Lap­si­per­he­köy­hyy­den pois­ta­mi­sel­la on kii­re

Köyhissä perheissä elää 150 000 lasta. Lapsuudessa koettu köyhyys periytyy ja vaikuttaa usein pitkään aikuiselämään asti. Köyhyyden ja hyvinvoinnin erot näyttäytyvät jo varhain esimerkiksi lasten harrastusmahdollisuuksissa. Vasemmistoliiton mielestä lapsiperheköyhyyden poistaminen on otettava seuraavan hallituksen kärkihankkeeksi.

– Vasemmistoliitto haluaa vähentää lapsiperheköyhyyttä korottamalla yksinhuoltajien lapsilisää ja turvaamalla lapsilisät myös toimeentulotukea saaville, kertoo puoluevaltuuston puheenjohtaja Pia Lohikoski.

Vasemmistoliitto haluaa vahvistaa lapsiperheiden palveluita ja huolehtia lasten ja nuorten koulutuksesta.

– Palautamme tasa-arvoisen oikeuden varhaiskasvatukseen kaikille lapsille ja ulotamme velvoittavan maksuttoman esiopetuksen viisivuotiaisiin lapsiin. Matalan kynnyksen palveluihin panostaminen on paras tapa tukea nuoria ennaltaehkäisevästi, jonka vuoksi nopeutamme pääsyä mielenterveyspalveluihin ja takaamme riittävän määrän ammattihenkilöstöä peruskoulussa ja toisella asteella. Harrastusmahdollisuuksien saavutettavuus riippumatta perheen taloudellisesta tilanteesta tasaa lasten ja nuorten välisiä hyvinvointieroja, Lohikoski toteaa.

Harrastusten kallistuminen on johtanut tilanteeseen, jossa kaikilla lapsilla ja nuorilla ei ole varaa omaan harrastukseen. Vasemmistoliitto esittää muun mm. kunnallisten harrastusvälineiden lainaustoiminnan tukemista sekä kehittämällä seurojen tukea harrastusmaksuja alentavaan suuntaan.

Lapsiperheköyhyyden poistaminen on otettava seuraavan hallituksen kärkihankkeeksi.

Lisätietoja:
Pia Lohikoski
Vasemmistoliiton puoluevaltuuston pj
Puh. 050 362 9496