Kryp­to­va­luut­to­jen ve­ro­tus­ta jär­keis­tet­tä­vä

Vasemmistoliiton kansanedustaja Anna Kontula on jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen kryptovaluuttojen verotuksesta. Verottajan mukaan jokaisesta kryptovaluutalla tehdystä ostoksesta tulisi raportoida ja maksaa kurssierotuksesta veroa. Nykyinen linjaus estää kaupankäynnin virtuaalivaluutoilla ja vaikeuttaa alan yritysten rakentamista Suomeen. Kontula kysyy valtiovarainministeri Petteri Orpolta, mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä kryptovaluuttojen verokohtelun järkeistämiseksi.

– Nykyisellä tulkinnalla on selvää, että kryptovaluutat eivät tule Suomessa yleistymään maksuvälineenä eivätkä tavalliset ihmiset kykene käyttämään kryptovaluuttoja ylitsepääsemättömän byrokratian vuoksi, Kontula sanoo.

Verohallinto uusi virtuaalivaluuttojen verotusta koskevan ohjeen toukokuussa. Virtuaali- tai kryptovaluutat ovat esimerkiksi lohkoketjuteknologiaan perustuvia digitaalisia valuuttoja, joita ei hallinnoi keskuspankki tai valtio, vaan joiden luominen tapahtuu ohjelmallisesti. Ohjeen mukaan kaikki virtuaalivaluutan käyttö, esimerkiksi hyödykkeiden ostaminen, realisoi arvonnousun verotuksen. Arvonnousua verotetaan tuloverolain mukaisena pääomatulona. Verovapaussäännöstä, joka koskee pieniä ja satunnaisia valuutan kurssivoittoja, ei sovelleta virtuaalivaluuttojen verotustilanteissa. Virtuaalivaluuttojen verotukseen ei toisaalta sovelleta myöskään valuuttakurssitappion vähentämistä koskevaa tuloverolain säännöstä.

– Esimerkiksi Saksassa virtuaalivaluuttojen käytöstä ei erikseen veroteta, vaan ne ovat tasa-arvoisia kaupankäynnin välineitä eurojen kanssa. Saksassa kryptovaluutat nähdään teollisuuden tuottavuutta lisäävinä innovaatioina ja yritykset ovat ottaneet teknologian omakseen. Suomalaisten peliyritystenkin viime vuosien menestyksen taustalla on vaikuttanut kryptovaluuttojen hyödyntäminen.

Pelialalla kryptovaluuttoja on hyödynnetty markkinointiin. Virtuaalivaluutan jakaminen palkkioina käyttäjille heidän tekemästään promootiosta ja muusta lisäarvosta on mahdollistanut alan yrityksille kasvun ilman pääomarahoitusta edellyttävää markkinointia. Eurojen sijaan peliyritykset tarjoavat käyttäjille markkinointiavusta virtuaalivaluuttaa. Samaa strategiaa voitaisiin tulevaisuudessa hyödyntää missä tahansa sovelluksessa.

– Kryptovaluutat voisivat tarjota suuria mahdollisuuksia suomalaiselle teknologiateollisuudelle. Niiden avulla voidaan matalalla kynnyksellä, ilman valtavia markkinointibudjetteja luoda uutta liiketoimintaa. Menestys alalla perustuu vahvaan tekniseen osaamiseen, jonka pitäisi olla Suomen vahvuus.

Kryptovaluuttamarkkinoiden on ennustettu kasvavan vuoteen 2030 mennessä biljoonien dollarien suuruisiksi. Kryptovaluutta-ala on yksi suurimmista uusista teknologiaan perustuvista markkinoista maailmassa.

– Verotuksen on oltava yksinkertaista ja teknologianeutraalia.

Hallituksen on vastattava kansanedustajien kirjallisiin kysymyksiin kolmen viikon kuluessa.