Tervehdys kaikki lukijat. Olen iloinen voidessani aloittaa Kansan Uutisen bloggaajana. Toivottavasti tuon uuden näkökulman asioihin.

Kuka kirjoittaja on?

Olen Elina Nykyri, vantaalainen 41 -vuotias vasemmistolittolainen vammaisaktivisti. Koulutukseltani olen filosofian maisteri, pääaineena oli tilastotiede ja sivuaineina olivat mm. psykologia ja yhteiskuntapolitiikka.
Toimin Länsi-Vantaan Vasemmiston puheenjohtajana ja olen ehdolla kansanedustajaksi. Työskentelen myös Vasemmistoliiton vammaispol. työryhmän puheenjohtajana. Olen varajäsen Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunnan varajäsen sekä käräjäoikeuden lautamies.  Olen liikkunut pyörätuolilla vuodesta 2008, mutta pystyn muuten ihan samoihin asioihin kuin muutkin.

Mistä tämä blogi kertoo?

Tässä blogissa kirjoitan vammaisen, kroonisia sairauksia sairastavan, eläkeläisen ja tutkijan arjesta ja niihin vaikuttavista poliittisista päätöksistä.  Kirjoitan laajemminkin heikompiosaisten, vaiennetun kansanosan, elämään vaikuttavista asioista. Tavoitteenani on saavutettava, esteetön ja yhdenvertainen Suomi. Maa, jossa kaikki voivat hyvin ja jokaisen ihmisoikeuksia kunnioitetaan. Taistelen eriarvoisuutta vastaan. Kaikki ovat yhtä arvokkaita! Hyvinvointi kuuluu kaikille! Peräänkuulutan yhteistyötä, mitään ei saa aikaan yksin. Usein tarvitaan puoluerajatkin ylittävää yhteistyötä.

Erityistä tukea tarvitsevat yhteiskunnallisessa päätöksenteossa

Olen huolestuneena seurannut yhteiskunnallisia keskusteluja, sillä siitä on paljolti unohdettu vamman omaavat ihmiset. Vammaisuus on muutoinkin vaiettu asia yhteiskunnassa.  Vammaisiin ihmisiin vaikuttavia yhteiskunnallisia päätöksiä tehdään paikoissa, joissa ei ole edustettuna erityistä tukea tarvitsevia henkilöitä. Joka puolueella tulisikin olla vamman omaavia ehdokkaita kaikissa vaaleissa, ja heidän tulisi olla aktiivinen osa kampanjoita. Vamman omaavat henkilöt eivät saa olla mallinukkeja siitä, että puolue suhtautuu positiivisesti vammaisiin ihmisiin. Puolueiden tulee rohkaista mukaan toimintaansa niitä, joilla on jokin toimintakykyrajoite. Liian moni vamman omaava ihminen jää neljän seinän sisälle. 

Kunnan, järjestöjen ja puolueiden ryhmät ja tilaisuudet tulee järjestää esteettömissä tiloissa, ja kutsua niihin erikseen vammaisia ihmisiä. Julkisen liikenteen esteettömyyttä on parannettava, vammaisille ihmisille on annettava enemmän kuljetuspalvelumatkoja ja henkilökohtaisen avustajan tunteja tulee myöntää tarpeeksi. Kuljetuspalveluista ja henkilökohtaisesta avusta ei voida säästää. Yhdenvertaisuuslain mukaan vammaisilla ihmisillä tulee olla samat mahdollisuudet kuin vammattomilla ihmisillä harrastaa, opiskella, työskennellä ja vaikuttaa yhteiskunnallisesti.

Heitän pallon äänestäjille. Sinulla on vaaleissa valta päättää siitä miltä Suomi tulee näyttämään. Haluatko, että vammaiset ihmiset tulevat näkyviksi? Vai haluatko heidät piiloon? Juuri sinä voit aikaansaada muutoksen – äänestämällä vamman omaavaa ehdokasta. Jos jokin asia askarruttaa, niin mene tapaamaan ehdokkaita tai kirjoita heille. 
 Älä anna valtaa ennakkoluuloille – kaikki ovat pohjimmiltaan samanlaisia. Annetaan vammaisten ihmisten edustaa itseään heitä itseään koskevassa päätöksenteossa. Suomi kuuluu meille kaikille. Annetaan ääni vaiennetuille! Valta on sinun äänestäjä! ”Ei mitään meistä ilman meitä”.