ja yrittää korjata epäkohtia.
Halu vaikuttaa kumpuaa syvältä sisältäni henkilökohtaisista kokemuksistani, jotka olen vuosien saatossa onnistunut kääntämään voimaksi.

Omaan vahvan näkemyksen ja kokemuksen yhteiskuntamme sosiaali -ja terveyspalveluiden hyvistä puolista, mutta myös niiden epäkohdat ja kehittämistarpeet on tulleet selviksi.
On ihan sama miltä asiat paperilla näyttävät, jos ne eivät toimi käytännössä.

Sote palveluja uudistettaessa mm. tuottajan ja tilaajan rooli sekä näihin liittyvä vastuu tulee olemaan merkittävässä asemassa päätettäessä tapaa miten tulevaisuudessa sote palvelut järjestetään.
Valvontaa tulee tehostaa ja perustuslakia kunnioittaa.
Sote palveluiden järjestäminen ja markkinatalouden lainalaisuudet sopivat minusta huonosti yhteen.

Moniin lakiin kaivataan käytännönläheistä näkökulmaa ja ruohonjuuritason asiantuntijuutta, jotta jo lakien valmisteluvaiheessa pysyttäisiin selkeämmin huomioimaan mahdolliset lain epäkohdat.

Lakien tarkoitus on toimia ihmistä ei byrokratian koneiston pyörittämistä varten.
Hyvä lakivalmistelu on toimivan ja tarkoituksen mukaisen lain lähtökohta.

Päätöksiä tehdessä olisi tärkeää kunnioittaa monipuolista asiantuntijuutta ja puolueettomasti tuotettua tutkittua tietoa. Alan ammattilaisten äänen on tärkeää kuulua ylöspäin, kuten myös potilasjärjestöjen kuin ammattiliittojen näkemys.

Kustannustehokkuus ja laatu ei ole toisiaan pois sulkevia tekijöitä.
Vaan ne kulkevat käsi kädessä.

Tiedän mistä puhun ja uskallan sanoa asiani. En pelkää tarttua asioihin, joissa näen epäkohtia tai epäoikeudenmukaisuutta.

Minulle on tärkeää Ihmisten hyvinvointi ja tasa-arvo. En voi olla sivusta seuraaja, kun näen ihmisten hädän ja mihin suuntaan yhteiskuntamme on ajautumassa.

Haluammeko Suomeen lisää ns. kahden kerroksen väkeä on näiden vaalien tärkein teema.
Hyvinvointivaltion paras mittari on kuinka sen heikoimmat jäsenet voivat.

Uskon mahdollisuuteen pysäyttää eriarvoistuminen ja säilyttää Suomi hyvinvointivaltiona – suurista haasteista huolimatta. Onnistuakseen se kuitenkin vaatii rakentavan yhteistyön tahtoa ja taitoa ihan meiltä jokaiselta.


Vasemmiston ehdokkaat ja vaaliteemat, eduskuntavaalit 2019

Mia on ehdokkaana myös näissä vaaleissa: