Ha­ku avoin­na: Kun­nal­li­sa­lan luot­ta­mus­teh­tä­viin hae­taan va­sem­mis­to­lii­ton edus­ta­jia

Vasemmistoliitto hakee jäsentensä keskuudesta henkilöitä edustamaan puoluetta kansallisissa kunnallisalan luottamustoimissa. Haettavana on useita eri luottamustoimia, ja niiden kausi kestää valtuustokauden 2021-2025.

Kuntavaalituloksen perusteella valitaan kuntasektorin edustajia useisiin kansallisen tason tehtäviin. Luottamuspaikkoihin voivat hakea vain vasemmistoliiton jäsenet, jotka ovat valtuutettuja valtuustokaudella 2021-2025. Lopullisen valinnan tekee puoluehallitus, ja puolueiden välisten neuvotteluiden tulos voi vaikuttaa henkilöiden valintaan. Mahdolliset erityisvaatimukset mainitaan kyseisen luottamustehtävän kohdalla.

Toivomme hakijoita eri taustoista, eri kokoisista kunnista sekä eri puolilta maata. Hakemuksissa arvostamme kuntakentän tuntemusta, sitoutumista luottamustehtävään sekä kokemusta kunnallisesta päätöksenteosta. Valittavilta henkilöiltä edellytetään luottamushenkilöpalkkiosta osuuden maksamista puolueelle (puoluevero). Valituiksi tulevat henkilöt perehdytetään toimintaan, ja heidän tukenaan työskentelyssä on puoluetoimiston työntekijä.

Huomaathan, ettei kaikkien luottamustehtävien kausi ala samaan aikaan, osa luottamustoimista alkaa vasta vuoden 2022 puolella.

Aikataulu:

1.8. mennessä hakemukset: Kevan valtuustoon
7.9. mennessä hakemukset: Kunta- ja aluehallintokongressi, KT:n valtuuskunta, Kuntien takauskeskuksen valtuuskunta, Kuntaliiton hallitus sekä Kuntaliiton ruotsinkielinen neuvottelukunta ja pienten kuntien neuvottelukunta

Mikäli sinulla on kysyttävää luottamustehtävistä ole yhteydessä antti.saarelainen@vasemmistoliitto.fi. Huomaa, että olen lomalla elokuun alkuun saakka ja luen sähköpostia harvoin.

Siirry hakemaan Kevan valtuuston paikkaa lomakkeella painamalla tästä.
Siirry hakemaan muita kunnallisalan luottamustoimia painamalla tästä.

Haettavana olevat paikat:

Kevan valtuusto
Aikataulu: Hakemukset 1.8. mennessä
Paikat: 2 paikkaa (mies ja nainen) sekä 2 varapaikkaa (mies ja nainen)
Keva on Suomen suurin eläkevakuuttaja, joka huolehtii kunta-alan, valtion, kirkon, Kelan henkilöstön ja Suomen Pankin eläkeasioista. Valtuuston on Kevan korkein päättävä elin ja sen kuntasektorin edustajat valitaan kuntien edustajista vaalituloksen mukaisesti. Kevan valtuusto kokoontuu kaksi kertaa vuodessa.

Kunta- ja aluehallintokongressi CLRAE
Aikataulu: Hakemukset 7.9. mennessä Paikat: 1 varajäsen (mies tai nainen) Erityisvaatimus: maakuntavaltuuston jäsenyys
Toimielimen tarkoituksena on edistää ja vahvistaa Euroopan kunta- ja alueviranomaisten poliittista, hallinnollista ja taloudellista yhteistyötä. Kongressin kannustaa paikallisia viranomaisia kehittämään paikallisen itsehallinnon toimivuutta.
Huom: Eurooppatason luottamustehtävä. Vaatii tarvittaessa valmiutta matkustamiseen.

Kuntatyönantajat valtuuskunta
Aikataulu: Hakemukset 7.9. mennessä
Paikat: 1 varsinainen ja 1 varapaikka (nainen tai mies)
KT Kuntatyönantajat on kunta-alan työnantajajärjestö. Se ajaa kuntien ja kuntayhtymien etuja työmarkkinoilla. KT on myös työmarkkinakeskusjärjestö, joka edustaa kuntatyönantajia valtakunnallisissa työmarkkinaneuvotteluissa sekä kolmikantayhteistyössä.

Kuntien takauskeskuksen valtuuskunta
Aikataulu: Hakemukset 7.9. mennessä
Paikat: 1 varsinainen ja 1 varapaikka (nainen tai mies)
Valtuuskunta on Kuntien takauskeskuksen ylin päätöksentekoelin. Se päättää takauskeskuksen toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista, valitsee hallituksen, hyväksyy tilinpäätöksen ja päättää hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta.

Kuntaliiton hallitus
Aikataulu: 7.9. mennessä
Paikat: 1 varsinainen ja 1 varapaikka (mies tai nainen)
Suomen Kuntaliitto on toimialansa edunvalvoja, kehittäjäkumppani sekä korkeatasoisten asiantuntija- ja tietopalvelujen tarjoaja. Kuntaliiton jäseniä ovat Suomen kunnat ja kaupungit. Kuntaliiton toiminnassa ovat mukana myös maakuntien liitot, sairaanhoitopiirit, muut kuntayhtymät sekä kuntataustaiset osakeyhtiöt. Kuntaliiton hallitus edustaa Kuntaliittoa ja huolehtii liiton hallinnosta ja taloudesta. Hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa. Myös hallituksen varajäsenen toivotaan osallistuvan hallituksen kokouksiin.
Huom: Aloittaa toimintansa 2022

Kuntaliiton ruotsinkielinen neuvottelukunta
Aikataulu: Hakemukset 7.9. mennessä
Paikat: 1 varsinainen ja 1 varapaikka (mies tai nainen)
Erityisehdot: Ruotsinkielisyys sekä luottamuspaikka ruotsin- tai kaksikielisessä kunnassa.
Neuvottelukunnan tehtävänä on vaikuttaa siihen, että ruotsinkieliset ja kaksikieliset kunnat sekä niiden muodostamat yhteisöt saavat palveluja ruotsin kielellä että ne pystyvät järjestämään ruotsinkielisen väestön tarvitsemat palvelut. Neuvottelunta antaa pyydettäessä lausuntoja ruotsinkielisiä kuntia koskevista asioista.
Huom: Aloittaa toimintansa 2022

Kuntaliiton pienten kuntien neuvottelukunta
Aikataulu: Hakemukset 7.9. mennessä
Paikat: 1 varsinainen ja 1 varapaikka (mies tai nainen)
Erityisehdot: Luottamustoimi alle 10 000 asukkaan kunnassa.
Pienten kuntien neuvottelukunnan erityistehtävänä on vaikuttaa pienten kuntien erityisnäkökohtien huomioonottamiseen.
Huom: Aloittaa toimintansa 2022