Mat­ti Se­mi: Ter­veys­tar­kas­tuk­set saa­ta­va kai­kil­le jo työ­suh­teen alus­sa

Vasemmistoliiton kansanedustaja Matti Semi jättää lakialoitteen työsuhteen alkaessa suoritettavan terveystarkastuksen saamisesta kaikille työntekijöille. Tällä hetkellä työn aloittamista koskeva terveystarkastus tulee suorittaa vain tietyissä työtehtävissä tai työnantajakohtaisesti niin erikseen päätettäessä. Työnantajalla on kuitenkin lakisääteinen velvollisuus järjestää työterveyshuolto kaikille työntekijöilleen työsuhteen muodosta ja kestosta riippumatta.

– Kattava ja kaikkien työntekijöiden saatavilla oleva työterveyshuolto on olennainen tekijä työkyvyn ylläpidossa ja erilaisten sairauksien ennaltaehkäisyssä. Onkin tärkeää, että työterveyden painopiste on ennaltaehkäisevässä työterveyshuollossa sen sijaan, että hoidetaan jo ilmenneitä ongelmia. Tämän vuoksi myös työsuhteen alussa olevat tarkastukset on tärkeä saada kaikille.

Jos työhöntulotarkastukset laajennetaan kaikkiin työtehtäviin, voidaan samalla ennaltaehkäistä ja seuloa kansansairauksia, havaita terveysongelmia nykyistä aiemmassa vaiheessa sekä estää mahdollisuuksien mukaan työperäisten ammattitautien puhkeaminen.

Onkin tärkeää, että työterveyden painopiste on ennaltaehkäisevässä työterveyshuollossa sen sijaan, että hoidetaan jo ilmenneitä ongelmia.

Lisäksi työterveyshuollolla on paljon erityisosaamista myös silloin, kun työntekijä ja hänen esihenkilönsä tarvitsevat tukea erilaisten työkykyongelmien ratkaisemisessa. Tällaisia voivat olla esimerkiksi työssäjaksamiseen liittyvät ongelmat tai päihde- tai mielenterveysongelmat.

– Työterveyshuolto on siis olennainen tekijä myös työllisyysasteen nostamisessa ja ylläpidossa, sillä hyvin toimiva työterveyshuolto tuo lisää työkykyisiä päiviä ja pidentää työuria niiden joka vaiheessa.