Sa­ka­ri Lai­ti­nen

Sakari Laitinen

57


Savo-Karjalan vaalipiiri


Esittely

Tässäpä mitä mainioin ehdokas! Olen 26-vuotias prosessinhoitaja, joka työskentelee lääketeollisuudessa. Mukava, pirteä ja helposti lähestyttävä persoona.

Olen toiminut aikaisemmin ammattiliitossa nuorisovastaavana, ammattiosaston puheenjohtajana, valtakunnallisessa nuorisojaostossa, työsuojeluvaravaltuutettuna, että muissakin rooleissa. Näistä olen oppinut ja kuullut työelämän ongelmatilanteista. Tätä kokemusta tulen käyttämään apunani päätöksenteossa kohti parempaa työelämää. Myöskin kontaktiverkostoni on laaja ammattiliittoissa.

Nykyään toimin edelleen aktiivisena jäsenenä ammattiliitossa. Mukaan on tullut vuosien varrella myöskin politiikka. Tässä vaikutan Savo-Pielisen jätelautakunnassa ja Pohjois-Savon maakuntahallituksessa, että myöskin Kuopion Vasemmistoliiton kunnallisjärjestön puheenjohtajana.

Alla listattuna vaalikärkeni.

YMPÄRISTÖ

Luonnosta on pidettävä huoli mm. tiukentamalla kaivoslakia, joka on Suomessa jäänyt pahasti ajastansa jälkeen. Ympäristöluvissa on otettava ajatustapa, että vaaditaan parasta käytössä olevaa tekniikkaa ympäristöä kuormittavissa tehtaissa. Tällä turvataan ympäristön kestävyys ja voidaan kuitenkin luoda työpaikkoja. Myöskin verotuksen avulla pitää voida ohjata parempiin ratkaisuihin ympäristön puolesta ja siten vähentää ilmaston kuormittumista. Autoilua pitää kannustaa vähentämään siellä missä se ei ole välttämättömyys.

Terveenä läpi elämän

Sosiaali- ja terveyspalveluja tulee uudistaa siten, että kustannukset eivät nouse merkittävästi. Vahva julkinen terveydenhuolto jota tuetaan yksityisellä terveydenhuollolla on mielestäni paras tapa toteuttaa tämä ilman, että kustannukset nousevat liiaksi. Tulevaisuudessa on tähdättävä siihen, että hoitoon pääsee nopeasti ja siten, että kenenkään ei tarvitse jäädä ilman hoitoa rahallisen tilanteen vuoksi.

Parempi koulutus ja työelämä

Hyvä koulutus antaa pohjan tulevalle työelämälle. Nykyinen koulutusjärjestelmä on viime aikojen leikkausten takia tilanteessa, jossa se ei enää tarjoa kaikille riittäviä eväitä työelämään. Tulevaisuudessa myös digitalisaatio ja robotiikka tulevat korvaamaan vanhoja työtehtäviä, joten myös uudelleen kouluttautumista tulisi helpottaa ja tehdä sekä joustavaksi, että kannattavammaksi.


Vasemmiston ehdokkaat ja vaaliteemat, eduskuntavaalit 2019

Eh­dok­kaan kir­joi­tuk­set

12.02.2019

YMPÄRISTÖ Luonnosta on pidettävä huoli mm. tiukentamalla kaivoslakia, joka on Suomessa jäänyt…

Lue lisää