Han­na Sark­ki­nen: Hal­li­tus tois­taa 90-lu­vul­la teh­dyt vir­heet ro­mut­taes­saan hy­vin­voin­ti­pal­ve­lut 

Vasemmistoliiton kansanedustaja Hanna Sarkkinen tuomitsee hallituksen kehysriihessään tekemät leikkauspäätökset, joilla on kauaskantoisia ja vakavia seurauksia suomalaisille.

– Nämä uudet leikkaukset yhdistettynä aiempiin päätöksiin heikentävät merkittävästi julkisia sosiaali- ja terveyspalveluita, hankaloittavat hoidon saamista, vaikeuttavat heikossa asemassa olevien tilannetta ja vievät Suomea yhä kauemmas pohjoismaisesta hyvinvointivaltiosta. Pahoinvointi ja eriarvoisuus lisääntyvät, Sarkkinen sanoo.

Hallituksen suunnittelemista 1,6 miljardin euron lisäleikkauksista merkittävä osa kohdistuu yhteiskunnan peruspalveluihin.

”Pahoinvointi ja eriarvoisuus lisääntyvät”

– Hallitus toistaa 90-luvun laman kalliita virheitä, ja maksajaksi joutuvat tavalliset suomalaiset ja aivan erityisesti sairaat, Sarkkinen sanoo.

Hallitus leikkaa esimerkiksi vanhushoivasta, perusterveydenhuollosta, vammaispalveluista, sosiaalipalveluista, erikoissairaanhoidosta, sote-järjestöiltä ja sairaalaverkosta. Lisäksi hallitus lisää sairastamisen kuluja korottamalla lääkekorvausten alkuomavastuuta ja kasvattamalla sote-asiakasmaksuja.

Lisäksi hallitus jatkaa sosiaaliturvaleikkauksia leikkaamalla opiskelijoiden ja eläkeläisten asumistukea ja alentamalla sairaspäivärahoja. Koulutuskaan ei ole suojassa leikkauksilta, vaan ammatillisesta koulutuksesta leikataan 100 miljoonaa euroa. Valtionhallinnon suuret lisäleikkaukset merkitsevät irtisanomisia, leikkauksia ja palveluiden heikennyksiä.

”Hallituksen politiikan kokonaisuus romuttaa vakavasti hyvinvointivaltion perusteita.”

– Yhdessä hallituksen tekemien aiempien päätösten kanssa hallituksen politiikan kokonaisuus romuttaa vakavasti hyvinvointivaltion perusteita. Julkisten sosiaali- ja terveyspalveluiden laaja heikentäminen yhdistettynä pienituloisilta tehtäviin leikkauksiin tulee muuttamaan Suomea entistäkin eriarvoisempaan ja turvattomampaan suuntaan, Sarkkinen toteaa

Sarkkinen arvostelee myös hallituksen päätöstä korottaa yleistä arvonlisäveroa 25,5 prosenttiin, joka on Euroopan toiseksi korkein taso. Veronkorotus nostaa elinkustannuksia, heikentää kysyntää keskellä taantumaa ja iskee ennen kaikkea pienituloisiin, joista monen toimeentuloa hallitus on jo ennestään vaikeuttanut merkittävästi.

– Hallitus laittaa tässäkin pienituloiset maksajiksi, toisin kuin pääministeri Orpo vakuuttelee. Suurituloisimpien tuloverotuksen indeksikevennysten peruminen ensi vuodelta ei muuta tätä kokonaiskuvaa, eikä se edes kumoa heidän tänä vuonna saamiensa veronkevennysten vaikutusta.

”Pienituloisilta leikkaaminen ja palveluiden alasajo ei ole mikään pakko, ja 90-luvun virheiden toistaminen tulee Suomelle vielä kalliiksi.”

Tavallisten suomalaisten elinkustannukset ovat jo liiankin korkealla, ja nyt tilanne pahenee. Parempia ja oikeudenmukaisempia keinoja julkisen talouden vahvistamiseksi olisi. Vasemmistoliiton esitteli viime viikolla reiluja ja kestäviä verosopeutuskeinoja, joilla julkista taloutta olisi mahdollista vahvistaa yli neljällä miljardilla eurolla.

Vasemmistoliiton listalla on mm. listaamattomien yhtiöiden osinkoverohuojennuksen muutos, ulkomaisten rahastojen verottaminen, suurten pääomatulojen verotuksen progression kiristäminen ja suurten varallisuuksien miljonäärivero. Vasemmistoliitto esittää myös lukuisia keinoja, joilla voitaisiin vahvistaa veropohjaa puuttumalla veronkiertoon ja verovälttelyyn. Lisäksi puolue esittää yritystukien karsimista ja polttoaineverojen kevennyksen perumista.

– Valtion taloutta voi sopeuttaa monella tavalla. Vasemmistoliitto on esittänyt reiluja keinoja julkisen talouden vahvistamiseksi. Valitettavasti Orpon hallitus on laittamassa tavalliset suomalaiset maksamaan samalla kun suurituloiset selviävät näistä talkoista hihaansa heiluttamatta. Pienituloisilta leikkaaminen ja palveluiden alasajo ei ole mikään pakko, ja 90-luvun virheiden toistaminen tulee Suomelle vielä kalliiksi, Sarkkinen sanoi.