Ve­ro­ni­ka Hon­ka­sa­lo: Nuo­ria on suo­jel­ta­va ta­lou­del­li­sel­ta hy­väk­si­käy­töl­tä

Vasemmistoliiton kansanedustaja Veronika Honkasalo kysyi tänään jättämässään kirjallisessa kysymyksessä, mitä hallitus aikoo tehdä suojellakseen lapsia taloudelliselta hyväksikäytöltä ja ylisukupolviselta velkaantumiselta.

“Nuorten velkaantuminen on ylipäätään ongelma, mutta erityisen järkyttävää on, kun nuoren vanhempi tai muu läheinen on syypää nuoren velkataakkaan. Ylisukupolvinen velkaantuminen voi alkaa, kun vanhempi jättää maksamatta alaikäisen nimiin ottamiaan laskuja tai ottaa tämän nimissä lainaa. Kyseessä on ilmiö, josta tiedetään tällä hetkellä aivan liian vähän”, Honkasalo toteaa.

Alle 15-vuotiaiden tapauksissa suurin osa on velkaantunut vanhempiensa toiminnan seurauksena.

“Kyse on taloudellisesta hyväksikäytöstä, jonka suhteen nuoret ovat usein haavoittuvassa asemassa, sillä kynnys rikosilmoituksen tekemiseen nousee sen mukaan, mitä läheisempi henkilö tekijä on.”

Suomessa oli vuoden 2014 lopulla vajaa kaksi tuhatta alaikäistä velallista. Määrä käsittää sekä tilanteet, joissa alaikäinen on itse tehnyt velkaan johtaneen oikeustoimen, sekä tilanteet, joissa oikeustoimen on alaikäisen puolesta tehnyt hänen huoltajansa. Suurin osa alle 15-vuotiaista oli velkaantunut vanhempiensa toiminnan seurauksena, ja velat johtuivat pääosin yritystoimintaan liittyvistä maksamattomista jäännös-, perintö- tai lahjaveroista sekä työnantajavelvoitteista.

Varhainen velkaantuminen on suuri syrjäytymisriski.

“Varhainen velkaantuminen riistää nuorelta tulevaisuudennäkymät ja on suuri riski syrjäytymisen kannalta. Hallitusohjelmaan kirjatun tehokkaan toiminnan velkaantumista vastaan täytyykin käsittää myös erityisesti nuoriin suunnattuja toimenpiteitä”, Honkasalo sanoo.