Li An­ders­son: Tek­no­lo­gia­teol­li­suus, Met­sä­teol­li­suus ja pe­rus­suo­ma­lai­set uh­kaa­vat vie­dä lo­ma­ra­ha­si

Vasemmistoliiton puheenjohtaja, opetusministeri Li Andersson nosti tänään SuomiAreena -tapahtumassa pitämässään puheessa esiin, kuinka vakavan hyökkäyksen kohteena kaikille kuuluvat reilut työehdot Suomessa ovat.

Hänen mukaansa Teknologiateollisuuden ja Metsäteollisuuden ilmoitus lopettaa valtakunnallisten työehtosopimusten neuvotteleminen uhkaa suoraan suomalaisten työntekijöiden hyvän elämän perusedellytyksiä. 

Tämä johtuu erityisesti siitä, että Suomessa monet itsestäänselvinäkin pidetyt työelämän perusasiat, kuten lomaraha ja riittävä palkallinen sairasloma, eivät perustu lakiin, vaan yleissitoviin työehtosopimuksiin. 

– Moni ei tiedä, että esimerkiksi oikeus lomarahaan tai palkkataso ei perustu lakiin, vaan yleissitoviin työehtosopimuksiin. Siksi monilta jäi huomaamatta, kuinka vaarallisella tulella suuret työnantajaliitot Teknologiateollisuus ja Metsäteollisuus leikkivät, kun he kuluneen vuoden aikana kertoivat lopettavansa valtakunnallisten työehtosopimusten neuvottelemisen, Li Andersson sanoo. 

Anderssonin mukaan kahden työnantajaliiton ja perussuomalaisten linja tarkoittaisi, että suomalaisilta uhkaisi mennä esimerkiksi lomarahat.

– Käytännössä Teknon ja Metsäteollisuuden sekä perussuomalaisten linja tarkoittaa, että jos he saisivat päättää, ensi kesäloman koittaessa sinulla ei olisi välttämättä oikeutta lomarahaan, Andersson huomautti. 

Andersson pitää käynnissä olevaa hyökkäystä reiluja työehtoja kohtaan vakavana. 

– Tätä taustaa vasten hahmottuu, minkälaisen liekin kanssa nyt ollaan tekemisissä: hyökkäämällä reilujen työehtojen yleissitovuutta vastaan, oikeisto haluaa sytyttää maastopalon keskelle suomalaisten työntekijöiden onnellisen elämän perusedellytyksiä, Andersson sanoo.

 

Teknologiateollisuuden ja metsäteollisuuden avaukset edellyttävät toimia jo syksyn budjettiriihessä

Anderssonin mukaan syksyn budjettiriihessä on säädettävä vahvemmin lailla luottamusmiehen asemasta työpaikoilla, jotta työntekijöiden mahdollisuudet neuvotella reiluista työehdoista saadan turvattua. 

– Työ on aloitettava jo tämän syksyn budjettiriihessä. Meidän täytyy varmistaa, että työntekijöillä on mahdollisuus sopia kaikille oikeudenmukaisista työehdoista tasapuolisesti ja että neuvottelupöydässä suuret yritykset eivät kävele suojattomien työntekijöiden yli. Vasemmistoliitto pitää välttämättömänä, että tänä syksynä ainakin luottamusmiehen asemasta päätetään säätää laissa nykyistä vahvemmin, Andersson sanoo.

Voit lukea Li Anderssonin puheen kokonaisuudessaan täältä