Li An­ders­son: jou­lu­ter­veh­dys

Hyvät ystävät,

Joulu lähestyy kovaa vauhtia, mutta joulumieli on kyllä kaukana, kun lukee uutisia eläkeläisten köyhyydestä ja leipäjonojen kasvusta. Tällä viikolla äänestettiin perusturvan indeksileikkauksista eduskunnassa. Hallituskauden aikana peruspäivärahasta on leikattu 23 euroa, kansaneläkkeesta 22 euroa ja asumistuesta 23 euroa. Nämä ovat todella isoja summia pienituloisille, varsinkin kun leikkaukset usein kasautuvat samoille henkilöille. Mikä on sitten Sipilän hallituksen joululahja pienituloisille? Näiden leikkausten jatkaminen vielä ensi vuonna, siitä huolimatta, että talous- ja työllisyystilanne on kääntynyt huomattavan paljon paremmaksi, kuin mitä se oli vaalikauden alussa. Nämä leikkaukset eivät paljon mediahuomiota saaneet, mutta kun vasemmistoliitto haastoi ministeri Mattilaa niistä kyselytunnilla, tyytyi hän vain toivottamaan hyvää joulua kaikille pienituloisille.

Samaan aikaan Puolassa on käyty maailman tulevaisuuden kannalta keskeisiä neuvotteluja YK:n ilmastohuippukokouksessa. Nyt on pakko saada koko maailma ja Suomen ja EU:n kaltaiset toimijat eturintamassa sitoutumaan toimiin, joilla ilmastonmuutoksen lämpeneminen saadaan rajattua korkeintaan 1,5 asteeseen. Suomessa tämä tarkoittaa niin merkittäviä päästöjen vähennyksiä, hiilinieluja kasvattavaa politiikkaa kuin rahavirtojen suuntaamista tukemaan tätä siirtymää. Vasemmistoliiton tavoitteena on hiilinegatiivinen Suomi 2030-luvun alkuun mennessä. Samalla tässä siirtymässä on huomioitava tasa-arvo ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus. Ilmaston kannalta välttämättömien toimenpiteiden toteuttaminen ei saa johtaa eriarvoisuuden kasvuun. Siksi ympäristö- ja haittaverojen korotukset on kompensoitava pienituloisille, verotus-, palkka- ja sosiaaliturvapolitiikan kautta.

Ensi kevään vaaleissa me tulemme kääntämään Suomen tulevaisuuden suunnan: on inhimillisyyden ja oikeudenmukaisuuden aika. Suomen pitää olla maa, jossa ihmisellä on oikeus elää omalla työllään, oppia niin paljon kuin haluaa sekä oikeus vanheta ilman huolta. Ensi vuonna tarvitaan jokaisen meidän panosta poliittisen suunnanmuutoksen aikaan saamiseksi.
Oikein hyvää ja rauhallista joulua kaikille,

Li